Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Logiwaste International AB

Organisationsnummer

556948-9510

Telefon

-

Adress

Gamla Stallet, Stora Väsby
194 37 Upplands Väsby

Antal ansvariga

3 st

 

Vad är Logiwaste International?

Logiwaste International AB är ett aktiebolag som ska äga och förvalta fast och lös egendom och utföra konsulttjänster inom försäljning och företagsledning samt idka därmed förenlig verksamhet. Logiwaste International AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 533 KSEK med omsättning 1 000 KSEK under 2021. Läs mer om Logiwaste International

Översikt senaste koncernbokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt koncernbokslut 2014-2021

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Daniel Martinwall 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Extern firmatecknare

Anna Kristina Kleiner (51)

Styrelsen i Logiwaste International består av

Styrelseledamot

Daniel Martinwall (53)

Styrelsesuppleant

Erik Martin Gabell (47)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Claes Jihmmy Ingvarsson (55)

Revisor

Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Logiwaste International AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Logiwaste International AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om Logiwaste International

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556948-9510
Firmanamn Logiwaste International AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Gamla Stallet, Stora Väsby
Postadress 194 37 Upplands Väsby
Säte Sigtuna, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2013-10-07
Bolaget registrerat 2013-11-14
Firmanamn registrerat 2021-03-24
Bolagsordning 2021-02-21
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2013-11-28
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2020-11-13
2022-11-30
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
64993 - Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare
70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom och utföra konsulttjänster inom försäljning och företagsledning samt idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten
 • - externa firmatecknaren

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 53958476
Besöksadress: Gamla Stallet Stora Väsby
Postnummer:
Postort: Upplands Väsby
Län: Stockholms län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 53958476
SNI-kod: 64993 - Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade koncernbokslut 2021-2021

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2021
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 121,4
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 16,8
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 2,8
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 2 593
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 3 988
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2021
Bokslutsperiod 2021-01-01 2021-12-31
Bokslutslängd 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 111 655
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 93 428
Aktiverat arbete för egen räkning -
Övriga rörelseintäkter 18 227
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -109 062
Försäljningskostnader -4 336
Administrationskostnader -11 455
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 9 683
Kostnad sålda varor -83 588
Avskrivningar 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 2 593
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 858
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -18
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 13
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 863
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto 1 726
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 726
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Resultat före skatt 1 726
Skatt 1 193
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 533
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 61 776
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 61 776
Anläggningstillgångar 11 269
Immateriella anläggningstillgångar 6 770
Balanserade utgifter 6 696
Patent, licenser mm 74
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 3 882
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 3 882
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 618
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 618
Omsättningstillgångar 50 506
Summa varulager 1 929
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 1 929
Summa kortfristiga fordringar 24 744
Kundfordringar 13 926
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 10 817
Summa kassa och bank 23 833
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 23 833
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 10 374
Summa bundet eget kapital 1 000
Aktiekapital 1 000
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 9 374
Balanserat resultat 8 841
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 533
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 342
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 51 060
Summa långfristiga skulder 11 050
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 050
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 10 000
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 40 010
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 5 246
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 364
Övriga kortfristiga skulder 34 400
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2021
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 28
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 16 335
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 5 354
Företagsinteckningar 14 400
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter 3 483
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser 11 436
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Logiwaste International AB:s årsredovisningar

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Logiwaste International

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2021

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (2), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
1 000 KSEK (+1 823,1 % mot föregående år)
Rörelseresultat
998 KSEK (+1 979,2 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
0 KSEK

Logiwaste International AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 533 KSEK med omsättning 1 000 KSEK under 2021.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 1 823,1 %. Logiwaste Internationals vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 101,3 % vilket ger Logiwaste International placeringen 18 777 i Sverige av totalt 712 521 aktiebolag. Det ger samtidigt Logiwaste International placeringen 66 av kommunens totalt 3 004 aktiebolag.

Styrelseledamot för Logiwaste International AB är Daniel Martinwall och Styrelsesuppleant är Erik Martin Gabell.

Under de senaste 5 åren har Logiwaste International betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 599 975 av Sveriges alla 712 521 aktiebolag.

Logiwaste International AB har organisationsnummer 556948-9510. Logiwaste International har säte i Sigtuna. Det går bra att ta kontakt med Logiwaste International AB på adress Gamla Stallet, Stora Väsby, 194 37 Upplands Väsby.

Registrerat på adressen

Gamla Stallet, Stora Väsby
194 37 Upplands Väsby
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress