Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Nåiden Bygg Aktiebolag

Organisationsnummer

556326-4216

Adress

Box 914
971 27 Luleå

Antal ansvariga

6 st

Vad är Nåiden Bygg Aktiebolag?

Nåiden Bygg Aktiebolag är ett aktiebolag som skall bedriva uppförande av småhus och övriga byggnads- entreprenadarbeten samt handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Nåiden Bygg Aktiebolag har 230 anställda och gjorde ett resultat på - med omsättning 1 573 708 KSEK under 2020. Läs mer om Nåiden Bygg Aktiebolag

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste koncernbokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

Uppgifter saknas.

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt koncernbokslut 2013-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Nåiden Bygg Aktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i Nåiden Bygg Aktiebolag

Stefan Eriksson (54)

Styrelsen i Nåiden Bygg Aktiebolag består av

Ordförande

Tonny Olovsson (74)

Styrelseledamot

Tonny Olovsson (74)

Mats Funck (58)

Jens Fredriksson (55)

Stefan Eriksson (54)

Andreas Nilsson Ranta (47)

Per Utterström (35)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Micael Engström (52)

Revisor

Ernst & Young Aktiebolag

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Nåiden Bygg Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Nåiden Bygg Aktiebolag är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Nåiden Bygg Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556326-4216
Firmanamn Nåiden Bygg Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 914
Postadress 971 27 Luleå
Säte Luleå, Norrbottens län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1988-05-09
Bolaget registrerat 1988-05-26
Firmanamn registrerat 1994-02-16
Bolagsordning 2009-10-02
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1988-01-01
2022-01-18
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
41200 - Byggande av bostadshus och andra byggnader
68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva uppförande av småhus och övriga byggnads- entreprenadarbeten samt handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - Eriksson, Thord Stefan
 • - Fredriksson, Jens

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 22295240
Besöksadress: Upplagsvägen 7 Bergnäset
Postnummer: 972 54
Postort: Luleå
Län: Norrbottens län
Antal anställda: 200-499 anställda
Telefonnummer: 0911-23 00 58
Arbetsställenummer: 22295240
SNI-kod: 41200 - Byggande av bostadshus och andra byggnader
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade koncernbokslut 2020-2020

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt.
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt.
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 0
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2020
Bokslutsperiod 2019-05-01 2020-04-30
Bokslutslängd 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor
Aktiverat arbete för egen räkning -
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 0
Personalkostnader 0
Avskrivningar 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax).
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag
Ränteintäkter från koncernföretag
Externa ränteintäkter
Övriga finansiella ränteintäkter
Räntekostnader till koncernföretag
Externa räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Jämförelsestörande finansiella poster
Resultat efter finansnetto
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat före bokslutsdispositioner 0
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt 0
Skatt
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital.
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget.
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter
Patent, licenser mm
Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner
Inventarier
Maskiner och inventarier
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag
Fordringar på koncern- och intresseföretag
Lån till delägare & närstående
Övriga finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa varulager
Pågående arbeten för annans räkning
Övrigt varulager
Summa kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncern- och intresseföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kassa och bank 0
Summa kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder.
Summa bundet eget kapital 0
Aktiekapital
Överkursfond
Uppskrivningsfond
Övrigt bundet eget kapital
Summa fritt eget kapital 0
Balanserat resultat
Erhållna/lämnade koncernbidrag
Erhållna/lämnade aktieägartillskott
Årets resultat
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år.
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 0
Summa långfristiga skulder
Obligationslån
Skulder till kreditinstitut, långa
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa
Övriga långfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta
Leverantörsskulder
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta
Övriga kortfristiga skulder
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Nåiden Bygg Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Nåiden Bygg Aktiebolag

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
230
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (6), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
1 573 708 KSEK (+33,9 % mot föregående år)
Rörelseresultat
65 874 KSEK (+40,1 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
3 483 KSEK
Utdelning till aktieägare
36 000 KSEK
Inbetald skatt
14 511 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
35 790 KSEK

Nåiden Bygg Aktiebolag har 230 anställda och gjorde ett resultat på - med omsättning 1 573 708 KSEK under 2020.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 33,9 %. Nåiden Bygg Aktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 4,3 % vilket ger Nåiden Bygg Aktiebolag placeringen 260 638 i Sverige av totalt 684 127 aktiebolag. Det ger samtidigt Nåiden Bygg Aktiebolag placeringen 1 807 av kommunens totalt 4 331 aktiebolag.

VD för Nåiden Bygg Aktiebolag är Stefan Eriksson och styrelseordförande är Tonny Olovsson.

Under de senaste 5 åren har Nåiden Bygg Aktiebolag betalat in totalt 35 790 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 1 607 av Sveriges alla 684 127 aktiebolag.

Nåiden Bygg Aktiebolag har organisationsnummer 556326-4216. Nåiden Bygg Aktiebolag har säte i Luleå. Det går bra att ta kontakt med Nåiden Bygg Aktiebolag på telefonnummer 0911-23 00 58.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Luleå kommun.

Registrerat på adressen

Box 914
971 27 Luleå

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Nåiden Bygg Aktiebolag Aktiv
Stefan Eriksson (VD)
Aktiv Stefan Eriksson (VD)
Nåiden AB Aktiv
Tonny Olovsson (Ordförande)
Aktiv Tonny Olovsson (Ordförande)
Borkalien Invest AB Aktiv
Tonny Olovsson (Ordförande)
Aktiv Tonny Olovsson (Ordförande)
Innerstadsfjärden AB Aktiv
Per Ola Patomella (VD)
Aktiv Per Ola Patomella (VD)
Höder Fastighetsutveckling i Skellefteå AB Aktiv
Stefan Eriksson (Ordförande)
Aktiv Stefan Eriksson (Ordförande)
ISÖ nr 7 & 21 AB Aktiv
Leif Östling (Ordförande)
Aktiv Leif Östling (Ordförande)
ISÖ Fastigheter AB Aktiv
Leif Östling (Ordförande)
Aktiv Leif Östling (Ordförande)
GSE Mark nr 3 AB Aktiv
Per Ola Patomella (VD)
Aktiv Per Ola Patomella (VD)
GSE Mark nr2 AB Aktiv
Per Ola Patomella (VD)
Aktiv Per Ola Patomella (VD)
Kustpark nr 3 i Luleå AB Aktiv
Per Ola Patomella (VD)
Aktiv Per Ola Patomella (VD)
Nåiden Fastighetsutveckling AB Aktiv
Jens Fredriksson (Ordförande)
Aktiv Jens Fredriksson (Ordförande)
Nåiden Invest AB Aktiv
Stefan Eriksson (Ordförande)
Aktiv Stefan Eriksson (Ordförande)
Nåiden Fastigheter AB Aktiv
Stefan Eriksson (Ordförande)
Aktiv Stefan Eriksson (Ordförande)
Hamnfjärden 2 AB Aktiv
Per Ola Patomella (Ordförande)
Aktiv Per Ola Patomella (Ordförande)
Nåiden Bygg Invest AB Aktiv
Stefan Eriksson (Ordförande)
Aktiv Stefan Eriksson (Ordförande)
Nåiden Bygg Invest 2 AB Aktiv
Stefan Eriksson (Ordförande)
Aktiv Stefan Eriksson (Ordförande)
Nåiden Invest 2 AB Aktiv
Stefan Eriksson (Ordförande)
Aktiv Stefan Eriksson (Ordförande)
Eldstaden Kronan AB Aktiv
Stefan Eriksson (Ordförande)
Aktiv Stefan Eriksson (Ordförande)
Nåiden Invest 3 AB Aktiv
Stefan Eriksson (Ordförande)
Aktiv Stefan Eriksson (Ordförande)
Nåiden Fastighetsutveckling 2 AB Aktiv
Anders Bergqvist (VD)
Aktiv Anders Bergqvist (VD)
Pell Invest AB Aktiv
Per Utterström (Styrelseledamot)
Aktiv Per Utterström (Styrelseledamot)
XU Invest AB Aktiv
Stefan Eriksson (Ordförande)
Aktiv Stefan Eriksson (Ordförande)
Polcirkelns Pålar och Spont AB Aktiv
Carl Anton Mäki (VD)
Aktiv Carl Anton Mäki (VD)
NÅIDER BYGG Handelsbolag Aktiv
Aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress