Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Meandi Group Holding AB

Organisationsnummer

559072-8456

Telefon

-

Adress

Baltzarsgatan 18
211 36 Malmö

Antal ansvariga

2 st

 
Konkurs inledd Läs mer

Varifrån kommer informationen om Meandi Group Holding?

Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Bolagsfakta. Läs mer om datan här.

Baltzarsgatan 18

© OpenStreetMap contributors | Consid

Översikt senaste koncernbokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt koncernbokslut 2012-2019

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll
Johan Olof Nordström 75-100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Meandi Group Holding består av

Styrelseledamot

Johan Olof Nordström (51)

Styrelsesuppleant

Anna Nordström (48)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Hanna Christina Fehland (41)

Revisor

Ernst & Young Aktiebolag

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Meandi Group Holding AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Meandi Group Holding AB är ett dotterbolag

För koncernmodern anges siffror enligt senaste årsredovisningen, dvs ej enligt koncernredovisningen.

Koncernmoderbolag

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om Meandi Group Holding

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559072-8456
Firmanamn Meandi Group Holding AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs inledd 2023-03-20
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Baltzarsgatan 18
Postadress 211 36 Malmö
Säte Malmö, Skåne län
Uppgifter om registrering De olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2016-08-03
Bolaget registrerat 2016-08-16
Firmanamn registrerat 2020-01-13
Bolagsordning 2020-10-31
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
Momsregistreringsnummer
(VAT-nummer)
SE559072845601
2023-03-30
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas ensam av
 • - Nordström, Johan Olof

Detaljerade koncernbokslut 2019-2019

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 41,3
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. -23,4
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 11,3
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 1 357
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 226
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 783
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31
Bokslutslängd 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 21 144
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 15 824
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 5 320
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -19 997
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror -7 906
Övriga externa kostnader -5 776
Personalkostnader -6 105
Avskrivningar -210
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 1 147
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 11 332
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 638
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 481
Övriga finansiella kostnader 10 213
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto -8 909
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner -8 909
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Resultat före skatt -8 908
Skatt -822
Minoritetsintressen 376
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -8 086
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 37 021
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 37 021
Anläggningstillgångar 4 964
Immateriella anläggningstillgångar 4 810
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 4 810
Materiella anläggningstillgångar 125
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 125
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 30
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 30
Omsättningstillgångar 32 057
Summa varulager 19 070
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 19 070
Summa kortfristiga fordringar 7 590
Kundfordringar 1 531
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 6 059
Summa kassa och bank 5 398
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 5 398
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. -8 659
Summa bundet eget kapital 50
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital -8 709
Balanserat resultat -622
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat -8 086
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 3 528
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 41 777
Summa långfristiga skulder 10 300
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 10 300
Summa kortfristiga skulder 31 477
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 10 750
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 20 727
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 27
Löner till styrelse & VD 423
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 3 596
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 1 271
Företagsinteckningar 5 000
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 5 000
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Meandi Group Holding AB:s årsredovisningar

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Meandi Group Holding

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Baltzarsgatan 18
211 36 Malmö

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

ABL Advanced Business Law AB Aktiv
Sven Anders Perborn (Styrelseledamot)
Aktiv Sven Anders Perborn (Styrelseledamot)
Meandi Holding AB Konkurs
Johan Olof Nordström (Styrelseledamot)
Konkurs Johan Olof Nordström (Styrelseledamot)
Vestra Advokatbyrå AB Aktiv
Christine Koch (Ordförande)
Aktiv Christine Koch (Ordförande)
FARA Sweden AB Aktiv
Nils-Gustav Persson (Extern VD)
Aktiv Nils-Gustav Persson (Extern VD)
GeoSignage Sverige AB Aktiv
Johan Posse (VD)
Aktiv Johan Posse (VD)
Meandi AB Konkurs
Johan Olof Nordström (Styrelseledamot)
Konkurs Johan Olof Nordström (Styrelseledamot)
Mestral AB Aktiv
Anders Åke Hjalmarsson (Styrelseledamot)
Aktiv Anders Åke Hjalmarsson (Styrelseledamot)
Avionero AB Aktiv
Lars Kristensson (VD)
Aktiv Lars Kristensson (VD)
Företagsförmedlarna i Skåne AB Aktiv
Anders Åke Hjalmarsson (Ordförande)
Aktiv Anders Åke Hjalmarsson (Ordförande)
Meandi Retail Holding AB Aktiv
Johan Olof Nordström (Styrelseledamot)
Aktiv Johan Olof Nordström (Styrelseledamot)
Meandi Group Holding AB Konkurs
Johan Olof Nordström (Styrelseledamot)
Konkurs Johan Olof Nordström (Styrelseledamot)
Fjar Holding AB Aktiv
Runar Hreinsson Wahlgren (VD)
Aktiv Runar Hreinsson Wahlgren (VD)
Fjar Invest AB Aktiv
Runar Hreinsson Wahlgren (Styrelseledamot)
Aktiv Runar Hreinsson Wahlgren (Styrelseledamot)
We Do Travel by Kripon AB Aktiv
Per Ola Svensson (VD)
Aktiv Per Ola Svensson (VD)
Popjuristen AB Aktiv
Nils Johan Andreas Wendén (Styrelseledamot)
Aktiv Nils Johan Andreas Wendén (Styrelseledamot)
ARR Invest Sweden AB Aktiv
Runar Hreinsson Wahlgren (Ordförande)
Aktiv Runar Hreinsson Wahlgren (Ordförande)
Fyrudden Holding AB Aktiv
Philip Blomsterberg (VD)
Aktiv Philip Blomsterberg (VD)
KIH Consulting Aktiv
(Innehavare)
Aktiv (Innehavare)
Intripid Sökmotoroptimering Kommanditbolag Aktiv
Philip Blomsterberg (Komplementär)
Aktiv Philip Blomsterberg (Komplementär)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress