Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Gjutboda Holding AB

Organisationsnummer

556298-4798

Telefon

08-630 36 00

Adress

Brånstaleden 2
734 32 Hallstahammar

Antal ansvariga

3 st

Vad är Gjutboda Holding?

Gjutboda Holding AB är ett aktiebolag som ska idka aktiv bolagsförvaltning och annan därmed förenlig verksamhet. Gjutboda Holding AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -6 176 KSEK med omsättning 114 KSEK under 2020. Läs mer om Gjutboda Holding

Brånstaleden 2 © OpenStreetMap contributors | Consid

Översikt senaste koncernbokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt koncernbokslut 2013-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Mats Gabrielsson 75-100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Gjutboda Holding består av

Ordförande

Jan Erik Werner (64)

Styrelseledamot

Jan Erik Werner (64)

Magnus Söderberg (54)

Patrik Vrethed (51)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Tobias Holmer Stråle (45)

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Gjutboda Holding AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Gjutboda Holding AB är ett koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om Gjutboda Holding

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556298-4798
Firmanamn Gjutboda Holding AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Brånstaleden 2
Postadress 734 32 Hallstahammar
Säte Hallstahammar, Västmanlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-03-20
Bolaget registrerat 1987-06-22
Firmanamn registrerat 2018-02-26
Bolagsordning 2020-04-22
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-05-28
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Aktiebolaget ska idka aktiv bolagsförvaltning och annan därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna

Detaljerade koncernbokslut 2020-2020

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 38,6
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. -16,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -7,7
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -2 715
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 668
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 387
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2020
Bokslutsperiod 2020-01-01 2020-12-31
Bokslutslängd 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 76 282
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 69 444
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 6 838
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -54 958
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader -15 571
Personalkostnader -36 763
Avskrivningar -2 624
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -5 339
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 881
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 22
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 859
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto -6 176
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner -6 176
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Resultat före skatt -6 176
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -6 176
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 41 351
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 41 351
Anläggningstillgångar 7 880
Immateriella anläggningstillgångar 2 522
Balanserade utgifter 2 522
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 5 357
Byggnader och mark 0
Maskiner 4 796
Inventarier 561
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 33 471
Summa varulager 21 358
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 21 358
Summa kortfristiga fordringar 11 865
Kundfordringar 9 230
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 635
Summa kassa och bank 249
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 249
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. -6 921
Summa bundet eget kapital 120
Aktiekapital 100
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 20
Summa fritt eget kapital -7 041
Balanserat resultat -865
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat -6 176
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 3 927
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 44 345
Summa långfristiga skulder 12 998
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 12 998
Summa kortfristiga skulder 31 347
Skulder till kreditinstitut, korta 1 823
Leverantörsskulder 7 988
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 21 537
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 55
Löner till styrelse & VD 762
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 22 188
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 10 238
Företagsinteckningar 43 300
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Gjutboda Holding AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Gjutboda Holding

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (3), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
114 KSEK (0,0 % mot föregående år)
Rörelseresultat
77 KSEK (-31,9 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
0 KSEK

Gjutboda Holding AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -6 176 KSEK med omsättning 114 KSEK under 2020.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 0,0 %. Gjutboda Holdings vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 67,5 % vilket ger Gjutboda Holding placeringen 44 048 i Sverige av totalt 697 953 aktiebolag. Det ger samtidigt Gjutboda Holding placeringen 31 av kommunens totalt 644 aktiebolag.

Ordförande för Gjutboda Holding AB är Jan Erik Werner och Styrelseledamot är Jan Erik Werner.

Under de senaste 5 åren har Gjutboda Holding betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 434 452 av Sveriges alla 697 953 aktiebolag.

Gjutboda Holding AB har organisationsnummer 556298-4798. Gjutboda Holding har säte i Hallstahammar. Det går bra att ta kontakt med Gjutboda Holding AB på telefonnummer 08-630 36 00.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Hallstahammars kommun.

Registrerat på adressen

Brånstaleden 2
734 32 Hallstahammar
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress