Bolagsfakta

Brännälven Kraft AB

Organisationsnummer

556017-6678

Telefon

08-671 70 00

Adress

115 77 Stockholm

Antal ansvariga

9 st

Vad är Brännälven Kraft

Föremålet för bolagets verksamhet är att förvalta fastigheter och vatten, utföra och driva anläggningar för framställning och försäljning av elektrisk energi, förvärva och förvalta aktier och andelar i andra företag samt... Läs mer om Brännälven Kraft

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Brännälven Kraft AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Brännälven Kraft AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Brännälven Kraft AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Brännälven Kraft

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556017-6678
Firmanamn Brännälven Kraft AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress
Postadress 115 77 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1918-10-14
Bolaget registrerat 1919-08-08
Firmanamn registrerat 1995-07-31
Bolagsordning 2006-05-18
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1980-01-01
2020-10-28
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
35110 - Generering av elektricitet
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Föremålet för bolagets verksamhet är att förvalta fastigheter och vatten, utföra och driva anläggningar för framställning och försäljning av elektrisk energi, förvärva och förvalta aktier och andelar i andra företag samt utöva annan i sammanhang härmed stående eller härav föranledd verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 18780700
Besöksadress:
Postnummer:
Postort: Stockholm
Län: Stockholms län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer: 08-671 70 00
Arbetsställenummer: 18780700
SNI-kod: 35110 - Generering av elektricitet
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 696,2 164,7 510,2 312,7 35,6
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 14,6 14,5 15,0 14,4 23,1
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 18,8 -0,5 -0,2 -0,2 -0,1
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 302 -4 426 3 380 -6 364 2 890
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 39,8 -29,0 51,8 -54,6
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 13 182 9 429 13 274 8 747 19 278
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 13 182 9 429 13 274 8 711 19 278
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 36 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -12 902 -13 887 -9 925 -15 138 -16 424
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -12 880 -13 855 -9 894 -15 109 -16 388
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar -22 -32 -31 -29 -36
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 280 -4 458 3 349 -6 393 2 854
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 5 417 6 186 3 651 7 025 3 348
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 198 5 296 137 6 701 242
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 137 102 140 217 150
Externa räntekostnader 3 071 780 66 107 74
Övriga finansiella kostnader 11 8 3 308 0 2 882
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -741 -51 -29 -16 -11
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -741 -51 -29 -16 -11
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -741 -51 -29 -16 -11
Skatt -149 0 -2 0 -2
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -592 -51 -27 -16 -9
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 86 740 91 160 88 279 92 108 57 729
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 86 740 91 160 88 279 92 108 57 729
Anläggningstillgångar 76 562 82 446 76 248 72 210 49 919
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 3 847 3 662 3 698 3 727 3 728
Byggnader och mark 3 551 3 328 3 343 3 359 3 375
Maskiner 48 54 60 66 72
Inventarier 18 22 16 14 16
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 258 279 288 265
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 230 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 72 715 78 784 72 550 68 483 46 191
Andelar i koncern- och intresseföretag 105 105 105 105 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 72 414 78 677 72 443 68 378 46 191
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 196 2 2 0 0
Omsättningstillgångar 10 178 8 714 12 031 19 898 7 810
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 10 178 8 714 12 031 1 911 4 487
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 9 597 5 900 0 763 3 356
Övriga kortfristiga fordringar 581 2 814 12 031 1 148 1 131
Summa kassa och bank 0 0 0 17 987 3 323
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 17 987 3 323
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 12 623 13 215 13 266 13 293 13 309
Summa bundet eget kapital 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Aktiekapital 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Summa fritt eget kapital 623 1 215 1 266 1 293 1 309
Balanserat resultat 1 215 1 266 1 293 1 309 1 318
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -592 -51 -27 -16 -9
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 2
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 74 117 77 945 75 013 78 815 44 418
Summa långfristiga skulder 72 655 72 655 72 655 72 452 22 452
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 72 655 72 655 72 655 48 550 15 045
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 23 902 7 407
Summa kortfristiga skulder 1 462 5 290 2 358 6 363 21 966
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 539 4 965 2 202 5 592 21 209
Övriga kortfristiga skulder 923 325 156 771 757
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Brännälven Kraft AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Brännälven Kraft

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (8), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
13 182 KSEK (+39,8 % mot föregående år)
Rörelseresultat
280 KSEK (+106,3 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
-149 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
-153 KSEK

Brännälven Kraft AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -592 KSEK med omsättning 13 182 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 39,8 %. Brännälven Krafts vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 18,8 % vilket ger Brännälven Kraft placeringen 137 308 i Sverige av totalt 629 257 aktiebolag. Det ger samtidigt Brännälven Kraft placeringen 29 942 av kommunens totalt 138 001 aktiebolag.

Extern VD för Brännälven Kraft AB är Jukka Revell och styrelseordförande är Paul Hansson.

Under de senaste 5 åren har Brännälven Kraft betalat in totalt -153 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 549 317 av Sveriges alla 629 257 aktiebolag.

Brännälven Kraft AB har organisationsnummer 556017-6678. Brännälven Kraft har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Brännälven Kraft AB på telefonnummer 08-671 70 00.

Registrerat på adressen

115 77 Stockholm
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress