Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Check Point Holding AB

Organisationsnummer

556315-8541

Telefon

08-459 54 00

Adress

Luntmakargatan 22
111 37 Stockholm

Antal ansvariga

3 st

Vad är Check Point Holding?

Check Point Holding AB är ett aktiebolag som skall direkt eller indirekt via dotter- eller intresse- bolag bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av säkerhetstjänster för informationslagring samt konsult- och ... Läs mer om Check Point Holding

Luntmakargatan 22

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Check Point Holding AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Delgivningsbar person

Carl-Axel Åfors (31)

Styrelsen i Check Point Holding består av

Styrelsesuppleant

Carl-Axel Åfors (31)

Ordförande

Slavitt, John Evan

Styrelseledamot

Darmon, Bruno

Slavitt, John Evan

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Dan Beitner (47)

Revisor

KPMG AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Check Point Holding AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Check Point Holding AB är ett koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om Check Point Holding

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556315-8541
Firmanamn Check Point Holding AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Luntmakargatan 22
Postadress 111 37 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-12-28
Bolaget registrerat 1988-01-13
Firmanamn registrerat 2009-07-10
Bolagsordning 2009-05-29
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-17
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall direkt eller indirekt via dotter- eller intresse- bolag bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av säkerhetstjänster för informationslagring samt konsult- och servicetjänster i anslutning därtill, samt annan därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 1 715,2 385,2 7,8 182,0 225,8
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 98,2 89,9 78,7 -141,4 -26,8
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 0 0 0 0 0
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 0 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning - 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. 0 0 0 0 0
Försäljningskostnader 0 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 0 0 0 0 0
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 3 062 74 713 44 238 -484 953 -515 585
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 73 928 11 653 -553 092 -590 067
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 1 632
Övriga finansiella ränteintäkter 3 062 777 4 129 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 28 446 61 321 63 692
Externa räntekostnader 0 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 8 10 6 818 9 158
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 062 74 697 -12 674 -621 231 -661 285
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 062 74 697 -12 674 -621 231 -661 285
Bokslutsdispositioner -2 834 -783 24 327 40 248 -3 730
Koncernbidrag -2 834 -783 24 327 40 248 -3 730
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -6 138 73 914 11 653 -580 983 -665 015
Skatt 0 59 0 3 123 -12 104
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -6 138 73 855 11 653 -584 106 -652 911
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 158 674 180 167 111 913 646 595 1 181 854
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 158 674 180 167 111 913 646 595 1 181 854
Anläggningstillgångar 110 118 110 118 110 118 110 118 657 210
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 118 118 118 118 118
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 118 118 118 118 118
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 110 000 110 000 110 000 110 000 657 092
Andelar i koncern- och intresseföretag 110 000 110 000 110 000 110 000 657 092
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 48 556 70 049 1 795 536 477 524 644
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 0 0 536 223 520 345
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 536 223 520 341
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0 4
Summa kassa och bank 48 556 70 049 1 795 254 4 299
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 48 556 70 049 1 795 254 4 299
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 155 843 161 981 88 126 -914 526 -316 856
Summa bundet eget kapital 62 147 62 147 62 147 62 147 62 147
Aktiekapital 23 087 23 087 23 087 23 087 23 087
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 39 060 39 060 39 060 39 060 39 060
Summa fritt eget kapital 93 696 99 834 25 979 -976 673 -379 003
Balanserat resultat 99 834 25 979 14 326 -392 567 273 908
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -6 138 73 855 11 653 -584 106 -652 911
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 2 831 18 186 23 787 1 561 121 1 498 710
Summa långfristiga skulder 0 0 668 1 266 390 1 266 390
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 668 1 266 390 1 266 390
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 2 831 18 186 23 119 294 731 232 320
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 834 18 186 19 997 291 416 232 119
Övriga kortfristiga skulder -3 0 3 122 3 315 201
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Check Point Holding AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Check Point Holding

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
33,3 % män (1), 0,0 % kvinnor (0), 66,7 % (2) okänt
Omsättning
0 KSEK
Rörelseresultat
0 KSEK
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
-8 922 KSEK

Check Point Holding AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -6 138 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2019.

Ordförande för Check Point Holding AB är Slavitt, John Evan och Styrelseledamot är Darmon, Bruno .

Under de senaste 5 åren har Check Point Holding betalat in totalt -8 922 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 561 822 av Sveriges alla 653 413 aktiebolag.

Check Point Holding AB har organisationsnummer 556315-8541. Check Point Holding har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Check Point Holding AB på telefonnummer 08-459 54 00.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.

Registrerat på adressen

Luntmakargatan 22
111 37 Stockholm
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress