Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Lönnbohem AB

Organisationsnummer

556495-6836

Telefon

026-64 14 52

Adress

c/o Konrad Advokater
Box 2051
750 02 Uppsala

Antal ansvariga

0 st

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2011-2015

 • 2015

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Lönnbohem AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Revisor för bolaget

Revisor

Mikael Johansson (60)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Lönnbohem AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Lönnbohem AB är ett dotterbolag

Företagsuppgifter om Lönnbohem

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556495-6836
Firmanamn Lönnbohem AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs inledd 2016-10-07
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 2051
Postadress 750 02 Uppsala
Säte Gävle, Gävleborgs län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1994-09-28
Bolaget registrerat 1994-10-03
Firmanamn registrerat 2015-09-21
Bolagsordning 2015-08-19
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-01-20
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med fastigheter, handel med värdepapper, antikviteter, utöva fastighetsskötsel bedriva byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • - Uppgift om firmateckning saknas
 • - Registrerad styrelse saknas.

Detaljerade bokslut 2011-2015

Omsättning och resultat 2011-2015

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2015 2014 2013 2012 2011
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 94,3 43,7 48,2 114,1 22,6
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 3,5 51,9 41,7 51,0 47,4
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -0,4 -96,7 -118,4 4,1 15,1
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 713 929 -5 543 4 762 -9 450
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 50 102 74
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 8 058 1 767 2 378
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 356,0 -76,2 -84,9 1 963,2
Bokslutsperiod 2015 2014 2013 2012 2011
Bokslutsperiod 2015-01-01 2015-12-31 2014-01-01 2014-12-31 2013-01-01 2013-12-31 2012-01-01 2012-12-31 2011-01-01 2011-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2015 2014 2013 2012 2011
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 8 058 1 767 7 410 49 064 2 378
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 230 828 6 807 48 416 291
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 7 828 939 603 648 2 087
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -733 -1 064 -710 -860 -1 496
Övriga rörelsekostnader -6 632 0 -1 605 -98 -9 311
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -662 -735 -423 -622 -1 225
Personalkostnader -50 -102 -91 -30 -74
Avskrivningar -21 -227 -196 -208 -197
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 692 702 -5 739 4 554 -9 647
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster -324 1 142 3 301 3 913 12 382
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -525 -635 -4 461 11 184
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 138 5 10
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 215 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 201 1 057 1 530 1 732 1 188
Övriga finansiella kostnader 0 720 1 637 1 500 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -34 -1 709 -8 772 2 003 359
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -34 -1 709 -8 772 2 003 359
Bokslutsdispositioner 0 0 220 0 117
Koncernbidrag 0 0 220 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 117
Resultat före skatt -34 -1 709 -8 552 2 003 476
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -34 -1 709 -8 552 2 003 476
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2015 2014 2013 2012 2011
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 13 845 16 108 24 175 41 234 40 111
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 13 845 16 108 24 175 41 234 40 111
Anläggningstillgångar 3 362 13 711 19 137 22 746 37 560
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 863 9 885 14 208 11 338 21 595
Byggnader och mark 0 9 151 14 143 11 240 21 446
Maskiner 0 41 0 0 0
Inventarier 20 0 65 98 149
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 843 693 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2 500 3 826 4 929 11 409 15 965
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 664 1 879 1 784 3 321
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 500 3 162 3 050 9 625 12 644
Omsättningstillgångar 10 483 2 397 5 038 18 488 2 550
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 10 482 2 396 5 038 18 488 1 928
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 9 894 1 561 1 254 2 042 1 684
Övriga kortfristiga fordringar 588 835 3 784 16 446 244
Summa kassa och bank 0 0 0 0 622
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 622
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 479 8 366 10 075 21 027 19 024
Summa bundet eget kapital 600 8 453 8 633 7 194 7 194
Aktiekapital 500 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 7 853 8 033 6 594 6 594
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100 100
Summa fritt eget kapital -121 -87 1 442 13 833 11 830
Balanserat resultat -87 1 622 9 994 11 830 11 354
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -34 -1 709 -8 552 2 003 476
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 13 366 7 742 14 100 20 207 21 087
Summa långfristiga skulder 2 253 2 252 3 652 4 009 9 803
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 253 2 252 3 652 4 009 3 903
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 5 900
Summa kortfristiga skulder 11 113 5 490 10 448 16 198 11 284
Skulder till kreditinstitut, korta 512 1 413 0 0 0
Leverantörsskulder 195 18 316 5 503 2 146
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 126 323 581 1 338 3 912
Övriga kortfristiga skulder 10 280 3 736 9 551 9 357 5 226
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2015 2014 2013 2012 2011
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 1 1 0 0 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 26 87 70 12 63
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 11 753 11 753 6 253 2 252
Övriga säkerheter 0 0 0 0 2 358
Summa säkerheter 0 11 753 11 753 6 253 4 610
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 500 1 500 500 500 500
Utnyttjad checkräkningskredit 512 1 413 1 399 256 0
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Lönnbohem AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Lönnbohem

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag

Registrerat på adressen

Box 2051
750 02 Uppsala
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress