Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Årmele Förvaltning Aktiebolag

Organisationsnummer

556482-5270

Telefon

-

Adress

c/o Karlsbodavägen 9-11
Box 20066
161 02 Bromma

Antal ansvariga

2 st

Vad är Årmele Förvaltning Aktiebolag?

Årmele Förvaltning Aktiebolag är ett aktiebolag som skall äga och förvalta fast egendom samt värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet. Årmele Förvaltning Aktiebolag har 0 anställda och gjorde ett resultat på 0 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2019. Läs mer om Årmele Förvaltning Aktiebolag

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Bengt Sundvall 25-50%
Göran Sundvall 25-50%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Årmele Förvaltning Aktiebolag består av

Styrelseledamot

Göran Sundvall (68)

Styrelsesuppleant

Bengt Sundvall (73)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Henrik Moberg (48)

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Årmele Förvaltning Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Årmele Förvaltning Aktiebolag är ett dotterbolag

Företagsuppgifter om Årmele Förvaltning Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556482-5270
Firmanamn Årmele Förvaltning Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 20066
Postadress 161 02 Bromma
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1994-01-25
Bolaget registrerat 1994-02-16
Firmanamn registrerat 1994-02-16
Bolagsordning 1998-11-20
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-02-25
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom samt värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas var för sig av
 • - Sundvall, Bengt Åke
 • - Sundvall, Göran Åke

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt.
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 0 0 0 0 0
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 0 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. 0 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 0 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 0 0 0 0 0
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt 0 0 0 0 0
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 0 0 0
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 60 60 60 60 60
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 60 60 60 60 60
Anläggningstillgångar 60 0 0 0 0
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 60 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 60 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 60 60 60 60
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 60 60 60 60
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 60 60 60 60
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 60 60 60 60 60
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100 100
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital -40 -40 -40 -40 -40
Balanserat resultat -40 -40 -40 -40 -40
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0 0
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 0 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 0 0
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit 0 - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Årmele Förvaltning Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Årmele Förvaltning Aktiebolag

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (2), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
0 KSEK
Rörelseresultat
0 KSEK
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
0 KSEK

Årmele Förvaltning Aktiebolag har 0 anställda och gjorde ett resultat på 0 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2019.

Styrelseledamot för Årmele Förvaltning Aktiebolag är Göran Sundvall och Styrelsesuppleant är Bengt Sundvall.

Under de senaste 5 åren har Årmele Förvaltning Aktiebolag betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 477 129 av Sveriges alla 647 102 aktiebolag.

Årmele Förvaltning Aktiebolag har organisationsnummer 556482-5270. Årmele Förvaltning Aktiebolag har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Årmele Förvaltning Aktiebolag på adress Box 20066, 161 02 Bromma.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.

Registrerat på adressen

Box 20066
161 02 Bromma

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Åke Sundvall Fastighets AB Aktiv
Göran Sundvall (VD)
Aktiv Göran Sundvall (VD)
Åke Sundvall Byggnads AB Aktiv
Hanna Lindskog (Extern VD)
Aktiv Hanna Lindskog (Extern VD)
Årmele Förvaltning Aktiebolag Aktiv
Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Aktiv Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Åke Sundvall AB Aktiv
Martin Sundvall (VD)
Aktiv Martin Sundvall (VD)
Porten till Ön AB Aktiv
Göran Sundvall (VD)
Aktiv Göran Sundvall (VD)
Fastighetsaktiebolaget Geten nr 17 Aktiv
Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Aktiv Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Fastighets AB Vallonsmidet Aktiv
Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Aktiv Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Fastighetsaktiebolaget Sedellunden Aktiv
Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Aktiv Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Fastighetsaktiebolaget Bono Aktiv
Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Aktiv Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Fastighetsaktiebolaget Värnaskatten Aktiv
Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Aktiv Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Åke Sundvall i Stockholm AB Aktiv
Martin Sundvall (VD)
Aktiv Martin Sundvall (VD)
Vallentuna Utvecklings AB Aktiv
Bengt Sundvall (Ordförande)
Aktiv Bengt Sundvall (Ordförande)
Åke Sundvall Holding AB Aktiv
Bengt Sundvall (Ordförande)
Aktiv Bengt Sundvall (Ordförande)
Barkarby Hage Parkerings AB Aktiv
Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Aktiv Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Åke Sundvall Projekt AB Aktiv
Martin Sundvall (Ordförande)
Aktiv Martin Sundvall (Ordförande)
Fastighets AB Råckstavägen Aktiv
Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Aktiv Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Åke Sundvall Förvaltnings AB Aktiv
Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Aktiv Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Åke Sundvall i Uppsala AB Aktiv
Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Aktiv Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Fastighets AB Kistaberget Aktiv
Göran Sundvall (VD)
Aktiv Göran Sundvall (VD)
ÅSF 4 AB Aktiv
Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Aktiv Göran Sundvall (Styrelseledamot)
ÅSF 3 AB Aktiv
Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Aktiv Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Fastighets AB Blå Viggen 20 Aktiv
Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Aktiv Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Fastighets AB Vinråen 9 Aktiv
Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Aktiv Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Fastighets AB Fågelbärsträdet 10 Aktiv
Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Aktiv Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Fastighets AB Blå Lindarna 10 Aktiv
Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Aktiv Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Fastighets AB B-inge Aktiv
Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Aktiv Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Fastighets AB Blå Magelungsterrassen Aktiv
Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Aktiv Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Måbärsstigen Fastighets AB Aktiv
Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Aktiv Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Fastighets AB Sicklingen 1 Aktiv
Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Aktiv Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Fastighets AB Sicklingen 2 Aktiv
Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Aktiv Göran Sundvall (Styrelseledamot)
Fastighets AB Klockelund HR Aktiv
Martin Sundvall (Styrelseledamot)
Aktiv Martin Sundvall (Styrelseledamot)
Fastighets AB Klockelund BR Aktiv
Martin Sundvall (Styrelseledamot)
Aktiv Martin Sundvall (Styrelseledamot)
Fastighetsbolaget Blå Åby AB Aktiv
Martin Sundvall (Styrelseledamot)
Aktiv Martin Sundvall (Styrelseledamot)
Fastighets AB Granithusen Aktiv
Martin Sundvall (Styrelseledamot)
Aktiv Martin Sundvall (Styrelseledamot)
Fastighets AB Grön Åby Aktiv
Martin Sundvall (VD)
Aktiv Martin Sundvall (VD)
VFG 4 AB Aktiv
Martin Sundvall (Ordförande)
Aktiv Martin Sundvall (Ordförande)
VFG 3 AB Aktiv
Martin Sundvall (Ordförande)
Aktiv Martin Sundvall (Ordförande)
VFG 2 AB Aktiv
Martin Sundvall (Ordförande)
Aktiv Martin Sundvall (Ordförande)
VBT Utvecklings AB Aktiv
Martin Sundvall (Ordförande)
Aktiv Martin Sundvall (Ordförande)
Big Valley AB Aktiv
Patrik Emanuelsson (Ordförande)
Aktiv Patrik Emanuelsson (Ordförande)
Fastighets AB Viggholmen 1 Aktiv
Martin Sundvall (Ordförande)
Aktiv Martin Sundvall (Ordförande)
Fastighets AB Lomholmen 1 Aktiv
Patrik Emanuelsson (Ordförande)
Aktiv Patrik Emanuelsson (Ordförande)
Fastighetsbolaget Doktoranden i Rosendal AB Aktiv
Martin Sundvall (Ordförande)
Aktiv Martin Sundvall (Ordförande)
Fastighets AB Kv E2 Aktiv
Martin Sundvall (Ordförande)
Aktiv Martin Sundvall (Ordförande)
Fastighets AB Rensnålen 2 Aktiv
Viktor Sundvall (Styrelseledamot)
Aktiv Viktor Sundvall (Styrelseledamot)
Norra Sundholmen i Malmö Ekonomisk förening Aktiv
Bengt Sundvall (En av Ledamöterna)
Aktiv Bengt Sundvall (En av Ledamöterna)
Bostadsrättsföreningen Lunden i Vällingby Aktiv
Hans Fredrik Sebastian Brodin (Ordförande)
Aktiv Hans Fredrik Sebastian Brodin (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Klacken i Sala Backe Aktiv
Robert Wilhelm Henrik Ström (Ordförande)
Aktiv Robert Wilhelm Henrik Ström (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Klacken Aktiv
Johan Lins (Ordförande)
Aktiv Johan Lins (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Andrena Aktiv
Hans Fredrik Sebastian Brodin (Ordförande)
Aktiv Hans Fredrik Sebastian Brodin (Ordförande)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress