Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

ARENA MEDIA AB

Organisationsnummer

556310-8587

Telefon

031-17 18 75

Adress

c/o Kagstedt
Kaserntorget 7
411 18 Göteborg

Antal ansvariga

4 st

Vad är ARENA MEDIA

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva förvaltning av och handel med fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. ARENA MEDIA AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -44 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2019. Läs mer om ARENA MEDIA

Kaserntorget 7

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i ARENA MEDIA AB

Carl-Eric Robert Emanuelsson (71)

Styrelsen i ARENA MEDIA består av

Ordförande

Carl-Eric Robert Emanuelsson (71)

Styrelseledamot

Carl-Eric Robert Emanuelsson (71)

Gabriella Zachrisson (48)

Erik Robert Emanuelsson (40)

Styrelsesuppleant

Ulla Birgitta Emanuelsson (69)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Gert Rolf Frej (82)

Revisor

Frejs Revisorer AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för ARENA MEDIA AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

ARENA MEDIA AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om ARENA MEDIA

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556310-8587
Firmanamn ARENA MEDIA AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Kaserntorget 7
Postadress 411 18 Göteborg
Säte Göteborg, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-09-04
Bolaget registrerat 1987-11-09
Firmanamn registrerat 2013-02-22
Bolagsordning 2012-11-23
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-11
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva förvaltning av och handel med fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas ensam av
 • - Emanuelsson, Carl-Eric Robert

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 697,6 459,0 240,3 205,2 142,3
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 90,3 84,8 80,2 84,9 85,5
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -44 0 0 -17 -454
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 0 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -44 0 0 -17 -454
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -44 0 0 -17 -454
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -44 0 0 -17 -454
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 0 4 055 -12 627 3 607 5
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 4 055 -12 627 3 604 3
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 3 2
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -44 4 055 -12 626 3 591 -449
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -44 4 055 -12 626 3 591 -449
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 500
Koncernbidrag 0 0 0 0 500
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -44 4 055 -12 626 3 591 51
Skatt 0 0 0 0 10
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -44 4 055 -12 626 3 591 41
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 42 962 45 778 43 395 55 851 51 275
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 42 962 45 778 43 395 55 851 51 275
Anläggningstillgångar 13 998 13 998 22 811 38 619 40 726
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 149 149 149 149 149
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 149 149 149 149 149
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 13 849 13 849 22 663 38 471 40 577
Andelar i koncern- och intresseföretag 12 717 12 717 21 717 37 525 40 567
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 133 1 132 946 946 10
Omsättningstillgångar 28 964 31 780 20 583 17 232 10 549
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 1 044 4 915 3 872 520 629
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 4 055 3 182 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 044 860 690 520 629
Summa kassa och bank 27 920 26 865 16 712 16 712 9 920
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 27 920 26 865 16 712 16 712 9 920
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 38 745 38 789 34 763 47 389 43 798
Summa bundet eget kapital 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600
Aktiekapital 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 600 600 600 600 600
Summa fritt eget kapital 35 145 35 189 31 163 43 789 40 198
Balanserat resultat 35 189 31 134 43 789 40 198 40 157
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -44 4 055 -12 626 3 591 41
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 65 65 65 65 65
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 4 152 6 924 8 567 8 397 7 412
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 4 152 6 924 8 567 8 397 7 412
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 4 067 6 837 8 480 8 310 7 324
Övriga kortfristiga skulder 86 87 87 87 88
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

ARENA MEDIA AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om ARENA MEDIA

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (2), 50,0 % kvinnor (2)
Omsättning
0 KSEK
Rörelseresultat
-44 KSEK
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
10 KSEK

ARENA MEDIA AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -44 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2019.

VD för ARENA MEDIA AB är Carl-Eric Robert Emanuelsson och styrelseordförande är Carl-Eric Robert Emanuelsson.

Under de senaste 5 åren har ARENA MEDIA betalat in totalt 10 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 354 054 av Sveriges alla 652 334 aktiebolag.

ARENA MEDIA AB har organisationsnummer 556310-8587. ARENA MEDIA har säte i Göteborg. Det går bra att ta kontakt med ARENA MEDIA AB på telefonnummer 031-17 18 75.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Göteborgs kommun.

Registrerat på adressen

Kaserntorget 7
411 18 Göteborg

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Sigillet Fastighets Aktiebolag (publ) Aktiv
Henrik Nilsson (VD)
Aktiv Henrik Nilsson (VD)
ARENA MEDIA AB Aktiv
Carl-Eric Robert Emanuelsson (VD)
Aktiv Carl-Eric Robert Emanuelsson (VD)
Fastlandet Förvaltnings AB Aktiv
Peder Kagstedt (Styrelseledamot)
Aktiv Peder Kagstedt (Styrelseledamot)
ARENA INVEST AB Aktiv
Carl-Eric Robert Emanuelsson (VD)
Aktiv Carl-Eric Robert Emanuelsson (VD)
Sigillet Hotellfastigheter AB Aktiv
Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Sandia Fastighets Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Centrumfastigheter i Kungälv AB Aktiv
Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Flunsås Förvaltning AB Aktiv
Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Fastighets AB Bruttovägen 8 B Aktiv
Henrik Nilsson (Ordförande)
Aktiv Henrik Nilsson (Ordförande)
SMOLTEK AB Aktiv
Marie Landfors (Extern VD)
Aktiv Marie Landfors (Extern VD)
Sisjökåken AB Aktiv
Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Parkerings AB Danska Vägen 65 Aktiv
Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Sigillet Industrifastigheter AB Aktiv
Henrik Nilsson (Ordförande)
Aktiv Henrik Nilsson (Ordförande)
Sigillet Kvillefastigheter AB Aktiv
Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Sigillet Holding AB Aktiv
Henrik Nilsson (Ordförande)
Aktiv Henrik Nilsson (Ordförande)
Fastighets AB Mötet Aktiv
Henrik Nilsson (Ordförande)
Aktiv Henrik Nilsson (Ordförande)
Glimra Fastigheter och Förvaltning AB Aktiv
Henrik Nilsson (Ordförande)
Aktiv Henrik Nilsson (Ordförande)
Åkarnas Hus i Helsingborg AB Aktiv
Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Relaton Hälsofastigheter AB Aktiv
Viktor Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Viktor Nilsson (Styrelseledamot)
AB Hallerna 145 Aktiv
Henrik Nilsson (Ordförande)
Aktiv Henrik Nilsson (Ordförande)
Relaton AB Aktiv
Viktor Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Viktor Nilsson (Styrelseledamot)
Sigillet Gårdafastigheter 70:17 AB Aktiv
Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Sigillet Gårdafastigheter 70:18 AB Aktiv
Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Sigillet Bostäder AB Aktiv
Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Sigillet Andra Långgatan 5 AB Aktiv
Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Sigillet Stockholmsfastigheter AB Aktiv
Henrik Nilsson (Ordförande)
Aktiv Henrik Nilsson (Ordförande)
Sigillet inom Vallgraven 20:4 AB Aktiv
Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Rotspetsen AB Aktiv
Henrik Nilsson (Ordförande)
Aktiv Henrik Nilsson (Ordförande)
Sigillet Tredje Långgatan 18 AB Aktiv
Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Sigillet Södra Vägen 25 AB Aktiv
Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Sigillet Aschebergsgatan 40 AB Aktiv
Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Sigillet Nordhemsgatan 23 AB Aktiv
Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Sigillet Hallegatan 20 AB Aktiv
Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Sigillet Kungsgatan 25 AB Aktiv
Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Sigillet Brämaregården 41:1 AB Aktiv
Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Sigillet Munkebäckstorget 6-10 AB Aktiv
Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Sigillet Företagsbostäder AB Aktiv
Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Sigillet Danderydsgatan 7 AB Aktiv
Henrik Nilsson (Ordförande)
Aktiv Henrik Nilsson (Ordförande)
Sigillet Danska Vägen 70 AB Aktiv
Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Sigillet Drottninggatan 29 AB Aktiv
Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Smoltek Nanotech Holding AB Aktiv
Marie Landfors (Extern VD)
Aktiv Marie Landfors (Extern VD)
Kungälvsklocktornet Utveckling AB Aktiv
Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Sigillet Brottkärr AB Aktiv
Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Sigillet Ingeborgsgatan 4 AB Aktiv
Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Gillmarksbyn AB Aktiv
Henrik Nilsson (Ordförande)
Aktiv Henrik Nilsson (Ordförande)
Sigillet Danska Vägen 65 AB Aktiv
Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Gillmarksbyn Hovslagarvägen AB Aktiv
Henrik Nilsson (Ordförande)
Aktiv Henrik Nilsson (Ordförande)
Gillmarksbyn Stallbacken AB Aktiv
Henrik Nilsson (Ordförande)
Aktiv Henrik Nilsson (Ordförande)
Gillmarksbyn Kuskvägen AB Aktiv
Henrik Nilsson (Ordförande)
Aktiv Henrik Nilsson (Ordförande)
Sigillet Tysta Gatan 8 AB Aktiv
Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Nilsson (Styrelseledamot)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress