Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Uppsala Vatten och Avfall AB

Organisationsnummer

556025-0051

Telefon

018-727 93 00

Adress

Box 1444
751 44 Uppsala

Antal ansvariga

19 st

Vad är Uppsala Vatten och Avfall

Föremålet för bolagets verksamhet att inom Uppsala kommun uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster avseende... Läs mer om Uppsala Vatten och Avfall

Stallängsgatan 3

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Uppsala Vatten och Avfall AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Uppsala Vatten och Avfall AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Uppsala Vatten och Avfall AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Uppsala Vatten och Avfall

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556025-0051
Firmanamn Uppsala Vatten och Avfall AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 1444
Postadress 751 44 Uppsala
Säte Uppsala, Uppsala län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1926-03-27
Bolaget registrerat 1926-06-21
Firmanamn registrerat 2008-08-19
Bolagsordning 2014-06-24
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2009-01-22
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2009-01-03
2021-03-04
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
38110 - Insamling av icke-farligt avfall
70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
37000 - Avloppsrening
42210 - Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp
36001 - Grundvattenförsörjning
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Föremålet för bolagets verksamhet att inom Uppsala kommun uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster avseende vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering, produktion av biogas samt därtill hörande verksamheter. Syftet är att huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Uppsala kommun fastställt verksamhetsområde samt ansvara för kommunens verksamhet på avfallsområdet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - De Geyter, Sigrid Simonne Georgette
 • - Fladvad, Bengt Olof Göran
 • - Harlin, Lars Åke
 • - Waters, Rafael Zamir
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
RENINGSVERK, KUNGSÄNGSVERKET OCH VATTENLABORATOR
Besöksadress: Stallängsgatan 3
Postnummer: 753 18
Postort: Uppsala
Län: Uppsala län
Antal anställda: 20-49 anställda
Telefonnummer: 018-727 93 00
Arbetsställenummer: 19107473
SNI-kod: 37000 - Avloppsrening
Arbetsställen: 5 st ställen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 27,0 22,6 21,1 17,7 26,9
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 11,8 12,5 9,2 6,2 6,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 9,8 0,7 4,1 -0,7 1,6
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 181 650 135 450 144 918 113 481 117 662
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 577 570 523 505 498
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 2 641 2 745 2 539 2 353 2 441
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 2,7 16,0 11,7 0,5
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 623 233 606 650 523 050 468 275 466 169
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 605 862 597 414 517 160 462 170 460 060
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 17 371 9 236 5 890 6 105 6 109
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -564 124 -580 939 -480 905 -450 890 -434 651
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -305 505 -345 204 -270 434 -254 332 -253 462
Personalkostnader -136 078 -125 996 -107 698 -100 462 -95 045
Avskrivningar -122 541 -109 739 -102 773 -96 096 -86 144
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 59 109 25 711 42 145 17 385 31 518
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 24 342 21 707 21 271 21 164 24 455
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 331 263 300 276 226
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 23 976 21 349 20 930 20 822 24 227
Externa räntekostnader 35 95 41 66 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 35 429 4 530 21 474 -3 226 7 515
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 35 429 4 530 21 474 -3 226 7 515
Bokslutsdispositioner -35 911 1 357 -25 469 -17 720 -11 994
Koncernbidrag -35 911 184 287 110 692 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -182 930 -136 161 -17 720 -11 994
Resultat före skatt -482 5 887 -3 995 -20 946 -4 479
Skatt -482 5 887 7 548 6 691 -1 344
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 -11 543 -27 637 -3 135
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 3 258 076 3 090 761 2 654 993 2 275 246 2 111 084
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 3 258 076 3 090 761 2 654 993 2 275 246 2 111 084
Anläggningstillgångar 3 099 638 2 951 388 2 516 515 2 159 098 2 019 012
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2 758 939 2 610 949 2 360 115 2 123 278 1 997 089
Byggnader och mark 482 328 471 582 442 279 464 392 481 031
Maskiner 1 749 598 201 926 0 0 0
Inventarier 0 1 602 287 0 0 0
Maskiner och inventarier 527 013 0 1 544 097 1 464 346 1 154 793
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 335 154 373 739 194 540 361 265
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 340 699 340 439 156 400 35 820 21 923
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 316 044 316 044 131 757 12 537 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 24 655 24 395 24 643 23 283 21 923
Omsättningstillgångar 158 438 139 373 138 478 116 148 92 072
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 158 438 139 373 138 478 116 148 92 063
Kundfordringar 112 589 100 193 97 726 90 918 62 149
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 28 437 25 979 23 680 11 343 10 304
Övriga kortfristiga fordringar 17 412 13 201 17 072 13 887 19 610
Summa kassa och bank 0 0 0 0 9
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 9
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 5 111 5 111 5 111 8 127 23 226
Summa bundet eget kapital 5 111 5 111 5 111 5 111 5 111
Aktiekapital 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 111 111 111 111 111
Summa fritt eget kapital 0 0 0 3 016 18 115
Balanserat resultat 0 0 3 016 18 116 21 250
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 8 527 12 537 0
Årets resultat 0 0 -11 543 -27 637 -3 135
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 488 234 488 234 305 304 169 142 151 423
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 38 379 42 965 36 665 36 123 31 784
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 2 726 352 2 554 451 2 307 913 2 061 854 1 904 651
Summa långfristiga skulder 2 140 174 1 938 476 1 653 091 1 405 303 1 562 555
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 585 911 1 428 900 1 178 900 978 900 1 178 900
Övriga långfristiga skulder 554 263 509 576 474 191 426 403 383 655
Summa kortfristiga skulder 586 178 615 975 654 822 656 551 342 096
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 62 837 82 255 110 902 54 931 58 485
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 405 328 398 790 436 724 475 960 176 937
Övriga kortfristiga skulder 118 013 134 930 107 196 125 660 106 674
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 236 221 206 199 191
Löner till styrelse & VD 1 727 1 535 1 510 2 844 1 438
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 105 944 97 994 83 751 78 660 74 950
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 41 682 38 686 33 016 30 269 27 450
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 8 527 12 537 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 8 527 12 537 0
Beviljad checkräkningskredit - 150 000 150 000 150 000 150 000
Utnyttjad checkräkningskredit - 146 226 18 100 54 002 50 597
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Uppsala Vatten och Avfall AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Uppsala Vatten och Avfall

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
236
Könsfördelning styrelse
66,7 % män (12), 33,3 % kvinnor (6)
Omsättning
623 233 KSEK (+2,7 % mot föregående år)
Rörelseresultat
59 109 KSEK (+129,9 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
1 727 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
-482 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
18 300 KSEK

Uppsala Vatten och Avfall AB har 236 anställda och gjorde ett resultat på 0 KSEK med omsättning 623 233 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 2,7 %. Uppsala Vatten och Avfalls vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 9,8 % vilket ger Uppsala Vatten och Avfall placeringen 191 629 i Sverige av totalt 648 007 aktiebolag. Det ger samtidigt Uppsala Vatten och Avfall placeringen 3 953 av kommunens totalt 12 750 aktiebolag.

Extern VD för Uppsala Vatten och Avfall AB är Sigrid De Geyter och styrelseordförande är Rafael Waters.

Under de senaste 5 åren har Uppsala Vatten och Avfall betalat in totalt 18 300 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 2 917 av Sveriges alla 648 007 aktiebolag.

Uppsala Vatten och Avfall AB har organisationsnummer 556025-0051. Uppsala Vatten och Avfall har säte i Uppsala. Det går bra att ta kontakt med Uppsala Vatten och Avfall AB på telefonnummer 018-727 93 00.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Uppsala kommun.

Registrerat på adressen

Box 1444
751 44 Uppsala
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress