Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

VISITA Service Aktiebolag

Organisationsnummer

556101-2617

Adress

Box 3546
103 69 Stockholm

Antal ansvariga

4 st

Vad är VISITA Service Aktiebolag

Föremålet för bolagets verksamhet är att driva service-, klassificerings- och informationsverksamhet inom besöksnäringen omfattande hotell, restauranger, konferensanläggningar, campingföretag, stuguthyrningsföretag,... Läs mer om VISITA Service Aktiebolag

Sveavägen 25 © OpenStreetMap contributors | Consid

Översikt senaste koncernbokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

Uppgifter saknas.

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt koncernbokslut 2012-2019

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för VISITA Service Aktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i VISITA Service Aktiebolag

Jonas Siljhammar (53)

Styrelsen i VISITA Service Aktiebolag består av

Ordförande

Maud Olofsson (66)

Styrelseledamot

Maud Olofsson (66)

Elisabeth Haglund (64)

Thomas Sjöstrand (55)

Jonas Siljhammar (53)

Revisor för bolaget

Revisor

Lena Margaretha Johnson (61)

Revisorssuppleant

Marcus Jonasén (38)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för VISITA Service Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

VISITA Service Aktiebolag är ett dotterbolag

Företagsuppgifter om VISITA Service Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556101-2617
Firmanamn VISITA Service Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 3546
Postadress 103 69 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1965-12-02
Bolaget registrerat 1965-12-14
Firmanamn registrerat 2012-06-18
Bolagsordning 2013-03-01
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1979-01-01
2022-01-25
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
94111 - Intressebevakning inom branschorganisationer
94112 - Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Föremålet för bolagets verksamhet är att driva service-, klassificerings- och informationsverksamhet inom besöksnäringen omfattande hotell, restauranger, konferensanläggningar, campingföretag, stuguthyrningsföretag, fjällanläggningar, vandrarhem, djur- och nöjesparker, att bedriva tidningutgivning och webutgivning samt att idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna
 • Firman tecknas av en av
 • - ledamöterna
 • i förening med
 • - Siljhammar, Jonas Charles
 • Firman tecknas ensam av
 • - Siljhammar, Jonas Charles

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 18527283
Besöksadress: Sveavägen 25
Postnummer: 111 34
Postort: Stockholm
Län: Stockholms län
Antal anställda: 20-49 anställda
Telefonnummer: 08-762 74 00
Arbetsställenummer: 18527283
SNI-kod: 94111 - Intressebevakning inom branschorganisationer
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade koncernbokslut 2019-2019

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt.
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt.
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 0
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31
Bokslutslängd 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor
Aktiverat arbete för egen räkning -
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 0
Personalkostnader 0
Avskrivningar 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax).
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag
Ränteintäkter från koncernföretag
Externa ränteintäkter
Övriga finansiella ränteintäkter
Räntekostnader till koncernföretag
Externa räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Jämförelsestörande finansiella poster
Resultat efter finansnetto
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat före bokslutsdispositioner 0
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt 0
Skatt
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital.
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget.
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter
Patent, licenser mm
Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner
Inventarier
Maskiner och inventarier
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag
Fordringar på koncern- och intresseföretag
Lån till delägare & närstående
Övriga finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa varulager
Pågående arbeten för annans räkning
Övrigt varulager
Summa kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncern- och intresseföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kassa och bank 0
Summa kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder.
Summa bundet eget kapital 0
Aktiekapital
Överkursfond
Uppskrivningsfond
Övrigt bundet eget kapital
Summa fritt eget kapital 0
Balanserat resultat
Erhållna/lämnade koncernbidrag
Erhållna/lämnade aktieägartillskott
Årets resultat
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år.
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 0
Summa långfristiga skulder
Obligationslån
Skulder till kreditinstitut, långa
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa
Övriga långfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta
Leverantörsskulder
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta
Övriga kortfristiga skulder
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

VISITA Service Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om VISITA Service Aktiebolag

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
52
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (2), 50,0 % kvinnor (2)
Omsättning
69 922 KSEK (-47,4 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-24 777 KSEK (-175,1 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
50 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
17 036 KSEK

VISITA Service Aktiebolag har 52 anställda och gjorde ett resultat på - med omsättning 69 922 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -47,4 %. VISITA Service Aktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -36,3 % vilket ger VISITA Service Aktiebolag placeringen 378 796 i Sverige av totalt 685 236 aktiebolag. Det ger samtidigt VISITA Service Aktiebolag placeringen 73 371 av kommunens totalt 149 404 aktiebolag.

VD för VISITA Service Aktiebolag är Jonas Siljhammar och styrelseordförande är Maud Olofsson.

Under de senaste 5 åren har VISITA Service Aktiebolag betalat in totalt 17 036 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 3 362 av Sveriges alla 685 236 aktiebolag.

VISITA Service Aktiebolag har organisationsnummer 556101-2617. VISITA Service Aktiebolag har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med VISITA Service Aktiebolag på telefonnummer 08-762 74 00.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.

Registrerat på adressen

Box 3546
103 69 Stockholm

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Restauratörens Förlagsaktiebolag Aktiv
Jonas Siljhammar (Ordförande)
Aktiv Jonas Siljhammar (Ordförande)
Brödinstitutet Aktiebolag Aktiv
Stefan Fritzdorf (Ordförande)
Aktiv Stefan Fritzdorf (Ordförande)
VISITA Service Aktiebolag Aktiv
Jonas Siljhammar (VD)
Aktiv Jonas Siljhammar (VD)
Sveriges bagare och konditorer AB Aktiv
Martin Lundell (Extern VD)
Aktiv Martin Lundell (Extern VD)
Svensk Turism Aktiebolag Aktiv
Jonas Siljhammar (Ordförande)
Aktiv Jonas Siljhammar (Ordförande)
Svensk Klassificering Aktiebolag Aktiv
Stefan Lundin (Extern VD)
Aktiv Stefan Lundin (Extern VD)
UHR Utbildning AB Aktiv
Göran Andersson (Ordförande)
Aktiv Göran Andersson (Ordförande)
Ideella föreningen Visita med firma Visita Aktiv
Jonas Siljhammar (Extern VD)
Aktiv Jonas Siljhammar (Extern VD)
STHLMS HOTELL-O RESTAURANTFÖREN DONATIONSSTIFT Aktiv
Aktiv
STHLMS HOTELL O RESTAURANTFÖREN UNDERSTÖDSFOND Aktiv
Aktiv
VISITA STOCKHOLM Aktiv
Aktiv
Ideella föreningen Utbildningsrådet för hotell och restauranger med firma UHR Utbildningsrådet för hotell och restauranger Aktiv
Hans-Erik Stierna (En av Ledamöterna)
Aktiv Hans-Erik Stierna (En av Ledamöterna)
GRETA OCH GUSTAF BERGS MINNESFOND Aktiv
Aktiv
TYRA OCH AGNAR MEURLINGS STIFTELSE Aktiv
Aktiv
VILNA OCH AXEL F LINDMARKERS FOND Aktiv
Aktiv
WILMA LARSSONS FOND Ej aktiv
Ej aktiv
KARIN OCH JOHN CARLSSONS STIPENDIEFOND Ej aktiv
Ej aktiv
ANNA OCH OSCAR ZEDRÉNS STIPENDIEFOND Ej aktiv
Ej aktiv
Ideella föreningen Svenska Nöjesparksföreningen med firma Svenska Nöjesparksföreningen Aktiv
Joacim Johansson (En av Ledamöterna)
Aktiv Joacim Johansson (En av Ledamöterna)
BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH UTVECKLINGSFOND Aktiv
Aktiv
VISITA MELLERSTA Aktiv
Aktiv
SVERIGES BAGARE & KONDITORER DISTRIKT SYD Aktiv
Aktiv
VISITA SÖDRA Aktiv
Aktiv
VISITA SÖDRAS UTBILDNINGSSTIFTELSE Aktiv
Aktiv
VISITA VÄSTRA Aktiv
Aktiv
VISITA NORRLAND Aktiv
Aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress