Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Förvaltningsaktiebolaget Floresta

Organisationsnummer

556324-8110

Adress

Box 515
291 25 Kristianstad

Antal ansvariga

4 st

Vad är Förvaltningsaktiebolaget Floresta?

Förvaltningsaktiebolaget Floresta är ett aktiebolag som skall bedrivahandel med fastigheter samt förvaltning av fastigheter och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet. Förvaltningsaktiebolaget Floresta har 0 anställda och gjorde ett resultat på - med omsättning 12 084 KSEK under 2020. Läs mer om Förvaltningsaktiebolaget Floresta

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste koncernbokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

Uppgifter saknas.

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt koncernbokslut 2013-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Anders Andersson 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i Förvaltningsaktiebolaget Floresta

Anders Andersson (67)

Extern firmatecknare

Matilda Andersson (35)

Styrelsen i Förvaltningsaktiebolaget Floresta består av

Ordförande

Anders Andersson (67)

Styrelseledamot

Anders Andersson (67)

Elisabet Johannesson (54)

Kaspar Kjellberg (33)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Charlotta Hagert (48)

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Förvaltningsaktiebolaget Floresta. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Förvaltningsaktiebolaget Floresta är ett dotterbolag

Företagsuppgifter om Förvaltningsaktiebolaget Floresta

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556324-8110
Firmanamn Förvaltningsaktiebolaget Floresta
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 515
Postadress 291 25 Kristianstad
Säte Kristianstad, Skåne län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1988-04-11
Bolaget registrerat 1988-05-05
Firmanamn registrerat 1988-05-05
Bolagsordning 1999-03-02
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1992-01-01
2022-01-22
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedrivahandel med fastigheter samt förvaltning av fastigheter och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas ensam av
 • - Andersson, Anders Holger Thage
 • Firman tecknas i förening av
 • - Andersson, Matilda Anna
 • - Johannesson, Elisabet Cecilia

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 29191327
Besöksadress: Vasagatan 7
Postnummer: 291 53
Postort: Kristianstad
Län: Skåne län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer: 044-31 31 60
Arbetsställenummer: 29191327
SNI-kod: 68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade koncernbokslut 2020-2020

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt.
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt.
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 0
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2020
Bokslutsperiod 2019-09-01 2020-08-31
Bokslutslängd 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor
Aktiverat arbete för egen räkning -
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 0
Personalkostnader 0
Avskrivningar 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax).
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag
Ränteintäkter från koncernföretag
Externa ränteintäkter
Övriga finansiella ränteintäkter
Räntekostnader till koncernföretag
Externa räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Jämförelsestörande finansiella poster
Resultat efter finansnetto
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat före bokslutsdispositioner 0
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt 0
Skatt
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital.
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget.
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter
Patent, licenser mm
Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner
Inventarier
Maskiner och inventarier
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag
Fordringar på koncern- och intresseföretag
Lån till delägare & närstående
Övriga finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa varulager
Pågående arbeten för annans räkning
Övrigt varulager
Summa kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncern- och intresseföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kassa och bank 0
Summa kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder.
Summa bundet eget kapital 0
Aktiekapital
Överkursfond
Uppskrivningsfond
Övrigt bundet eget kapital
Summa fritt eget kapital 0
Balanserat resultat
Erhållna/lämnade koncernbidrag
Erhållna/lämnade aktieägartillskott
Årets resultat
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år.
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 0
Summa långfristiga skulder
Obligationslån
Skulder till kreditinstitut, långa
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa
Övriga långfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta
Leverantörsskulder
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta
Övriga kortfristiga skulder
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Förvaltningsaktiebolaget Floresta:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Förvaltningsaktiebolaget Floresta

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
66,7 % män (2), 33,3 % kvinnor (1)
Omsättning
12 084 KSEK (+1,6 % mot föregående år)
Rörelseresultat
3 014 KSEK (+5,9 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
140 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
326 KSEK

Förvaltningsaktiebolaget Floresta har 0 anställda och gjorde ett resultat på - med omsättning 12 084 KSEK under 2020.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 1,6 %. Förvaltningsaktiebolaget Florestas vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 10,1 % vilket ger Förvaltningsaktiebolaget Floresta placeringen 204 843 i Sverige av totalt 685 025 aktiebolag. Det ger samtidigt Förvaltningsaktiebolaget Floresta placeringen 1 515 av kommunens totalt 4 694 aktiebolag.

VD för Förvaltningsaktiebolaget Floresta är Anders Andersson och styrelseordförande är Anders Andersson.

Under de senaste 5 åren har Förvaltningsaktiebolaget Floresta betalat in totalt 326 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 129 481 av Sveriges alla 685 025 aktiebolag.

Förvaltningsaktiebolaget Floresta har organisationsnummer 556324-8110. Förvaltningsaktiebolaget Floresta har säte i Kristianstad. Det går bra att ta kontakt med Förvaltningsaktiebolaget Floresta på telefonnummer 044-31 31 60.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Kristianstads kommun.

Registrerat på adressen

Box 515
291 25 Kristianstad

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Thage i Skåne Aktiebolag Aktiv
Robin Ferlesjö (Extern VD)
Aktiv Robin Ferlesjö (Extern VD)
Thage i Västra Vram AB Aktiv
Anders Andersson (Ordförande)
Aktiv Anders Andersson (Ordförande)
Förvaltningsaktiebolaget Floresta Aktiv
Anders Andersson (VD)
Aktiv Anders Andersson (VD)
Thage Anderssons i Tollarp Aktiebolag Aktiv
Anders Andersson (Ordförande)
Aktiv Anders Andersson (Ordförande)
Förvaltnings Aktiebolaget Skräbeån Aktiv
Anders Andersson (Ordförande)
Aktiv Anders Andersson (Ordförande)
Plåtexpressen i Malmö Aktiebolag Aktiv
Tobias Lellky (VD)
Aktiv Tobias Lellky (VD)
Östra Vrams Smides Aktiebolag Aktiv
Anders Andersson (Ordförande)
Aktiv Anders Andersson (Ordförande)
Förvaltnings AB Ingrid-Marie Aktiv
Anders Andersson (Ordförande)
Aktiv Anders Andersson (Ordförande)
Stålsmeden Syd AB Aktiv
Karl Erik Ekvall (VD)
Aktiv Karl Erik Ekvall (VD)
Thage i Tollarp AB Aktiv
Anders Andersson (VD)
Aktiv Anders Andersson (VD)
Ekwall & Werner AB Aktiv
Anders Andersson (Styrelseledamot)
Aktiv Anders Andersson (Styrelseledamot)
Brunnshög Holding AB Aktiv
Anders Andersson (Ordförande)
Aktiv Anders Andersson (Ordförande)
Centrumkvarteret i Tollarp Holding AB Aktiv
Anders Andersson (Styrelseledamot)
Aktiv Anders Andersson (Styrelseledamot)
Förvaltningsbolaget Centrumkvarteret i Tollarp AB Aktiv
Anders Andersson (Styrelseledamot)
Aktiv Anders Andersson (Styrelseledamot)
Tollarpsbulten 7 Holding AB Aktiv
Anders Andersson (Styrelseledamot)
Aktiv Anders Andersson (Styrelseledamot)
Tollarpsbulten 7 AB Aktiv
Anders Andersson (Styrelseledamot)
Aktiv Anders Andersson (Styrelseledamot)
Fastighetsbolaget Fegler AB Aktiv
Anders Andersson (Styrelseledamot)
Aktiv Anders Andersson (Styrelseledamot)
TAB:S KONSTKLUBB Aktiv
Aktiv
THAGE-KONCERNENS PERSONALKLUBB Aktiv
Aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress