Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

JPAstrom Holding AB

Organisationsnummer

559036-7669

Telefon

-

Adress

c/o Åström
Runebergsgatan 4
114 29 Stockholm

Antal ansvariga

2 st

Vad är JPAstrom Holding?

JPAstrom Holding AB är ett aktiebolag som ska förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. JPAstrom Holding AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 836 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2019. Läs mer om JPAstrom Holding

Runebergsgatan 4

Översikt bokslut 2016-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Patrik Åström 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i JPAstrom Holding består av

Styrelseledamot

Patrik Åström (50)

Styrelsesuppleant

Monika Åström (50)

Revisor för bolaget

Revisor

Daniel Faxéus (40)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för JPAstrom Holding AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

JPAstrom Holding AB är ett koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om JPAstrom Holding

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559036-7669
Firmanamn JPAstrom Holding AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Runebergsgatan 4
Postadress 114 29 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2015-11-24
Bolaget registrerat 2015-11-24
Firmanamn registrerat 2015-12-18
Bolagsordning 2015-12-04
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2020-11-26
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Detaljerade bokslut 2016-2019

Omsättning och resultat 2016-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 0,9 5,0 50,4 6,1
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 74,1 57,4 71,1 16,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -21 -28 -36 -78
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2015-11-01 2016-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 14
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -21 -28 -36 -78
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -21 -28 -36 -78
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -21 -28 -36 -78
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 869 336 2 311 947
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 800 227 2 147 815
Ränteintäkter från koncernföretag 0 99 0 0
Externa ränteintäkter 69 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 105 26
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 10 59 106
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 847 288 2 157 657
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 847 288 2 157 657
Bokslutsdispositioner 0 0 142 0
Koncernbidrag 0 0 142 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Resultat före skatt 847 288 2 299 657
Skatt 11 14 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 836 274 2 299 657
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 4 541 4 672 3 805 4 239
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 4 541 4 672 3 805 4 239
Anläggningstillgångar 4 540 4 571 3 301 4 054
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 4 540 4 571 3 301 4 054
Andelar i koncern- och intresseföretag 3 169 3 169 1 801 2 554
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 070 1 002 1 500 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 300 400 0 1 500
Omsättningstillgångar 2 100 504 184
Summa varulager 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 0 503 26
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 503 26
Summa kassa och bank 2 100 1 158
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Kassa och bank 2 100 1 158
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 3 366 2 680 2 705 707
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 3 316 2 630 2 655 657
Balanserat resultat 2 479 2 356 356 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 836 274 2 299 657
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 176 1 992 1 100 3 532
Summa långfristiga skulder 953 0 100 538
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 100 538
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 953 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 223 1 992 1 000 2 994
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 419 950
Leverantörsskulder 0 0 0 787
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 1 124 270 0
Övriga kortfristiga skulder 223 868 311 1 257
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 2 969 2 969 1 601 2 354
Summa säkerheter 2 969 2 969 1 601 2 354
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 5 563 0
Summa ansvarsförbindelser 0 5 563 0
Beviljad checkräkningskredit - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - -
Räntenetto finansbolag - - - -
Utdelning 0 0 0 0

Årsredovisning

JPAstrom Holding AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om JPAstrom Holding

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
0 KSEK
Rörelseresultat
-21 KSEK (+25,0 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
11 KSEK
Inbetald skatt de senaste 4 åren
25 KSEK

JPAstrom Holding AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 836 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2019.

Styrelseledamot för JPAstrom Holding AB är Patrik Åström och Styrelsesuppleant är Monika Åström.

Under de senaste 5 åren har JPAstrom Holding betalat in totalt 25 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 316 339 av Sveriges alla 633 980 aktiebolag.

JPAstrom Holding AB har organisationsnummer 559036-7669. JPAstrom Holding har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med JPAstrom Holding AB på adress Runebergsgatan 4, 114 29 Stockholm.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.

Registrerat på adressen

Runebergsgatan 4
114 29 Stockholm
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress