Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

POR MI CUENTA GROUP AB

Organisationsnummer

556712-9951

Telefon

031-708 61 50

Adress

c/o Westhouse
Box 99
431 22 Mölndal

Antal ansvariga

3 st

Vad är POR MI CUENTA GROUP?

POR MI CUENTA GROUP AB är ett aktiebolag som skall äga och förvalta lös egendom och aktier i dotterbolag. POR MI CUENTA GROUP AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 9 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2019. Läs mer om POR MI CUENTA GROUP

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
David Wallenstam 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i POR MI CUENTA GROUP AB

David Wallenstam (41)

Styrelsen i POR MI CUENTA GROUP består av

Ordförande

Anders Stefan Berntsson (66)

Styrelseledamot

Anders Stefan Berntsson (66)

David Wallenstam (41)

Styrelsesuppleant

Sara Wallenstam (41)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Daniel Torbjörn Johansson (38)

Revisor

BDO Göteborg AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för POR MI CUENTA GROUP AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

POR MI CUENTA GROUP AB är ett koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om POR MI CUENTA GROUP

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556712-9951
Firmanamn POR MI CUENTA GROUP AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 99
Postadress 431 22 Mölndal
Säte Göteborg, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2006-09-04
Bolaget registrerat 2006-10-16
Firmanamn registrerat 2016-07-05
Bolagsordning 2016-06-13
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-14
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall äga och förvalta lös egendom och aktier i dotterbolag.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - ledamöterna

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 329 233,3 69 233,3
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -41 -1 083 0 -3 -4
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 0 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -41 -1 083 0 -3 -4
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -41 -1 083 0 -3 -4
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -41 -1 083 0 -3 -4
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 50 72 394 7 800 9 420 8 000
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 7 800 9 420 8 000
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 50 0 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 72 394 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 9 71 311 7 800 9 417 7 996
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 9 71 311 7 800 9 417 7 996
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt 9 71 311 7 800 9 417 7 996
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 9 71 311 7 800 9 417 7 996
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 95 294 95 285 23 977 16 177 52 969
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 95 294 95 285 23 977 16 177 52 969
Anläggningstillgångar 1 050 1 050 14 100 14 100 13 700
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 1 050 1 050 14 100 14 100 13 700
Andelar i koncern- och intresseföretag 1 050 1 050 14 100 14 100 13 700
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 94 244 94 235 9 877 2 077 39 269
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 56 322 59 974 0 0 36 151
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 56 183 59 885 0 0 36 151
Övriga kortfristiga fordringar 139 89 0 0 0
Summa kassa och bank 37 922 34 261 9 877 2 077 3 118
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 37 922 34 261 9 877 2 077 3 118
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 95 294 95 285 23 974 16 174 52 969
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100 100
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 95 194 95 185 23 874 16 074 52 869
Balanserat resultat 95 185 23 874 16 074 6 657 44 873
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 9 71 311 7 800 9 417 7 996
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 0 0 3 3 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 0 0 3 3 0
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 3 3 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 0 0
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit 0 - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 532

Årsredovisning

POR MI CUENTA GROUP AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om POR MI CUENTA GROUP

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
66,7 % män (2), 33,3 % kvinnor (1)
Omsättning
0 KSEK
Rörelseresultat
-41 KSEK (+96,2 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
0 KSEK

POR MI CUENTA GROUP AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 9 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2019.

VD för POR MI CUENTA GROUP AB är David Wallenstam och styrelseordförande är Anders Stefan Berntsson.

Under de senaste 5 åren har POR MI CUENTA GROUP betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 456 296 av Sveriges alla 652 717 aktiebolag.

POR MI CUENTA GROUP AB har organisationsnummer 556712-9951. POR MI CUENTA GROUP har säte i Göteborg. Det går bra att ta kontakt med POR MI CUENTA GROUP AB på telefonnummer 031-708 61 50.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Göteborgs kommun.

Registrerat på adressen

Box 99
431 22 Mölndal

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

DADBRO Equity AB Aktiv
David Wallenstam (Ordförande)
Aktiv David Wallenstam (Ordförande)
POR MI CUENTA GROUP AB Aktiv
David Wallenstam (VD)
Aktiv David Wallenstam (VD)
Mölnlycke Logistikpark AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
Billström Riemer Andersson Mark AB Aktiv
Jan Eliasson (VD)
Aktiv Jan Eliasson (VD)
Billström Riemer Andersson Bygg AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
Wendelstrand Fastighets AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
Härryda Fastighets AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
Billström Riemer Andersson Förvaltning AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
Billström Riemer Andersson AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
BRA Laholm AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
BRA Framtid 1 AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
Westhouse Fastigheter AB Aktiv
David Wallenstam (Ordförande)
Aktiv David Wallenstam (Ordförande)
Westhouse Holding AB Aktiv
David Wallenstam (Ordförande)
Aktiv David Wallenstam (Ordförande)
BRA Knarrholmen AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
Skogshem Egendomar AB Aktiv
David Wallenstam (Ordförande)
Aktiv David Wallenstam (Ordförande)
Knarrholmen Drift AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
Knarrholmen Förvaltning AB Likvidation
Likvidation
BRA Framtid 2 AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
BRA Stallbacke AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
BRA Framtid 3 AB Likvidation
Likvidation
Älvbacken Förvaltning AB Aktiv
Magnus Riemer (Ordförande)
Aktiv Magnus Riemer (Ordförande)
Härryda Projektutvecklings AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
NEVER WORK ALONE INVEST AB Aktiv
David Wallenstam (Ordförande)
Aktiv David Wallenstam (Ordförande)
BRA Framtid 4 AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
Billström Riemer Andersson Teknik AB Aktiv
Peter Larsson (VD)
Aktiv Peter Larsson (VD)
DADBRO Engineering AB Aktiv
David Wallenstam (Ordförande)
Aktiv David Wallenstam (Ordförande)
DADBRO Real Estate AB Aktiv
David Wallenstam (Ordförande)
Aktiv David Wallenstam (Ordförande)
DADBRO Invest AB Aktiv
David Wallenstam (Ordförande)
Aktiv David Wallenstam (Ordförande)
DAWASTA Omsorgsbostäder AB Aktiv
David Wallenstam (Ordförande)
Aktiv David Wallenstam (Ordförande)
DAWASTA Sisjödal AB Aktiv
David Wallenstam (Ordförande)
Aktiv David Wallenstam (Ordförande)
BRA Framtid 5 AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
Knarrholmen Utveckling AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
BRA Framtid 6 AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
BRA Framtid 7 AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
BRA Framtid 9 AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
BRA Framtid 8 AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
Wendelstrand Holding 2 AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
Wendelstrand Holding 1 AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
Wendelstrand Holding 3 AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
Wendelstrand Holding 4 AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
Wendelstrand nr 7 AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
Wendelstrand nr 6 AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
Wendelstrand nr 5 AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
Wendelstrand nr 4 AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
Wendelstrand nr 3 AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
Wendelstrand nr 2 AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
Wendelstrand nr 1 AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
Wendelstrand nr 8 AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
Wendelstrand nr 9 AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
Wendelstrand nr 10 AB Aktiv
Magnus Riemer (VD)
Aktiv Magnus Riemer (VD)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress