Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Kenneth Busk Produktion AB

Organisationsnummer

556457-5602

Telefon

-

Adress

c/o Advokatfirman Fylgia Kb
Box 55555
102 04 Stockholm

Antal ansvariga

1 st

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

Uppgifter saknas.

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2000-2003

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Kenneth Busk Produktion AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Kenneth Busk Produktion består av

Likvidator

Johan Sandberg (59)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Kenneth Busk Produktion AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Kenneth Busk Produktion

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556457-5602
Firmanamn Kenneth Busk Produktion AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Likvidation fortsätter 2020-09-21
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 55555
Postadress 102 04 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1992-11-24
Bolaget registrerat 1992-11-26
Firmanamn registrerat 2005-04-15
Bolagsordning 2004-10-10
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-06-18
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnation och uthyrningar och förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas ensam av
 • - likvidatorn
 • - Bolaget saknar registrerad kvalificerad revisor.

Detaljerade bokslut 2000-2003

Omsättning och resultat 2000-2003

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2003 2001 2000
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 34,4 11,2
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 4,5 9,1
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 13,8 8,2
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 0 191 158
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 31,1
Bokslutsperiod 2003 2001 2000
Bokslutsperiod 2002-01-01 2003-06-30 2001-01-01 2001-12-31 2000-01-01 2000-12-31
Bokslutslängd 18 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2003 2001 2000
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 780 595
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 780 595
Aktiverat arbete för egen räkning - 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. 0 -674 -548
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 -588 -437
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 0 -86 -111
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 105 47
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 0 335 249
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 3 2
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 332 247
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Resultat efter finansnetto -223 -198
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0 -223 -198
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Resultat före skatt 0 -223 -198
Skatt 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -223 -198
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2003 2001 2000
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 6 175 5 484
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 6 175 5 484
Anläggningstillgångar 5 959 5 393
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 5 952 5 386
Byggnader och mark 5 868 5 290
Maskiner 0 0
Inventarier 84 96
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 7 7
Andelar i koncern- och intresseföretag 7 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 7
Omsättningstillgångar 216 91
Summa varulager 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 28
Kundfordringar 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 28
Summa kassa och bank 0 216 63
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Kassa och bank 216 63
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 277 500
Summa bundet eget kapital 0 563 563
Aktiekapital 550 550
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 13 13
Summa fritt eget kapital 0 -286 -63
Balanserat resultat -63 135
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat -223 -198
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 0 5 898 4 984
Summa långfristiga skulder 5 271 4 175
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 5 229 4 095
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 42 80
Summa kortfristiga skulder 627 809
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 170 1
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 457 808
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2003 2001 2000
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 2 350 8 032
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 2 350 8 032
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - -
Räntenetto finansbolag - - -
Utdelning 0 0 0

Årsredovisning

Kenneth Busk Produktion AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Kenneth Busk Produktion

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 55555
102 04 Stockholm

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

DARAG Försäkring AB Likvidation
Likvidation
SOAB i Järfälla AB Konkurs
Konkurs
Borgmuren Förvaltning AB Likvidation
Likvidation
SVV Butiksteknik Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Aktiebolaget Hörseltekniska Laboratoriet Likvidation
Likvidation
Professionell Säkerhet i Sverige AB Konkurs
Sören Gustafsson (Styrelseledamot)
Konkurs Sören Gustafsson (Styrelseledamot)
Aktiebolaget Salar Fisk & Skaldjur Konkurs
Magnus Bergström (VD)
Konkurs Magnus Bergström (VD)
Svenska Tryckcentralen Aktiebolag Konkurs
Bo Ingvar Guldstrand (VD)
Konkurs Bo Ingvar Guldstrand (VD)
Gasolteknik H Irgens AB Likvidation
Likvidation
Enar-Sahn Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Trullan Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Advokatfirman Fylgia Aktiebolag Aktiv
Bo Söder (Ordförande)
Aktiv Bo Söder (Ordförande)
Sterno Trading Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Brandbergens Glasögon Aktiebolag Likvidation
Likvidation
B & J Invest Järlesjö & Dahlquist i Malmö Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Kassaskåpet Förvaltning i Malmö Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Norrland - Dala Taxi Förvaltning AB Likvidation
Likvidation
Aktiebolaget Lidingö Tak Konkurs
Konkurs
Bengt Nylund Förvaltning AB Likvidation
Likvidation
Aguéli Café & Galleri Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Sollentunas Byggentreprenörer AB Konkurs
Konkurs
J A STUDIOKONSULT Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Carmania AB Konkurs
Konkurs
Fällsvik Invest AB Konkurs
Konkurs
Epanteri AB Konkurs
Konkurs
TKL Anläggning AB Likvidation
Likvidation
Nessmarine Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Kenneth Busk Produktion AB Likvidation
Likvidation
Bonnier Music Publishing AB Konkurs
Konkurs
Särimner Promotion AB Konkurs
Konkurs
Lavastorm Analytics AB Likvidation
Likvidation
Thai Centri Latex Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Johan Obel Holding AB Aktiv
Lars Johan Obel (Styrelseledamot)
Aktiv Lars Johan Obel (Styrelseledamot)
Advokatfirman Åsa Thorell Hejdenberg Aktiebolag Aktiv
Åsa Thorell Hejdenberg (Styrelseledamot)
Aktiv Åsa Thorell Hejdenberg (Styrelseledamot)
Bt o Vt i västerport AB Likvidation
Likvidation
Advokat Anders Flinck Aktiebolag Aktiv
Anders Flinck (Styrelseledamot)
Aktiv Anders Flinck (Styrelseledamot)
Henrik Börjesson Förvaltnings AB Aktiv
Henrik Börjesson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Börjesson (Styrelseledamot)
Lampshopen i Huddinge AB Likvidation
Likvidation
J & B Butiksskaparna AB Konkurs
Konkurs
CMAB i Sverige AB Konkurs
Konkurs
Dahls Renoveringar AB Konkurs
Konkurs
Roberti Components AB Likvidation
Likvidation
K Bar & Kök AB Likvidation
Likvidation
Mälardalens Entreprenad och logistik AB Konkurs
Konkurs
Stig Friberg Förvaltnings AB Likvidation
Likvidation
Cosmotec Scandinavia AB Likvidation
Likvidation
Alice Miljövård AB Likvidation
Likvidation
Showroom by Strihagen AB Konkurs
Konkurs
Brother & Sister Associated Consulting Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Mostoquideas AB Konkurs
Konkurs
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress