Bolagsfakta

Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner i Hallstahammars kommun (14 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner (SNI kod 64202) i Hallstahammars kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet (SNI kod 64). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.