Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Kråkskogen AB

Organisationsnummer

556876-2941

Telefon

-

Adress

Prästgården 20
740 12 Knutby

Antal ansvariga

4 st

Vad är Kråkskogen?

Kråkskogen AB är ett aktiebolag som ska bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet. Kråkskogen AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 223 KSEK med omsättning 382 KSEK under 2019. Läs mer om Kråkskogen

Prästgården 20

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Kråkskogen AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Kråkskogen AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Kråkskogen

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556876-2941
Firmanamn Kråkskogen AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Prästgården 20
Postadress 740 12 Knutby
Säte Uppsala, Uppsala län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2011-12-14
Bolaget registrerat 2011-12-14
Firmanamn registrerat 2012-01-13
Bolagsordning 2011-12-19
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-18
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - ledamöterna

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 166,8 183,8 181,6 213,1 184,2
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 13,7 11,6 10,4 11,6 9,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 70,4 33,4 12,9 36,1 38,9
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 310 259 184 269 284
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 3,0 1,6 1,4 0,0
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 382 371 365 360 360
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 382 371 365 360 360
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -112 -153 -112 -129 -115
Övriga rörelsekostnader 0 0 -110 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -71 -112 -71 -90 -76
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar -41 -41 -41 -39 -39
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 269 218 143 230 245
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 80 94 96 100 105
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 80 94 96 100 105
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 190 124 47 130 140
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 190 124 47 130 140
Bokslutsdispositioner 95 1 0 -31 -34
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 95 1 0 -31 -34
Resultat före skatt 285 125 47 100 106
Skatt 62 28 9 21 21
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 223 97 38 79 85
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 2 119 2 087 2 116 2 218 2 223
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 2 119 2 087 2 116 2 218 2 223
Anläggningstillgångar 1 808 1 848 1 889 1 926 1 967
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 1 808 1 848 1 889 1 926 1 966
Byggnader och mark 1 808 1 848 1 889 1 926 1 966
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 1
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 1
Omsättningstillgångar 312 239 227 292 256
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 11 2 2 0
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 11 2 2 0
Summa kassa och bank 312 228 225 290 256
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 312 228 225 290 256
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 291 168 146 183 164
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50 50
Aktiekapital 50 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 241 118 96 133 114
Balanserat resultat 18 21 58 54 29
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 223 97 38 79 85
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 96 95 96 65
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. -3 -4 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 832 1 827 1 875 1 939 1 994
Summa långfristiga skulder 1 645 1 697 1 750 1 802 1 855
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 645 1 697 1 750 1 802 1 855
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 187 130 125 137 139
Skulder till kreditinstitut, korta 53 53 53 53 53
Leverantörsskulder 0 0 1 0 3
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 134 77 71 84 83
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 2 105 2 105 0 0 2 105
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 105 2 105 0 0 2 105
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 100 75 75 60

Årsredovisning

Kråkskogen AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Kråkskogen

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
0,0 % män (0), 100,0 % kvinnor (4)
Omsättning
382 KSEK (+3,0 % mot föregående år)
Rörelseresultat
269 KSEK (+23,4 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
-
Inbetald skatt
62 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
141 KSEK

Kråkskogen AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 223 KSEK med omsättning 382 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 3,0 %. Kråkskogens vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 70,4 % vilket ger Kråkskogen placeringen 36 284 i Sverige av totalt 653 413 aktiebolag. Det ger samtidigt Kråkskogen placeringen 823 av kommunens totalt 12 867 aktiebolag.

Ordförande för Kråkskogen AB är Jeanette Marie Liljegren och Styrelseledamot är Lena Haraldsson.

Under de senaste 5 åren har Kråkskogen betalat in totalt 141 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 199 821 av Sveriges alla 653 413 aktiebolag.

Kråkskogen AB har organisationsnummer 556876-2941. Kråkskogen har säte i Uppsala. Det går bra att ta kontakt med Kråkskogen AB på adress Prästgården 20, 740 12 Knutby.

Registrerat på adressen

Prästgården 20
740 12 Knutby
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress