Just nu har vi problem att skicka e-post. Vid frågor kontakta vår kundservice

Bolagsfakta

Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet i Stockholm (6 898 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet (SNI kod 64) i Stockholms kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.