Bolagsfakta

Företag i Kristianstads kommun (11 095 st)

Kommun - Postnummer (antal företag)

Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

A

D

E

F

G

H

K

L

R

T

V

Y

Å

Ö