Bolagsfakta

Advokatbyråverksamhet i Stockholms kommun (1 393 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Advokatbyråverksamhet (SNI kod 69101) i Stockholms kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet (SNI kod 69). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.