Bolagsfakta

Företag i Malmö kommun (43 366 st)

Kommun - (antal företag)

Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.