Bolagsfakta

Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet i Göteborg (2 376 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet (SNI kod 64) i Göteborgs kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.