Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Skandia Samhällsfastigheter Holding AB

Organisationsnummer

556796-8283

Telefon

08-573 655 00

Adress

c/o Skandia Fastigheter AB
Box 7063
103 86 Stockholm

Antal ansvariga

7 st

Vad är Skandia Samhällsfastigheter Holding?

Skandia Samhällsfastigheter Holding AB är ett aktiebolag som skall ha till föremål för sin verksamhet att indirekt genom hel-eller delägda aktiebolag äga, inneha och förvalta fastigheter, tomträtter, bostadsrätter, aktier i... Läs mer om Skandia Samhällsfastigheter Holding

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste koncernbokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

Uppgifter saknas.

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt koncernbokslut 2013-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Skandia Samhällsfastigheter Holding AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Extern VD

Åke Pettersson (52)

Styrelsen i Skandia Samhällsfastigheter Holding består av

Ordförande

Anders Jonsson (61)

Styrelseledamot

Anders Jonsson (61)

John Helgesson (76)

Stig Anders Kristian Rynell (69)

Lars Göran Ragnar Orrevall (59)

Pia Catharina Askenström Marions (58)

Anneli Enquist (52)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Mattias Johansson (48)

Revisor

KPMG AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Skandia Samhällsfastigheter Holding AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Skandia Samhällsfastigheter Holding AB är ett dotterbolag

Företagsuppgifter om Skandia Samhällsfastigheter Holding

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556796-8283
Firmanamn Skandia Samhällsfastigheter Holding AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 7063
Postadress 103 86 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2009-12-04
Bolaget registrerat 2009-12-11
Firmanamn registrerat 2015-10-21
Bolagsordning 2015-10-08
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-01-19
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att indirekt genom hel-eller delägda aktiebolag äga, inneha och förvalta fastigheter, tomträtter, bostadsrätter, aktier i fastighetsbolag och andra bolag samt bedriva med nu nämnda verksamheter förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna
 • Firman tecknas av en av
 • - ledamöterna
 • i förening med
 • - Pettersson, Lars Åke
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Detaljerade koncernbokslut 2019-2020

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020 2019
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt.
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt.
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 0 0
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2020 2019
Bokslutsperiod 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31
Bokslutslängd 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor
Aktiverat arbete för egen räkning - -
Övriga rörelseintäkter 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 0 0
Personalkostnader 0 0
Avskrivningar 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax).
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 0 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag
Ränteintäkter från koncernföretag
Externa ränteintäkter
Övriga finansiella ränteintäkter
Räntekostnader till koncernföretag
Externa räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Jämförelsestörande finansiella poster
Resultat efter finansnetto
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat före bokslutsdispositioner 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Koncernbidrag
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt 0 0
Skatt
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital.
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget.
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter
Patent, licenser mm
Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner
Inventarier
Maskiner och inventarier
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag
Fordringar på koncern- och intresseföretag
Lån till delägare & närstående
Övriga finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa varulager
Pågående arbeten för annans räkning
Övrigt varulager
Summa kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncern- och intresseföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kassa och bank 0 0
Summa kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder.
Summa bundet eget kapital 0 0
Aktiekapital
Överkursfond
Uppskrivningsfond
Övrigt bundet eget kapital
Summa fritt eget kapital 0 0
Balanserat resultat
Erhållna/lämnade koncernbidrag
Erhållna/lämnade aktieägartillskott
Årets resultat
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år.
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 0 0
Summa långfristiga skulder
Obligationslån
Skulder till kreditinstitut, långa
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa
Övriga långfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta
Leverantörsskulder
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta
Övriga kortfristiga skulder
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020 2019
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit - -
Utnyttjad checkräkningskredit - -
Räntenetto finansbolag - -
Utdelning 0 0

Årsredovisning

Skandia Samhällsfastigheter Holding AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Skandia Samhällsfastigheter Holding

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
66,7 % män (4), 33,3 % kvinnor (2)
Omsättning
0 KSEK
Rörelseresultat
-3 654 KSEK (-56,0 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
5 001 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
4 252 KSEK

Skandia Samhällsfastigheter Holding AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på - med omsättning 0 KSEK under 2020.

Extern VD för Skandia Samhällsfastigheter Holding AB är Åke Pettersson och styrelseordförande är Anders Jonsson.

Under de senaste 5 åren har Skandia Samhällsfastigheter Holding betalat in totalt 4 252 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 13 800 av Sveriges alla 684 665 aktiebolag.

Skandia Samhällsfastigheter Holding AB har organisationsnummer 556796-8283. Skandia Samhällsfastigheter Holding har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Skandia Samhällsfastigheter Holding AB på telefonnummer 08-573 655 00.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.

Registrerat på adressen

Box 7063
103 86 Stockholm

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Skandia Fastigheter Öresund AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Skandia Bostäder AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Skandia Fastigheter Holding AB Aktiv
Åke Pettersson (Extern VD)
Aktiv Åke Pettersson (Extern VD)
Skandia Fastigheter Komplementär AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
DHS Fastighets Aktiebolag Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Fastighets Aktiebolaget Ängsgröen Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Skandia Fastigheter AB Aktiv
Åke Pettersson (Extern VD)
Aktiv Åke Pettersson (Extern VD)
Skandia Fastigheter Väst AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Skandia Fastigheter Kommersiellt AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Skandia Fastigheter Storstockholm AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Skandia Köpcentrum AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Skandia Fastigheter Malmö AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Diligentia Kontor Aktiebolag Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Oscar 28 Fastighets AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Väla Helsingborg Marknaden 2 AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Amhult Center AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Skandia Fyrkanten AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Fastighets AB Påskdagen 3 Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Fålhagen Bostäder AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Johannes Petri 2 AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Backafastigheten 170:1 AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Fastighets AB Hilja Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Äldreboendet Lillängen AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Rösjöns Fastighets AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Skandia Samhällsfastigheter Holding AB Aktiv
Åke Pettersson (Extern VD)
Aktiv Åke Pettersson (Extern VD)
Nödinge Äldreboende AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Commerce Köpcentrum i Skövde AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
S:t Per Gallerian i Uppsala AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Häggvik Fastighets AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Masthusen Fastigheter AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Skandia Fastigheter Syd Holding AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Skandia Fastigheter Väst Holding AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Skandia Bostäder Holding AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Skandia Köpcentrum Holding AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Tyresö Köpcentrum AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Tyresö Centrum Holding AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Aggarex Holding AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Beramex Holding AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Solbacka Harmoni AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Skandia Flickskolan AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Läkarhuset i Malmö AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Cetamex Holding AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Ugglemossens Fastighets AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
TyresöHandel AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Masthusen Holding Fastigheter 6 AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Detamex Fastigheter AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Masthusen Fastigheter 6 AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Detamex Holding AB Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Fastighets AB Luntmakaren 1 Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Fastighets AB Luntmakaren 3 Aktiv
Åke Pettersson (Ordförande)
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress