Bolagsfakta

Företag i Luleå kommun (11 953 st)

Kommun - Postnummer (antal företag)

Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

B

G

L

N

R

S

V

Ö