Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Svensk Handel AB

Organisationsnummer

556025-8807

Telefon

010-471 85 00

Adress

103 29 Stockholm

Antal ansvariga

19 st

Vad är Svensk Handel?

Svensk Handel AB är ett aktiebolag som skall tillhandahålla tjänster inom administration, utbildning och rådgivning, biträda i förhandlingar samt att äga, förvärva, avyttra och förvalta fastigheter och värdehandlingar... Läs mer om Svensk Handel

Regeringsgatan 60

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Svensk Handel AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Svensk Handel AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Svensk Handel AB är ett dotterbolag

Företagsuppgifter om Svensk Handel

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556025-8807
Firmanamn Svensk Handel AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress
Postadress 103 29 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1927-05-02
Bolaget registrerat 1927-05-18
Firmanamn registrerat 2000-04-04
Bolagsordning 2006-05-08
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1988-01-01
2021-03-02
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
94112 - Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall tillhandahålla tjänster inom administration, utbildning och rådgivning, biträda i förhandlingar samt att äga, förvärva, avyttra och förvalta fastigheter och värdehandlingar ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna
 • Firman tecknas var för sig av
 • - Balkow, Klas
 • - Johansson, Karin Margareta
 • - Svensson, Anders Egon

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
HUVUDKONTORET
Besöksadress: Regeringsgatan 60
Postnummer: 111 56
Postort: Stockholm
Län: Stockholms län
Antal anställda: 50-99 anställda
Telefonnummer: 010-471 85 00
Arbetsställenummer: 11285004
SNI-kod: 94112 - Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer
Arbetsställen: 8 st ställen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 489,1 422,4 350,1 303,7 334,0
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 70,1 67,0 61,4 56,8 41,5
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 11,3 11,0 12,5 6,5 0,1
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 13 218 20 560 16 075 15 029 1 028
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 1 178 1 095 1 106 1 124 1 096
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 2 125 2 156 2 121 2 063 1 932
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 0,7 2,8 -1,5 4,6
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 201 875 200 541 195 093 198 037 189 293
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 164 994 161 105 151 504 150 290 141 631
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 36 881 39 436 43 589 47 747 47 662
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -188 718 -180 152 -179 327 -183 462 -188 936
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -76 792 -78 134 -77 284 -75 124 -80 845
Personalkostnader -111 866 -101 846 -101 735 -107 884 -107 421
Avskrivningar -60 -172 -308 -454 -670
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 13 158 20 388 15 767 14 575 358
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 9 746 1 644 8 696 58 1 775
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 1 500 8 500 -1 000 500
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 94 179 306
Externa ränteintäkter 352 103 91 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 9 352 32 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 879 969
Externa räntekostnader 42 9 11 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 22 820 22 015 24 440 12 875 195
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 22 820 22 015 24 440 12 875 195
Bokslutsdispositioner 3 090 850 -5 796 -7 450 1 450
Koncernbidrag 0 0 -1 796 -5 100 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 3 090 850 -4 000 -2 350 1 450
Resultat före skatt 25 910 22 865 18 645 5 425 1 645
Skatt 3 401 5 634 2 786 1 603 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 22 509 17 231 15 859 3 822 1 645
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 186 354 164 823 152 978 132 088 154 901
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 186 354 164 823 152 978 132 088 154 901
Anläggningstillgångar 40 634 44 103 48 450 45 098 37 494
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 666 726 897 1 028 1 261
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 666 726 897 1 028 1 261
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 39 968 43 378 47 553 44 070 36 232
Andelar i koncern- och intresseföretag 15 106 17 506 17 506 17 406 18 406
Fordringar på koncern- och intresseföretag 683 2 476 2 946 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 24 179 23 396 27 101 26 664 17 826
Omsättningstillgångar 145 720 120 719 104 528 86 989 117 408
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 17 793 12 952 19 578 17 816 27 924
Kundfordringar 2 234 3 379 3 050 2 747 3 221
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 5 511 218 4 057 2 016 9 131
Övriga kortfristiga fordringar 10 048 9 355 12 471 13 053 15 572
Summa kassa och bank 127 927 107 768 84 950 69 174 89 484
Summa kortfristiga placeringar 110 841 84 768 66 608 53 119 68 314
Kassa och bank 17 086 23 000 18 342 16 055 21 170
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 122 911 100 402 83 171 67 312 58 470
Summa bundet eget kapital 15 420 15 420 15 420 15 420 15 420
Aktiekapital 12 850 12 850 12 850 12 850 12 850
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570
Summa fritt eget kapital 107 491 84 982 67 751 51 892 43 050
Balanserat resultat 84 982 67 751 51 892 48 070 41 405
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 22 509 17 231 15 859 3 822 1 645
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 9 870 12 960 13 810 9 810 7 460
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 23 597 22 701 25 953 26 130 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 29 976 28 760 30 044 28 836 88 971
Summa långfristiga skulder 181 183 185 190 53 817
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 31 586
Övriga långfristiga skulder 181 183 185 190 22 231
Summa kortfristiga skulder 29 795 28 577 29 859 28 646 35 154
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 8 392 8 274 9 792 5 470 7 885
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 169 478 422 0 0
Övriga kortfristiga skulder 21 234 19 825 19 645 23 176 27 269
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 95 93 92 96 98
Löner till styrelse & VD 2 448 2 442 2 382 2 393 3 459
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 60 571 58 364 56 502 58 093 57 474
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 41 218 37 684 36 631 37 916 42 421
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 565 565 1 115 1 116 1 116
Summa ansvarsförbindelser 565 565 1 115 1 116 1 116
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Svensk Handel AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Svensk Handel

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
95
Könsfördelning styrelse
66,7 % män (12), 33,3 % kvinnor (6)
Omsättning
201 875 KSEK (+0,7 % mot föregående år)
Rörelseresultat
13 158 KSEK (-35,5 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
2 448 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
3 401 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
13 424 KSEK

Svensk Handel AB har 95 anställda och gjorde ett resultat på 22 509 KSEK med omsättning 201 875 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 0,7 %. Svensk Handels vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 11,3 % vilket ger Svensk Handel placeringen 180 691 i Sverige av totalt 647 367 aktiebolag. Det ger samtidigt Svensk Handel placeringen 37 428 av kommunens totalt 141 119 aktiebolag.

Extern VD för Svensk Handel AB är Karin Margareta Johansson och styrelseordförande är Anders Svensson.

Under de senaste 5 åren har Svensk Handel betalat in totalt 13 424 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 3 986 av Sveriges alla 647 367 aktiebolag.

Svensk Handel AB har organisationsnummer 556025-8807. Svensk Handel har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Svensk Handel AB på telefonnummer 010-471 85 00.

Registrerat på adressen

103 29 Stockholm
Företag (Säte)

-

Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress