Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

PP Pension Fastigheter AB

Organisationsnummer

556787-1958

Telefon

-

Adress

c/o PP pension
Box 7760
103 96 Stockholm

Antal ansvariga

3 st

Vad är PP Pension Fastigheter?

PP Pension Fastigheter AB är ett aktiebolag som ska äga och förvalta fastigheter och aktier och därmed förenlig verksamhet. PP Pension Fastigheter AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 4 133 KSEK med omsättning 511 KSEK under 2021. Läs mer om PP Pension Fastigheter

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2014-2021

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för PP Pension Fastigheter AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i PP Pension Fastigheter består av

Ordförande

Kjell Norling (64)

Styrelseledamot

Kjell Norling (64)

Helene Nilsson (58)

Styrelsesuppleant

Cecilia Thomasson Blomquist (58)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Henrik Persson (46)

Revisor

Deloitte AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för PP Pension Fastigheter AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

PP Pension Fastigheter AB är ett dotterbolag

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om PP Pension Fastigheter

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556787-1958
Firmanamn PP Pension Fastigheter AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 7760
Postadress 103 96 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2009-07-22
Bolaget registrerat 2009-08-14
Firmanamn registrerat 2009-10-01
Bolagsordning 2009-09-18
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-08-17
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och aktier och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - ledamöterna
 • suppleanten

Detaljerade bokslut 2017-2021

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2021 2020 2019 2018 2017
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 183,1 184,2 837,1 524,7 288,3
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 10,7 10,2 7,2 5,5 3,4
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -114,5 82,4
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 511 23 590 -10 -107 -21
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -98,0
Bokslutsperiod 2021 2020 2019 2018 2017
Bokslutsperiod 2021-01-01 2021-12-31 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021 2020 2019 2018 2017
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 511 25 776 0 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 511 25 776 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. 0 -2 186 -10 -107 -21
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 -2 186 -10 -107 -21
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 511 23 590 -10 -107 -21
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 11 218 16 389 16 413 20 926 17 415
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 5 061 7 023 7 015 8 944 7 239
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 022 9 357 9 390 11 982 10 176
Övriga finansiella kostnader 135 9 8 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -585 21 247 -2 393 -3 145 -2 958
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -585 21 247 -2 393 -3 145 -2 958
Bokslutsdispositioner 5 819 7 966 20 788 25 020 10 920
Koncernbidrag 7 025 9 652 20 788 25 020 10 920
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 206 -1 686 0 0 0
Resultat före skatt 5 234 29 213 18 395 21 875 7 962
Skatt 1 101 1 082 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 4 133 28 131 18 395 21 875 7 962
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021 2020 2019 2018 2017
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 012 717 1 004 978 1 021 727 1 005 915 975 576
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 012 717 1 004 978 1 021 727 1 005 915 975 576
Anläggningstillgångar 832 539 828 164 943 047 943 047 936 118
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 832 539 828 164 943 047 943 047 936 118
Andelar i koncern- och intresseföretag 155 930 151 555 241 581 241 581 241 581
Fordringar på koncern- och intresseföretag 676 609 676 609 701 466 701 466 694 537
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 180 178 176 814 78 680 62 868 39 458
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 54 107 49 135 77 094 61 273 38 143
Kundfordringar 0 42 350 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 49 047 0 70 079 52 329 30 809
Övriga kortfristiga fordringar 5 060 6 785 7 015 8 944 7 334
Summa kassa och bank 126 071 127 679 1 586 1 595 1 315
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 126 071 127 679 1 586 1 595 1 315
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 105 636 101 503 73 372 54 977 33 102
Summa bundet eget kapital 40 100 40 100 47 100 47 100 47 100
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 40 000 40 000 47 000 47 000 47 000
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 65 536 61 403 26 272 7 877 -13 998
Balanserat resultat 61 403 33 272 7 877 -13 998 -21 960
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 4 133 28 131 18 395 21 875 7 962
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 2 892 1 686 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 904 189 901 789 948 355 950 938 942 474
Summa långfristiga skulder 805 785 805 785 938 956 938 956 928 788
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 805 785 805 785 938 956 938 956 928 788
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 98 404 96 004 9 399 11 982 13 686
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 90 545 85 613 0 0 3 500
Övriga kortfristiga skulder 7 859 10 391 9 399 11 982 10 186
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2021 2020 2019 2018 2017
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit 0 - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

PP Pension Fastigheter AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om PP Pension Fastigheter

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2021

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
33,3 % män (1), 66,7 % kvinnor (2)
Omsättning
511 KSEK (-98,0 % mot föregående år)
Rörelseresultat
511 KSEK (-97,8 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
1 101 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
2 183 KSEK

PP Pension Fastigheter AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 4 133 KSEK med omsättning 511 KSEK under 2021.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -98,0 %. PP Pension Fastigheters vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -114,5 % vilket ger PP Pension Fastigheter placeringen 414 024 i Sverige av totalt 703 972 aktiebolag. Det ger samtidigt PP Pension Fastigheter placeringen 81 014 av kommunens totalt 153 795 aktiebolag.

Ordförande för PP Pension Fastigheter AB är Kjell Norling och Styrelseledamot är Kjell Norling.

Under de senaste 5 åren har PP Pension Fastigheter betalat in totalt 2 183 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 27 304 av Sveriges alla 703 972 aktiebolag.

PP Pension Fastigheter AB har organisationsnummer 556787-1958. PP Pension Fastigheter har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med PP Pension Fastigheter AB på adress Box 7760, 103 96 Stockholm.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.