Bolagsfakta

Stensjön Kraft AB

Organisationsnummer

556000-5158

Telefon

0645-330 50

Adress

115 77 Stockholm

Antal ansvariga

7 st

Vad är Stensjön Kraft?

Stensjön Kraft AB är ett aktiebolag som skall producera och försälja elektrisk kraft ävensom driva därmed förenlig verksamhet. Stensjön Kraft AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -10 KSEK med omsättning 31 958 KSEK under 2019. Läs mer om Stensjön Kraft

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Stensjön Kraft AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Extern VD

Jukka Revell (57)

Styrelsen i Stensjön Kraft består av

Ordförande

Bengt Blomqvist (59)

Styrelseledamot

Bengt Blomqvist (59)

Dan Netzell (56)

Jan Hansson (51)

Paul Hansson (50)

Styrelsesuppleant

Bo Martin Lindström (48)

Jonas Andrén (43)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Jerry Johansson (47)

Daniel Wassberg (40)

Revisor

PricewaterhouseCoopers AB

Deloitte AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Stensjön Kraft AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Stensjön Kraft

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556000-5158
Firmanamn Stensjön Kraft AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress
Postadress 115 77 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1869-03-20
Bolaget registrerat 1897-04-05
Firmanamn registrerat 1995-06-20
Bolagsordning 2006-05-18
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1980-01-01
2020-10-19
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
35110 - Generering av elektricitet
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall producera och försälja elektrisk kraft ävensom driva därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 10119964
Besöksadress:
Postnummer:
Postort: Stockholm
Län: Stockholms län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer: 0645-330 50
Arbetsställenummer: 10119964
SNI-kod: 35110 - Generering av elektricitet
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 338,8 59,5 170,8 24,6 88,8
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 11,8 12,8 13,2 21,3 23,2
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 0,5 -0,5 -2,0 -1,6 -2,0
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 6 906 5 293 4 964 4 748 4 678
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -7,9 19,3 -26,3 -4,8
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 31 958 34 692 29 075 39 443 41 434
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 23 000 26 288 20 915 31 635 31 139
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 8 958 8 404 8 160 7 808 10 295
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -31 847 -27 772 -29 285 -39 629 -41 903
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -25 052 -22 310 -24 111 -34 695 -36 756
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar -6 795 -5 462 -5 174 -4 934 -5 147
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 111 -169 -210 -186 -469
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 123 0 479 447 353
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 51 1 2
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 214 0 0
Externa räntekostnader 123 0 214 446 351
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -12 -169 -587 -631 -818
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -12 -169 -587 -631 -818
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -12 -169 -587 -631 -818
Skatt -2 -39 -140 -139 -178
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -10 -130 -447 -492 -640
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 253 717 233 622 228 652 143 645 133 951
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 253 717 233 622 228 652 143 645 133 951
Anläggningstillgångar 232 579 226 997 201 338 138 548 124 694
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 232 579 226 997 201 338 138 548 124 694
Byggnader och mark 73 500 72 815 56 617 58 649 57 568
Maskiner 146 707 132 269 58 250 56 056 58 557
Inventarier 0 7 186 374 563
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 21 906 86 285 23 469 8 006
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 12 372 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 21 138 6 625 27 315 5 098 9 257
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 4 482 4 779 5 848 1 436 1 611
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 3 478 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 4 482 1 301 5 848 1 436 1 611
Summa kassa och bank 16 656 1 847 21 467 3 662 7 646
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 16 656 1 847 21 467 3 662 7 646
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 26 232 26 243 26 373 26 820 27 313
Summa bundet eget kapital 25 673 25 673 25 673 25 673 25 673
Aktiekapital 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 3 673 3 673 3 673 3 673 3 673
Summa fritt eget kapital 559 570 700 1 147 1 640
Balanserat resultat 570 700 1 147 1 639 2 280
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -10 -130 -447 -492 -640
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 4 758 4 758 4 758 4 758 4 758
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 52 54 93 233 372
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 222 675 202 567 197 428 111 834 101 508
Summa långfristiga skulder 216 435 191 435 181 435 91 080 91 080
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 216 435 191 435 181 435 91 080 91 080
Summa kortfristiga skulder 6 240 11 132 15 993 20 754 10 428
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 8 027
Övriga kortfristiga skulder 6 240 11 132 15 993 20 754 2 401
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 149 225 0 0 0
Summa säkerheter 0 149 225 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 149 225 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 149 225 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Stensjön Kraft AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Stensjön Kraft

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (6), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
31 958 KSEK (-7,9 % mot föregående år)
Rörelseresultat
111 KSEK (+165,7 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
-2 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
-498 KSEK

Stensjön Kraft AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -10 KSEK med omsättning 31 958 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -7,9 %. Stensjön Krafts vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 0,5 % vilket ger Stensjön Kraft placeringen 292 875 i Sverige av totalt 628 312 aktiebolag. Det ger samtidigt Stensjön Kraft placeringen 56 805 av kommunens totalt 137 798 aktiebolag.

Extern VD för Stensjön Kraft AB är Jukka Revell och styrelseordförande är Bengt Blomqvist.

Under de senaste 5 åren har Stensjön Kraft betalat in totalt -498 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 550 299 av Sveriges alla 628 312 aktiebolag.

Stensjön Kraft AB har organisationsnummer 556000-5158. Stensjön Kraft har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Stensjön Kraft AB på telefonnummer 0645-330 50.

Registrerat på adressen

115 77 Stockholm
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress