Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Moment Anders Olsson Aktiebolag

Organisationsnummer

556312-6803

Telefon

08-94 35 90

Adress

Runsätravägen 27
123 63 Farsta

Antal ansvariga

2 st

Konkurs inledd Läs mer

Runsätravägen 27

Översikt bokslut 2016-2020

 • 2020

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Anders Olsson 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Moment Anders Olsson Aktiebolag består av

Styrelseledamot

Anders Olsson (73)

Styrelsesuppleant

Eva Olsson (58)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Moment Anders Olsson Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Moment Anders Olsson Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556312-6803
Firmanamn Moment Anders Olsson Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs inledd 2020-10-01
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Runsätravägen 27
Postadress 123 63 Farsta
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-11-09
Bolaget registrerat 1987-11-24
Firmanamn registrerat 1988-04-19
Bolagsordning 2015-10-19
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-11
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
46499 - Partihandel med övriga hushållsvaror
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva båtcharter, konferansverksamhet, konstedition samt köp och försäljning av konst, idé och produktutveckling och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten

Detaljerade bokslut 2016-2020

Omsättning och resultat 2016-2020

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020 2019 2018 2017 2016
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 23,7 26,5 34,2 36,1 77,2
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. -52,8 4,1 3,7 3,4 7,4
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -34,4 -1,6 0,6 -7,1 19,4
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -600 49 157 14 511
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 10,2 63,9 -22,6 -38,6
Bokslutsperiod 2020 2019 2018 2017 2016
Bokslutsperiod 2019-05-01 2020-04-30 2018-05-01 2019-04-30 2017-05-01 2018-04-30 2016-05-01 2017-04-30 2015-05-01 2016-04-30
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 745 1 583 966 1 248 2 033
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 1 745 1 583 915 779 1 696
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 51 469 337
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -369 -1 589 -843 -1 292 -1 876
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 -2 -2
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 -1 158 -388 -590 -1 027
Övriga externa kostnader -360 -403 -454 -700 -845
Personalkostnader -9 -28 -1 -2 -4
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -600 49 157 14 511
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 115 75 151 114 117
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 6 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 115 75 151 108 117
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -715 -26 6 -88 395
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -715 -26 6 -88 395
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -715 -26 6 -88 395
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -715 -26 6 -88 395
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 213 1 842 1 785 1 762 2 013
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 213 1 842 1 785 1 762 2 013
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 213 1 842 1 785 1 762 2 013
Summa varulager 1 050 1 688 1 633 1 599 1 538
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 050 1 688 1 633 1 599 1 538
Summa kortfristiga fordringar 246 154 152 163 474
Kundfordringar 172 32 62 69 300
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 74 122 90 94 174
Summa kassa och bank 82 0 0 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 82 0 0 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. -640 75 66 60 148
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120 120
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20 20
Summa fritt eget kapital -760 -45 -54 -60 28
Balanserat resultat -45 -54 -60 28 -447
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 35 0 0 80
Årets resultat -715 -26 6 -88 395
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 853 1 767 1 719 1 702 1 865
Summa långfristiga skulder 1 164 1 186 1 275 1 250 1 250
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 164 1 186 1 275 1 250 1 250
Summa kortfristiga skulder 689 581 444 452 615
Skulder till kreditinstitut, korta 0 301 299 305 320
Leverantörsskulder 36 45 14 0 251
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 652 235 131 147 44
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020 2019 2018 2017 2016
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0
Företagsinteckningar 500 0 500 500 1 750
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 500 0 0 0
Summa säkerheter 500 500 500 500 1 750
Villkorat aktieägartillskott 1 232 1 232 1 232 1 232 1 232
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 1 232 1 232 1 232 1 232 1 232
Beviljad checkräkningskredit - 500 500 500 500
Utnyttjad checkräkningskredit - 293 298 290 268
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Moment Anders Olsson Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Moment Anders Olsson Aktiebolag

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag

Registrerat på adressen

Runsätravägen 27
123 63 Farsta
Personer

Det finns 2 personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress: