Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Swedish Logistic Property Aggregatet AB

Organisationsnummer

556310-8058

Telefon

042-38 65 50

Adress

Bronsålersgatan 10 B
213 76 Malmö

Antal ansvariga

2 st

Vad är Swedish Logistic Property Aggregatet?

Swedish Logistic Property Aggregatet AB är ett aktiebolag vars verksamhet består av att, direkt eller genom dotterbolag, förvalta, förvärva, äga och avyttra fastigheter, utföra fastighetsservice och fastighetsutvecklingsarbet... Läs mer om Swedish Logistic Property Aggregatet

Bronsålersgatan 10 B

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Swedish Logistic Property Aggregatet AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Swedish Logistic Property Aggregatet består av

Styrelseledamot

Peter Strand (49)

Styrelsesuppleant

Tommy Åstrand (52)

Revisor för bolaget

Revisor

Carl Johan Fredrik Fogelberg (44)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Swedish Logistic Property Aggregatet AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Swedish Logistic Property Aggregatet AB är ett dotterbolag

Företagsuppgifter om Swedish Logistic Property Aggregatet

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556310-8058
Firmanamn Swedish Logistic Property Aggregatet AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Bronsålersgatan 10 B
Postadress 213 76 Malmö
Säte Malmö, Skåne län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-10-15
Bolaget registrerat 1987-11-04
Firmanamn registrerat 2021-01-22
Bolagsordning 2020-12-30
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1988-01-01
2021-04-13
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolagets verksamhet består av att, direkt eller genom dotterbolag, förvalta, förvärva, äga och avyttra fastigheter, utföra fastighetsservice och fastighetsutvecklingsarbete, förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas i förening av
 • ledamoten
 • suppleanten

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 55571129
Besöksadress: Bronsålersgatan 10 B
Postnummer:
Postort: Malmö
Län: Skåne län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer: 042-38 65 50
Arbetsställenummer: 55571129
SNI-kod: 68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 57,6 53,7 482,4 675,5 2 292,9
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 13,9 13,8 11,4 8,7 16,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 32,0 51,8 53,2 66,7 10,3
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 2 260 1 866 2 123 2 239 1 526
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 3,4 1,7 14,9 45,1
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 3 156 3 051 3 001 2 612 1 800
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 3 156 3 051 3 001 2 052 1 800
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 560 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -1 843 -1 185 -1 115 -610 -1 217
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -895 -948 -878 -373 -274
Personalkostnader 0 -237 0 0 0
Avskrivningar -948 0 -237 -237 -943
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 1 312 1 866 1 886 2 002 583
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 302 286 289 261 397
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 302 286 289 260 397
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 011 1 580 1 597 1 743 186
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 011 1 580 1 597 1 743 186
Bokslutsdispositioner -1 011 -872 -886 0 -56
Koncernbidrag -1 011 -872 -886 0 -3 546
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 3 490
Resultat före skatt 0 708 711 1 743 130
Skatt 0 0 0 332 33
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 708 711 1 411 97
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 27 080 27 166 26 830 26 908 20 684
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 27 080 27 166 26 830 26 908 20 684
Anläggningstillgångar 13 652 14 600 14 837 15 074 15 181
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 13 652 14 600 14 837 15 074 15 181
Byggnader och mark 13 652 14 600 14 837 15 074 15 181
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 13 428 12 566 11 993 11 834 5 503
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 13 410 12 439 11 990 8 290 2 701
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 12 902 11 918 11 791 8 226 2 689
Övriga kortfristiga fordringar 508 521 199 64 12
Summa kassa och bank 17 127 3 3 544 2 802
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 17 127 3 3 544 2 802
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 3 760 3 760 3 052 2 341 3 444
Summa bundet eget kapital 930 930 930 930 930
Aktiekapital 200 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 730 730 730 730 730
Summa fritt eget kapital 2 830 2 830 2 122 1 411 2 514
Balanserat resultat 2 830 2 122 1 411 0 2 417
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 708 711 1 411 97
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 23 320 23 406 23 778 24 567 17 240
Summa långfristiga skulder 0 0 21 292 22 815 17 000
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 21 292 22 815 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 17 000
Summa kortfristiga skulder 23 320 23 406 2 486 1 752 240
Skulder till kreditinstitut, korta 21 094 21 310 234 468 0
Leverantörsskulder 0 0 0 2 38
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 011 872 886 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 214 1 224 1 366 1 282 202
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 3 550
Fastighetsinteckningar 23 400 23 400 23 400 23 400 17 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 23 400 23 400 23 400 23 400 20 550
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - 0
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 2 514

Årsredovisning

Swedish Logistic Property Aggregatet AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Swedish Logistic Property Aggregatet

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (2), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
3 156 KSEK (+3,4 % mot föregående år)
Rörelseresultat
1 312 KSEK (-29,7 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
365 KSEK

Swedish Logistic Property Aggregatet AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 0 KSEK med omsättning 3 156 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 3,4 %. Swedish Logistic Property Aggregatets vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 32,0 % vilket ger Swedish Logistic Property Aggregatet placeringen 96 466 i Sverige av totalt 652 336 aktiebolag. Det ger samtidigt Swedish Logistic Property Aggregatet placeringen 3 532 av kommunens totalt 22 972 aktiebolag.

Styrelseledamot för Swedish Logistic Property Aggregatet AB är Peter Strand och Styrelsesuppleant är Tommy Åstrand.

Under de senaste 5 åren har Swedish Logistic Property Aggregatet betalat in totalt 365 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 113 860 av Sveriges alla 652 336 aktiebolag.

Swedish Logistic Property Aggregatet AB har organisationsnummer 556310-8058. Swedish Logistic Property Aggregatet har säte i Malmö. Det går bra att ta kontakt med Swedish Logistic Property Aggregatet AB på telefonnummer 042-38 65 50.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Malmö kommun.

Registrerat på adressen

Bronsålersgatan 10 B
213 76 Malmö
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress