Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

BlyBatteriRetur i Sverige AB

Organisationsnummer

556739-7301

Telefon

08-21 50 60

Adress

Box 6
237 21 Bjärred

Antal ansvariga

12 st

Vad är BlyBatteriRetur i Sverige?

BlyBatteriRetur i Sverige AB är ett aktiebolag som ska samla in förbrukade blybatterier inom landet och återvinna dessa, främja verksamhet, forskning och investeringar inom området för energiförsörjning och förnybar energi,... Läs mer om BlyBatteriRetur i Sverige

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för BlyBatteriRetur i Sverige AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för BlyBatteriRetur i Sverige AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om BlyBatteriRetur i Sverige

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556739-7301
Firmanamn BlyBatteriRetur i Sverige AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 6
Postadress 237 21 Bjärred
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2007-09-12
Bolaget registrerat 2007-10-11
Firmanamn registrerat 2008-01-30
Bolagsordning 2010-05-10
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2008-01-24
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2008-01-24
2020-12-01
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
74900 - Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska samla in förbrukade blybatterier inom landet och återvinna dessa, främja verksamhet, forskning och investeringar inom området för energiförsörjning och förnybar energi, samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet skall inte i första hand bedrivas med syfte att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna. Bolagets verksamhet skall istället i första hand syfta till att utveckla, tillhandahålla och administrera ett insamlingssystem för blybatterier enligt vid var tid gällande lagar och förordningar. Först sedan de mål som enligt vid var tid gällande lagar och förordningar ställts upp har uppnåtts eller, i den mån de inte har uppnåtts, ytterligare åtgärdeer för att uppnå mälen inte skäligen kan anses påkallade, får bolagets verksamhet syfta till att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna. Vinst i bolaget skall i första hand användas till att utveckla, tillhandahålla och administrera ett insamlingssystem för blybatterier enligt vid var tid gällande lagar och förordningar. Först sedan de mål som enligt vid var tid gällande lagar och forordningar ställts upp har uppnåtts eller, i den mån de inte har uppnåtts. ytterligare åtgärder för att uppnå målen inte skäligen kan anses påkallade, får vinst delas ut till fördelning mellan aktieägarna. Vid bolagets tlikvidation skall bolagets tillgångar fördelas mellan aktieägarna.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas av
 • - Haglund, Sven Olof
 • - i förening med två av
 • - ledamöterna

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 46322525
Besöksadress:
Postnummer:
Postort: Bjärred
Län: Skåne län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer: 08-21 50 60
Arbetsställenummer: 46322525
SNI-kod: 74900 - Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 120,6 122,0 115,5 113,6 117,3
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 16,9 17,9 13,5 12,2 15,2
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 309 857 152 266 41
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 15,7 -1,6 13,7 -1,1
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 214 269 185 145 188 111 165 465 167 355
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 214 269 185 145 188 111 165 457 167 347
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 8 8
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -213 960 -184 331 -188 002 -165 242 -167 357
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -213 960 -184 288 -187 959 -165 199 -167 314
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 -43 -43 -43 -43
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 309 814 109 223 -2
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 1 1 1 0 11
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 1 1 0 11
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 310 815 109 223 9
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 310 815 109 223 9
Bokslutsdispositioner -80 -200 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -80 -200 0 0 0
Resultat före skatt 231 615 110 223 9
Skatt 52 142 29 52 2
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 179 473 81 171 7
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 31 653 28 521 33 037 35 977 27 805
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 31 653 28 521 33 037 35 977 27 805
Anläggningstillgångar 11 12 55 98 141
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 43 86 129
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 43 86 129
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 11 12 12 12 12
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 11 12 12 12 12
Omsättningstillgångar 31 642 28 509 32 982 35 880 27 665
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 13 163 9 561 13 777 15 447 11 040
Kundfordringar 109 484 241 0 1
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 13 053 9 077 13 536 15 447 11 039
Summa kassa och bank 18 479 18 948 19 206 20 433 16 625
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 18 479 18 948 19 206 20 433 16 625
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 5 126 4 948 4 475 4 394 4 223
Summa bundet eget kapital 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050
Aktiekapital 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 4 076 3 898 3 425 3 344 3 173
Balanserat resultat 3 898 3 425 3 344 3 173 3 166
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 179 473 81 171 7
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 280 200 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 26 247 23 373 28 562 31 583 23 582
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 26 247 23 373 28 562 31 583 23 582
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 13 407 14 482 15 121 16 275 11 983
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 12 841 8 891 13 441 15 308 11 599
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 2 000 2 000 2 000 0 2 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 000 2 000 2 000 0 2 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

BlyBatteriRetur i Sverige AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om BlyBatteriRetur i Sverige

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
83,3 % män (10), 16,7 % kvinnor (2)
Omsättning
214 269 KSEK (+15,7 % mot föregående år)
Rörelseresultat
309 KSEK (-62,0 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
52 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
277 KSEK

BlyBatteriRetur i Sverige AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 179 KSEK med omsättning 214 269 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 15,7 %. BlyBatteriRetur i Sveriges vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 0,1 % vilket ger BlyBatteriRetur i Sverige placeringen 298 795 i Sverige av totalt 634 977 aktiebolag. Det ger samtidigt BlyBatteriRetur i Sverige placeringen 57 795 av kommunens totalt 139 107 aktiebolag.

Ordförande för BlyBatteriRetur i Sverige AB är Olof Haglund och Styrelseledamot är Olof Haglund.

Under de senaste 5 åren har BlyBatteriRetur i Sverige betalat in totalt 277 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 135 383 av Sveriges alla 634 977 aktiebolag.

BlyBatteriRetur i Sverige AB har organisationsnummer 556739-7301. BlyBatteriRetur i Sverige har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med BlyBatteriRetur i Sverige AB på telefonnummer 08-21 50 60.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.

Registrerat på adressen

Box 6
237 21 Bjärred
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress