Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Diana Skog AB

Organisationsnummer

556265-6131

Telefon

070-845 19 90

Adress

Box 2372
103 18 Stockholm

Antal ansvariga

3 st

Vad är Diana Skog?

Diana Skog AB är ett aktiebolag som verksamhet ska vara att äga och förvalta skogsfastigheter och värdepapper, bedriva handel med trävaror samt bedriva sammanhängande verksamhet. Diana Skog AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -22 KSEK med omsättning 4 120 KSEK under 2019. Läs mer om Diana Skog

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Diana Skog AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Diana Skog består av

Ordförande

Gunilla Svensson (55)

Styrelseledamot

Gunilla Svensson (55)

Jan Georg Lindberg (79)

Lars Engström (68)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Magnus Ripa (51)

Revisor

KPMG AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Diana Skog AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Diana Skog AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om Diana Skog

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556265-6131
Firmanamn Diana Skog AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 2372
Postadress 103 18 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1985-08-10
Bolaget registrerat 1985-10-02
Firmanamn registrerat 2009-01-28
Bolagsordning 2008-12-15
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1998-01-01
2021-03-07
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
46731 - Partihandel med virke och andra byggmaterial
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget verksamhet ska vara att äga och förvalta skogsfastigheter och värdepapper, bedriva handel med trävaror samt bedriva sammanhängande verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 25469164
Besöksadress:
Postnummer:
Postort: Stockholm
Län: Stockholms län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer: 070-845 19 90
Arbetsställenummer: 25469164
SNI-kod: 46731 - Partihandel med virke och andra byggmaterial
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 168,1 27,3 26,0 307,6 304,3
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 19,7 20,1 20,1 24,9 24,4
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 87,4 30,2 30,2 25,0 -8,0
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 2 592 1 433 1 226 1 044 565
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 52,5 28,2 12,1 35,8
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 4 120 2 702 2 107 1 879 1 384
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 3 161 2 544 1 917 1 690 1 187
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 959 158 190 189 197
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -1 540 -1 284 -895 -849 -833
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -1 527 -1 270 -881 -834 -818
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar -13 -14 -14 -15 -15
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 2 579 1 419 1 212 1 029 550
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 871 791 618 633 707
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 185 94 22 36 23
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 686 697 504 473 528
Externa räntekostnader 0 0 92 124 156
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 078 816 637 469 -111
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 078 816 637 469 -111
Bokslutsdispositioner -2 100 -820 -637 -151 -200
Koncernbidrag -2 100 -820 -637 0 -200
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 -151 0
Resultat före skatt -22 -4 -1 317 -311
Skatt 0 0 0 -7 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -22 -4 -1 324 -311
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 47 313 46 589 46 570 43 368 42 900
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 47 313 46 589 46 570 43 368 42 900
Anläggningstillgångar 42 290 45 978 45 991 39 255 39 270
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 42 290 45 978 45 991 17 705 17 720
Byggnader och mark 42 290 45 978 45 991 17 705 17 720
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 21 550 21 550
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 21 550 21 550
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 5 023 611 578 4 113 3 630
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 842 611 578 477 461
Kundfordringar 0 4 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 842 607 578 477 461
Summa kassa och bank 4 181 0 0 3 636 3 169
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 4 181 0 0 3 636 3 169
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 9 325 9 347 9 351 10 806 10 482
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120 120
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20 20
Summa fritt eget kapital 9 205 9 227 9 231 10 686 10 362
Balanserat resultat 9 227 9 231 9 232 10 362 10 673
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -22 -4 -1 324 -311
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 37 988 37 242 37 219 32 562 32 418
Summa långfristiga skulder 35 000 35 000 35 000 31 225 31 225
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 9 225 9 225
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 35 000 35 000 35 000 22 000 22 000
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 2 988 2 242 2 219 1 337 1 193
Skulder till kreditinstitut, korta 0 891 1 019 0 0
Leverantörsskulder 767 411 54 723 4
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 100 820 1 047 301 928
Övriga kortfristiga skulder 121 120 99 313 261
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 91
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 18
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 9 225 9 225
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 9 225 9 225
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - 891 1 019 - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0

Årsredovisning

Diana Skog AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Diana Skog

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
66,7 % män (2), 33,3 % kvinnor (1)
Omsättning
4 120 KSEK (+52,5 % mot föregående år)
Rörelseresultat
2 579 KSEK (+81,7 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
-
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
-7 KSEK

Diana Skog AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -22 KSEK med omsättning 4 120 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 52,5 %. Diana Skogs vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 87,4 % vilket ger Diana Skog placeringen 23 358 i Sverige av totalt 648 647 aktiebolag. Det ger samtidigt Diana Skog placeringen 5 647 av kommunens totalt 141 334 aktiebolag.

Ordförande för Diana Skog AB är Gunilla Svensson och Styrelseledamot är Jan Georg Lindberg.

Under de senaste 5 åren har Diana Skog betalat in totalt -7 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 553 546 av Sveriges alla 648 647 aktiebolag.

Diana Skog AB har organisationsnummer 556265-6131. Diana Skog har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Diana Skog AB på telefonnummer 070-845 19 90.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.

Registrerat på adressen

Box 2372
103 18 Stockholm