Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Oreälvens Kraftaktiebolag

Organisationsnummer

556210-1245

Telefon

023-78 00 00

Adress

115 77 Stockholm

Antal ansvariga

6 st

Vad är Oreälvens Kraftaktiebolag?

Oreälvens Kraftaktiebolag är ett aktiebolag som s skall äga och förvalta vattenkraft samt producera och försälja elektrisk kraft och även bedriva därmed förenlig verksamhet. Oreälvens Kraftaktiebolag har 0 anställda och gjorde ett resultat på -23 KSEK med omsättning 3 134 KSEK under 2019. Läs mer om Oreälvens Kraftaktiebolag

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Oreälvens Kraftaktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i Oreälvens Kraftaktiebolag

Jukka Revell (58)

Styrelsen i Oreälvens Kraftaktiebolag består av

Ordförande

Jukka Revell (58)

Styrelseledamot

Jukka Revell (58)

Hans Göran Olsson (71)

Kurt Ronny Andrew Lovén (65)

Dan Netzell (56)

Styrelsesuppleant

Erik Norin (54)

Lars Tomas Hanser (39)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Petter Engdahl (34)

Revisor

Deloitte AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Oreälvens Kraftaktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Oreälvens Kraftaktiebolag är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Oreälvens Kraftaktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556210-1245
Firmanamn Oreälvens Kraftaktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress
Postadress 115 77 Stockholm
Säte Orsa, Dalarnas län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1981-04-01
Bolaget registrerat 1981-05-11
Firmanamn registrerat 1984-02-03
Bolagsordning 2006-05-31
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1984-01-01
2020-12-01
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
35110 - Generering av elektricitet
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolagets skall äga och förvalta vattenkraft samt producera och försälja elektrisk kraft och även bedriva därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 22804678
Besöksadress:
Postnummer:
Postort: Stockholm
Län: Stockholms län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer: 023-78 00 00
Arbetsställenummer: 22804678
SNI-kod: 35110 - Generering av elektricitet
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 768,7 1 015,1 2,1 93,4 114,9
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 6,9 7,1 7,4 7,2 6,8
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -0,9 -0,8 -0,8 -0,9 0,0
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 1 141 1 152 1 054 1 073 1 277
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -1,7 -4,4 -1,5 -15,5
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 3 134 3 188 3 336 3 386 4 009
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 3 134 3 181 3 336 3 386 4 009
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 7 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -2 704 -3 047 -3 148 -3 158 -3 724
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -1 691 -2 036 -2 282 -2 313 -2 732
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar -1 013 -1 011 -866 -845 -992
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 128 141 188 228 285
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 157 168 215 257 285
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 143 139 166 184
Externa räntekostnader 157 25 0 91 101
Övriga finansiella kostnader 0 0 76 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -29 -27 -28 -29 0
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -29 -27 -28 -29 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -29 -27 -28 -29 0
Skatt -6 6 0 -6 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -23 -33 -28 -23 0
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 13 746 13 660 13 649 14 204 15 431
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 13 746 13 660 13 649 14 204 15 431
Anläggningstillgångar 12 347 12 919 13 387 12 083 12 743
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 12 168 12 745 13 207 11 909 12 576
Byggnader och mark 3 294 3 462 3 631 3 549 3 636
Maskiner 8 094 8 637 9 118 7 726 7 571
Inventarier 2 4 5 12 18
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 642 453 622 1 351
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 778 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 179 174 180 174 167
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 179 174 180 174 167
Omsättningstillgångar 1 399 741 262 2 121 2 688
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 1 399 741 262 2 121 2 688
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 139 615 112 1 937 2 563
Övriga kortfristiga fordringar 260 126 150 184 125
Summa kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 90 113 146 168 191
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120 120
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20 20
Summa fritt eget kapital -30 -7 26 48 71
Balanserat resultat -7 26 48 71 71
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -23 -33 -28 -23 0
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 12 555 12 446 12 402 12 935 14 139
Summa långfristiga skulder 12 373 12 373 0 10 664 11 800
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 12 373 12 373 0 6 892 7 794
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 3 772 4 006
Summa kortfristiga skulder 182 73 12 402 2 271 2 339
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 144 4 8 534 1 852 1 929
Övriga kortfristiga skulder 38 69 3 868 419 410
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Oreälvens Kraftaktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Oreälvens Kraftaktiebolag

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (6), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
3 134 KSEK (-1,7 % mot föregående år)
Rörelseresultat
128 KSEK (-9,2 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
-6 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
-6 KSEK

Oreälvens Kraftaktiebolag har 0 anställda och gjorde ett resultat på -23 KSEK med omsättning 3 134 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -1,7 %. Oreälvens Kraftaktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -0,9 % vilket ger Oreälvens Kraftaktiebolag placeringen 311 353 i Sverige av totalt 634 977 aktiebolag. Det ger samtidigt Oreälvens Kraftaktiebolag placeringen 164 av kommunens totalt 277 aktiebolag.

VD för Oreälvens Kraftaktiebolag är Jukka Revell och styrelseordförande är Jukka Revell.

Under de senaste 5 åren har Oreälvens Kraftaktiebolag betalat in totalt -6 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 549 564 av Sveriges alla 634 977 aktiebolag.

Oreälvens Kraftaktiebolag har organisationsnummer 556210-1245. Oreälvens Kraftaktiebolag har säte i Orsa. Det går bra att ta kontakt med Oreälvens Kraftaktiebolag på telefonnummer 023-78 00 00.

Registrerat på adressen

115 77 Stockholm
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress