Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Infranode Holding AB

Organisationsnummer

556982-5275

Telefon

-

Adress

Kungsgatan 32
111 35 Stockholm

Antal ansvariga

3 st

Vad är Infranode Holding?

Infranode Holding AB är ett aktiebolag som ska bedriva tjänsteförsäljning samt genomföra investeringar inom områdena fastigheter, infrastruktur och finans samt därmed förenlig verksamhet. Infranode Holding AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 38 272 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2021. Läs mer om Infranode Holding

Kungsgatan 32 © OpenStreetMap contributors | Consid

Översikt senaste koncernbokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt koncernbokslut 2014-2021

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Christian Doglia 25-50%
Leif Gustav Andersson 25-50%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Infranode Holding består av

Ordförande

Philip Ajina (46)

Styrelseledamot

Philip Ajina (46)

Leif Gustav Andersson (57)

Christian Doglia (47)

Revisor för bolaget

Revisor

Eva Christina Kallin Sharpe (47)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Infranode Holding AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Infranode Holding AB är ett koncernmoderbolag

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om Infranode Holding

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556982-5275
Firmanamn Infranode Holding AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Kungsgatan 32
Postadress 111 35 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2014-09-01
Bolaget registrerat 2014-09-11
Firmanamn registrerat 2014-09-20
Bolagsordning 2014-09-17
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-09-28
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska bedriva tjänsteförsäljning samt genomföra investeringar inom områdena fastigheter, infrastruktur och finans samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna

Detaljerade koncernbokslut 2020-2021

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2021 2020
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 143,4 149,3
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 35,3 38,8
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 26,5 -6,5
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 45 141 -8 134
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 2 538 3 330
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 9 268 10 441
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 40,5
Bokslutsperiod 2021 2020
Bokslutsperiod 2021-01-01 2021-12-31 2020-01-01 2020-12-31
Bokslutslängd 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021 2020
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 176 085 125 294
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 174 480 90 727
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 605 34 567
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -129 841 -131 874
Övriga rörelsekostnader -1 370 -1 605
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader -81 343 -91 865
Personalkostnader -48 231 -39 958
Avskrivningar -267 -51
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 44 874 -8 185
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 1 554 11
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 1 278 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 0
Övriga finansiella kostnader 276 11
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Resultat efter finansnetto 45 876 -8 196
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 45 876 -8 196
Bokslutsdispositioner 0 0
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Resultat före skatt 45 876 -8 196
Skatt 7 604 138
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 38 272 -8 334
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021 2020
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 180 160 85 998
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 180 160 85 998
Anläggningstillgångar 13 749 7 499
Immateriella anläggningstillgångar 771 0
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 771 0
Materiella anläggningstillgångar 11 114
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 114
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 11 0
Finansiella anläggningstillgångar 12 967 7 385
Andelar i koncern- och intresseföretag 12 845 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 122 7 385
Omsättningstillgångar 166 411 78 498
Summa varulager 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa kortfristiga fordringar 36 861 31 453
Kundfordringar 0 74
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 36 861 31 379
Summa kassa och bank 129 550 47 045
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Kassa och bank 129 550 47 045
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 63 666 33 394
Summa bundet eget kapital 50 50
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa fritt eget kapital 63 616 33 344
Balanserat resultat 25 344 33 344
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 38 272 -8 334
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 116 494 52 604
Summa långfristiga skulder 427 41
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 427 41
Summa kortfristiga skulder 116 067 52 563
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 1 992 3 935
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 114 075 48 628
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2021 2020
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 19 12
Löner till styrelse & VD 5 156 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 -
Löner till övriga anställda 26 116 27 953
Varav resultatlön till övriga anställda 0 -
Sociala kostnader 12 319 9 607
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit - -
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Räntenetto finansbolag - -
Utdelning 0 0

Årsredovisning

Infranode Holding AB:s årsredovisningar

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Infranode Holding

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2021

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (3), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
0 KSEK
Rörelseresultat
-744 KSEK (-86,0 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
33 000 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
0 KSEK

Infranode Holding AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 38 272 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2021.

Ordförande för Infranode Holding AB är Philip Ajina och Styrelseledamot är Leif Gustav Andersson.

Under de senaste 5 åren har Infranode Holding betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 596 804 av Sveriges alla 708 090 aktiebolag.

Infranode Holding AB har organisationsnummer 556982-5275. Infranode Holding har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Infranode Holding AB på adress Kungsgatan 32, 111 35 Stockholm.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.

Registrerat på adressen

Kungsgatan 32
111 35 Stockholm

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Sportkompaniet Tip-Top Aktiebolag Aktiv
Curt Anders Göran Engström (VD)
Aktiv Curt Anders Göran Engström (VD)
Alewalds Sport Aktiebolag Aktiv
Curt Anders Göran Engström (VD)
Aktiv Curt Anders Göran Engström (VD)
Alewalds Sport Söder Aktiebolag Aktiv
Curt Anders Göran Engström (Styrelseledamot)
Aktiv Curt Anders Göran Engström (Styrelseledamot)
Alewalds Sport & Fritid Aktiebolag Aktiv
Curt Anders Göran Engström (VD)
Aktiv Curt Anders Göran Engström (VD)
Infranode AB Aktiv
Christian Doglia (VD)
Aktiv Christian Doglia (VD)
Elinder&Sten Arkitekter AB Aktiv
Christian Elinder (VD)
Aktiv Christian Elinder (VD)
Elinder & Sten Holding AB Aktiv
Christian Elinder (VD)
Aktiv Christian Elinder (VD)
Infranode Holding AB Aktiv
Philip Ajina (Ordförande)
Aktiv Philip Ajina (Ordförande)
Infranode I (No. 1) AB Aktiv
Philip Ajina (Ordförande)
Aktiv Philip Ajina (Ordförande)
Aino Health AB (publ) Aktiv
Tatjana Ilic (Ordförande)
Aktiv Tatjana Ilic (Ordförande)
Aino Health Sweden AB Aktiv
Aktiv
Hermoza Consulting AB Aktiv
Hanna Ljuslin (VD)
Aktiv Hanna Ljuslin (VD)
Infranode II AB Aktiv
Philip Ajina (Ordförande)
Aktiv Philip Ajina (Ordförande)
Megadeals International AB Aktiv
Christopher Engman (Ordförande)
Aktiv Christopher Engman (Ordförande)
InZynk AB Aktiv
Eric Johansson (Extern VD)
Aktiv Eric Johansson (Extern VD)
Venizum Marketing Technology AB Aktiv
Håkan Sjöberg (VD)
Aktiv Håkan Sjöberg (VD)
BCD Holding AB Aktiv
Christopher Engman (Ordförande)
Aktiv Christopher Engman (Ordförande)
Infranode II Co-Investment II AB Aktiv
Philip Ajina (Ordförande)
Aktiv Philip Ajina (Ordförande)
Infranode II Co - Investment I AB Aktiv
Philip Ajina (Ordförande)
Aktiv Philip Ajina (Ordförande)
Forestcarb AB Aktiv
Linda Bjernstål (VD)
Aktiv Linda Bjernstål (VD)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress