Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Peab Projektutveckling Väst AB

Organisationsnummer

556092-9852

Telefon

-

Adress

Box 808
169 28 Solna

Antal ansvariga

10 st

Vad är Peab Projektutveckling Väst?

Peab Projektutveckling Väst AB är ett aktiebolag som skall bedriva exploateringsverksamhet inom byggbranschen, handel med och förvaltning av fast och lös egendom såsom fastigheter, andelar och övriga värdepapper, samt i... Läs mer om Peab Projektutveckling Väst

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste koncernbokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

Uppgifter saknas.

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt koncernbokslut 2012-2019

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Fredrik Paulsson 50-75%
Mats Paulsson 50-75%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Peab Projektutveckling Väst AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Peab Projektutveckling Väst AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Peab Projektutveckling Väst

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556092-9852
Firmanamn Peab Projektutveckling Väst AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 808
Postadress 169 28 Solna
Säte Göteborg, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1964-05-20
Bolaget registrerat 1964-06-16
Firmanamn registrerat 1998-09-04
Bolagsordning 2011-05-05
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1998-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1998-01-01
2021-12-09
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
68100 - Handel med egna fastigheter
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva exploateringsverksamhet inom byggbranschen, handel med och förvaltning av fast och lös egendom såsom fastigheter, andelar och övriga värdepapper, samt i övrigt bedriva med dessa rörelsegrenar förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - Linder, Karl Göran Rickard
 • - Malmgren, Karin Maria
 • - Nordlander, Anna Jeanette
 • - Vernersson, Anna Marie
 • - Viberg Jönsson, Paul Henrik
 • - Winkvist, Niclas Tom
 • eller en av dem i förening med
 • - Ek, Inga Margareta
 • - Forsgren, Birgit Maria
 • - Lundgren, Lars Olof
 • - Wallfelt, Karin Fredrika Elisabet

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 37485224
Besöksadress:
Postnummer:
Postort: Solna
Län: Stockholms län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 37485224
SNI-kod: 68100 - Handel med egna fastigheter
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade koncernbokslut 2019-2019

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt.
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt.
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 0
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31
Bokslutslängd 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor
Aktiverat arbete för egen räkning -
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 0
Personalkostnader 0
Avskrivningar 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax).
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag
Ränteintäkter från koncernföretag
Externa ränteintäkter
Övriga finansiella ränteintäkter
Räntekostnader till koncernföretag
Externa räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Jämförelsestörande finansiella poster
Resultat efter finansnetto
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat före bokslutsdispositioner 0
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt 0
Skatt
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital.
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget.
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter
Patent, licenser mm
Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner
Inventarier
Maskiner och inventarier
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag
Fordringar på koncern- och intresseföretag
Lån till delägare & närstående
Övriga finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa varulager
Pågående arbeten för annans räkning
Övrigt varulager
Summa kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncern- och intresseföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kassa och bank 0
Summa kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder.
Summa bundet eget kapital 0
Aktiekapital
Överkursfond
Uppskrivningsfond
Övrigt bundet eget kapital
Summa fritt eget kapital 0
Balanserat resultat
Erhållna/lämnade koncernbidrag
Erhållna/lämnade aktieägartillskott
Årets resultat
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år.
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 0
Summa långfristiga skulder
Obligationslån
Skulder till kreditinstitut, långa
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa
Övriga långfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta
Leverantörsskulder
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta
Övriga kortfristiga skulder
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Peab Projektutveckling Väst AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Peab Projektutveckling Väst

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
33,3 % män (1), 66,7 % kvinnor (2)
Omsättning
2 874 KSEK (+57 380,0 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-176 KSEK (+93,8 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
40 KSEK

Peab Projektutveckling Väst AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på - med omsättning 2 874 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 57 380,0 %. Peab Projektutveckling Västs vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 66,3 % vilket ger Peab Projektutveckling Väst placeringen 42 228 i Sverige av totalt 677 521 aktiebolag. Det ger samtidigt Peab Projektutveckling Väst placeringen 3 304 av kommunens totalt 49 913 aktiebolag.

Ordförande för Peab Projektutveckling Väst AB är Karl Göran Rickard Linder och Styrelseledamot är Karl Göran Rickard Linder.

Under de senaste 5 åren har Peab Projektutveckling Väst betalat in totalt 40 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 305 347 av Sveriges alla 677 521 aktiebolag.

Peab Projektutveckling Väst AB har organisationsnummer 556092-9852. Peab Projektutveckling Väst har säte i Göteborg. Det går bra att ta kontakt med Peab Projektutveckling Väst AB på adress Box 808, 169 28 Solna.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Göteborgs kommun.

Registrerat på adressen

Box 808
169 28 Solna

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Rörman Installation & Service Sverige AB Ej aktiv
Peter Hårte (VD)
Ej aktiv Peter Hårte (VD)
Undertak - och Fasadentreprenader Sverige AB Ej aktiv
Peter Hårte (VD)
Ej aktiv Peter Hårte (VD)
Peab Kastanjeparken AB Aktiv
Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Aktiv Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Peab Hem AB Aktiv
Fredrik Pettersson (VD)
Aktiv Fredrik Pettersson (VD)
Peab Projektutveckling Väst AB Aktiv
Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Aktiv Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Peab Sverige AB Aktiv
Stefan Danielsson (VD)
Aktiv Stefan Danielsson (VD)
Annehems Valhall Park AB Aktiv
Jörgen Lundgren (Ordförande)
Aktiv Jörgen Lundgren (Ordförande)
Peab FU Jupiter 4 Aktiebolag Aktiv
Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Aktiv Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Peab Projektfastigheter Aktiebolag Fusion
Fredrik Pettersson (VD)
Fusion Fredrik Pettersson (VD)
Peab Bostad AB Fusion
Karl Göran Rickard Linder (VD)
Fusion Karl Göran Rickard Linder (VD)
Projektfastigheter Götaland AB Aktiv
Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Aktiv Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Peab Utveckling Nord Aktiebolag Aktiv
Karl Göran Rickard Linder (VD)
Aktiv Karl Göran Rickard Linder (VD)
Geodells Byggnads Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Ale Exploatering Aktiebolag Aktiv
Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Aktiv Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Olsson & Zarins Baltinvest Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Peab FU Rebbelberga 147 AB Aktiv
Karl Göran Rickard Linder (VD)
Aktiv Karl Göran Rickard Linder (VD)
Ulriksdal Utveckling AB Aktiv
Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Aktiv Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Fastighets AB Partille 11 Aktiv
Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Aktiv Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Ljungbyhed Park AB Aktiv
Jörgen Lundgren (Ordförande)
Aktiv Jörgen Lundgren (Ordförande)
Skånehus AB Aktiv
Christian Dahlman (VD)
Aktiv Christian Dahlman (VD)
Riksten Friluftsstad AB Aktiv
Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Aktiv Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Peab Bostadsproduktion AB Aktiv
Stefan Danielsson (VD)
Aktiv Stefan Danielsson (VD)
Peab Anläggning AB Aktiv
Charlotta Sandving Brändström (VD)
Aktiv Charlotta Sandving Brändström (VD)
Visio Exploatering AB Aktiv
Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Aktiv Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Peab FU Almnäs AB Aktiv
Fredrik Pettersson (VD)
Aktiv Fredrik Pettersson (VD)
Peab Trading Väst AB Aktiv
Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Aktiv Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
West Wind AB Likvidation
Likvidation
HälsingeBygg i Hudiksvall AB Aktiv
Torbjörn Klaar (VD)
Aktiv Torbjörn Klaar (VD)
Kreaton AB Aktiv
Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Aktiv Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Peab FU Holding 6 AB Aktiv
Karl Göran Rickard Linder (VD)
Aktiv Karl Göran Rickard Linder (VD)
Peab Borås Exploatering AB Aktiv
Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Aktiv Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Peab FU Visby AB Aktiv
Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Aktiv Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Fastighetsbolaget Måsbodarna Tre AB Ej aktiv
Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Ej aktiv Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Mälarstrandens Utvecklings AB Aktiv
Anders Rastin (Extern VD)
Aktiv Anders Rastin (Extern VD)
Furuspecialen i Nyköping Fastighets AB Aktiv
Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Aktiv Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Hanbjelken Aktiebolag Aktiv
Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Aktiv Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Peab Fastighetsutveckling Syd AB Fusion
Christian Dahlman (Extern VD)
Fusion Christian Dahlman (Extern VD)
Norrvikens Fastigheter AB Ej aktiv
Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Ej aktiv Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Värby Fastighets AB Aktiv
Christian Dahlman (VD)
Aktiv Christian Dahlman (VD)
Peab Förskolan AB Aktiv
Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Aktiv Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Malmöoket AB Likvidation
Likvidation
Peab Boarp AB Likvidation
Likvidation
Peab Projektutveckling AB Aktiv
Karl Göran Rickard Linder (Extern VD)
Aktiv Karl Göran Rickard Linder (Extern VD)
Peab Trading Nord Aktiebolag Aktiv
Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Aktiv Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Valhall Flyg AB Likvidation
Likvidation
Peab Racketen AB Fusion
Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Fusion Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Peab Söderbymalm 3:405 AB Fusion
Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Fusion Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Peab Bemanning AB Aktiv
Katarina Hajdyla (VD)
Aktiv Katarina Hajdyla (VD)
Peab Ägaarena 1 AB Aktiv
Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Aktiv Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Peab Drivaarena AB Aktiv
Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Aktiv Karl Göran Rickard Linder (Ordförande)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress