Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Contractor Fastigheter i Norr AB

Organisationsnummer

556872-2028

Telefon

010-130 78 00

Adress

Svedjevägen 1
931 36 Skellefteå

Antal ansvariga

2 st

Vad är Contractor Fastigheter i Norr?

Contractor Fastigheter i Norr AB är ett aktiebolag som ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Contractor Fastigheter i Norr AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på - med omsättning 0 KSEK under 2019. Läs mer om Contractor Fastigheter i Norr

Svedjevägen 1 © OpenStreetMap contributors | Consid

Översikt senaste koncernbokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

Uppgifter saknas.

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt koncernbokslut 2012-2019

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Fredrik Andersson 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i Contractor Fastigheter i Norr AB

Fredrik Andersson (60)

Styrelsen i Contractor Fastigheter i Norr består av

Styrelseledamot

Fredrik Andersson (60)

Styrelsesuppleant

Åsa Jonsson (55)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Oskar Hettinger (33)

Revisor

Bright Norr AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Contractor Fastigheter i Norr AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Contractor Fastigheter i Norr AB är ett dotterbolag

Företagsuppgifter om Contractor Fastigheter i Norr

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556872-2028
Firmanamn Contractor Fastigheter i Norr AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Svedjevägen 1
Postadress 931 36 Skellefteå
Säte Skellefteå, Västerbottens län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2011-11-03
Bolaget registrerat 2011-11-17
Firmanamn registrerat 2017-09-27
Bolagsordning 2017-08-31
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2012-01-12
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-05-24
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
64993 - Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 51743524
Besöksadress: Svedjevägen 1
Postnummer: 931 36
Postort: Skellefteå
Län: Västerbottens län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer: 010-130 78 00
Arbetsställenummer: 51743524
SNI-kod: 64993 - Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade koncernbokslut 2019-2019

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt.
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt.
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 0
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31
Bokslutslängd 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor
Aktiverat arbete för egen räkning -
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 0
Personalkostnader 0
Avskrivningar 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax).
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag
Ränteintäkter från koncernföretag
Externa ränteintäkter
Övriga finansiella ränteintäkter
Räntekostnader till koncernföretag
Externa räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Jämförelsestörande finansiella poster
Resultat efter finansnetto
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat före bokslutsdispositioner 0
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt 0
Skatt
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital.
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget.
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter
Patent, licenser mm
Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner
Inventarier
Maskiner och inventarier
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag
Fordringar på koncern- och intresseföretag
Lån till delägare & närstående
Övriga finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa varulager
Pågående arbeten för annans räkning
Övrigt varulager
Summa kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncern- och intresseföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kassa och bank 0
Summa kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder.
Summa bundet eget kapital 0
Aktiekapital
Överkursfond
Uppskrivningsfond
Övrigt bundet eget kapital
Summa fritt eget kapital 0
Balanserat resultat
Erhållna/lämnade koncernbidrag
Erhållna/lämnade aktieägartillskott
Årets resultat
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år.
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 0
Summa långfristiga skulder
Obligationslån
Skulder till kreditinstitut, långa
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa
Övriga långfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta
Leverantörsskulder
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta
Övriga kortfristiga skulder
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Contractor Fastigheter i Norr AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Contractor Fastigheter i Norr

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
0 KSEK
Rörelseresultat
-2 241 KSEK (-14 840,0 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
11 KSEK

Contractor Fastigheter i Norr AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på - med omsättning 0 KSEK under 2019.

VD för Contractor Fastigheter i Norr AB är Fredrik Andersson och Styrelseledamot är Fredrik Andersson

Under de senaste 5 åren har Contractor Fastigheter i Norr betalat in totalt 11 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 370 855 av Sveriges alla 697 628 aktiebolag.

Contractor Fastigheter i Norr AB har organisationsnummer 556872-2028. Contractor Fastigheter i Norr har säte i Skellefteå. Det går bra att ta kontakt med Contractor Fastigheter i Norr AB på telefonnummer 010-130 78 00.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Skellefteå kommun.

Registrerat på adressen

Svedjevägen 1
931 36 Skellefteå

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Lejonströms Fastigheter AB Aktiv
Fredrik Andersson (Styrelseledamot)
Aktiv Fredrik Andersson (Styrelseledamot)
John Utterströms Skog Marin Trädgård Aktiebolag Aktiv
Mikael Markström (Styrelseledamot)
Aktiv Mikael Markström (Styrelseledamot)
Bruksområdets utveckling AB Aktiv
Fredrik Andersson (Styrelseledamot)
Aktiv Fredrik Andersson (Styrelseledamot)
Contractor Bygg i Umeå AB Aktiv
Fredrik Andersson (VD)
Aktiv Fredrik Andersson (VD)
Contractor Bygg i Lycksele AB Aktiv
Albin Holmberg (Extern VD)
Aktiv Albin Holmberg (Extern VD)
Contractor Bygg i Skellefteå AB Aktiv
Kurt Nyström (Extern VD)
Aktiv Kurt Nyström (Extern VD)
Byggteknik Fastigheter i Skellefteå AB Aktiv
Fredrik Andersson (Styrelseledamot)
Aktiv Fredrik Andersson (Styrelseledamot)
Lövöudden Fastigheter AB Aktiv
Fredrik Andersson (Styrelseledamot)
Aktiv Fredrik Andersson (Styrelseledamot)
Ski Lodge Fastigheter i Hemavan AB Aktiv
Nils Vikberg (Ordförande)
Aktiv Nils Vikberg (Ordförande)
99:an i Umeå AB Aktiv
Fredrik Andersson (VD)
Aktiv Fredrik Andersson (VD)
Fiskfabriken i Skellefteå AB Aktiv
Fredrik Andersson (Styrelseledamot)
Aktiv Fredrik Andersson (Styrelseledamot)
Contractor Bygg Holding Norr AB Aktiv
Fredrik Andersson (VD)
Aktiv Fredrik Andersson (VD)
Firmitas Invest AB Aktiv
Mikael Markström (Styrelseledamot)
Aktiv Mikael Markström (Styrelseledamot)
Contractor Fastigheter i Norr AB Aktiv
Fredrik Andersson (VD)
Aktiv Fredrik Andersson (VD)
Contractor Bygg i Hemavan AB Aktiv
Albin Holmberg (Extern VD)
Aktiv Albin Holmberg (Extern VD)
Hemavan Förvaltning AB Aktiv
Fredrik Andersson (VD)
Aktiv Fredrik Andersson (VD)
Jörnträhus i Jörn AB Aktiv
Mikael Lindberg (Extern VD)
Aktiv Mikael Lindberg (Extern VD)
Hemavan Ski Lodge AB Aktiv
Nils Vikberg (Ordförande)
Aktiv Nils Vikberg (Ordförande)
Maskinhuset 1.0 AB Aktiv
Floyd Yngve Ronny Pettersson (Ordförande)
Aktiv Floyd Yngve Ronny Pettersson (Ordförande)
Hemavan Bilverkstad AB Aktiv
Fredrik Andersson (Styrelseledamot)
Aktiv Fredrik Andersson (Styrelseledamot)
Utilitas Fastigheter AB Aktiv
Mikael Markström (Styrelseledamot)
Aktiv Mikael Markström (Styrelseledamot)
Skog & Trädgård i Skellefteå AB Aktiv
Mikael Markström (Styrelseledamot)
Aktiv Mikael Markström (Styrelseledamot)
Contractor Lycksele Fastighets AB Aktiv
Fredrik Andersson (Styrelseledamot)
Aktiv Fredrik Andersson (Styrelseledamot)
Brasvärme i Norr AB Aktiv
Jessica Salsbring (VD)
Aktiv Jessica Salsbring (VD)
Probema i Norr AB Aktiv
Joakim Sundström (En av Ledamöterna)
Aktiv Joakim Sundström (En av Ledamöterna)
LH Fastigheter i Skellefteå AB Aktiv
Fredrik Andersson (Ordförande)
Aktiv Fredrik Andersson (Ordförande)
AB Möjligheten i Skellefteå Aktiv
Fredrik Andersson (Styrelseledamot)
Aktiv Fredrik Andersson (Styrelseledamot)
Svarven 4 i Skellefteå AB Aktiv
Fredrik Andersson (Styrelseledamot)
Aktiv Fredrik Andersson (Styrelseledamot)
Sundsvalls Regementet 1 AB Aktiv
Fredrik Andersson (Styrelseledamot)
Aktiv Fredrik Andersson (Styrelseledamot)
NE-Power AB Aktiv
Aktiv
Trähuset i Ursviken AB Aktiv
Fredrik Andersson (Styrelseledamot)
Aktiv Fredrik Andersson (Styrelseledamot)
Ski Lodge Utveckling i Hemavan AB Aktiv
Nils Vikberg (Ordförande)
Aktiv Nils Vikberg (Ordförande)
Projektbolaget U1 i Härnösand AB Aktiv
Fredrik Andersson (Styrelseledamot)
Aktiv Fredrik Andersson (Styrelseledamot)
Ski Lodge Utveckling i Hemavan 2 AB Aktiv
Nils Vikberg (Ordförande)
Aktiv Nils Vikberg (Ordförande)
Contractor Bygg Projekt Norr AB Aktiv
Fredrik Andersson (Styrelseledamot)
Aktiv Fredrik Andersson (Styrelseledamot)
Bostadsrättsföreningen Utsikten 1 Aktiv
Anders Lundkvist (Ordförande)
Aktiv Anders Lundkvist (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Ski Lodge Ulrika Eleonora Aktiv
Anders Lundkvist (Ordförande)
Aktiv Anders Lundkvist (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Jenkan o Lambadan Aktiv
Anders Lundkvist (Ordförande)
Aktiv Anders Lundkvist (Ordförande)
SKELLEFTEÅ BYGGMÄSTAREFÖRENING Aktiv
Aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress