Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag

Organisationsnummer

556024-0078

Telefon

-

Adress

c/o Carlssons skola
Kommendörsgatan 31
114 58 Stockholm

Antal ansvariga

4 st

Vad är Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag?

Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag är ett aktiebolag som skall äga och förvalta fast egendom som i främsta rummet hyrs ut till Föreningen för Carlssons skola samt driva annan därmed förenlig verksamhet. Läs mer om Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag

Kommendörsgatan 31

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag består av

Ordförande

Carl Gustaf Urban (59)

Styrelseledamot

Carl Gustaf Urban (59)

Maria Anner (62)

Susanne Ridner (62)

Axel Bodén (40)

Revisor för bolaget

Revisor

Anders Bergman (57)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag är ett dotterbolag

Företagsuppgifter om Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556024-0078
Firmanamn Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Kommendörsgatan 31
Postadress 114 58 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1924-11-17
Bolaget registrerat 1925-06-05
Firmanamn registrerat 1925-06-05
Bolagsordning 2017-12-06
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-01-21
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom som i främsta rummet hyrs ut till Föreningen för Carlssons skola samt driva annan därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 211,1 339,1 323,3 761,1 1 148,3
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 51,4 57,9 53,3 57,4 59,6
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 2,3 24,7 36,5 27,3 48,8
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 1 339 4 085 4 769 3 823 6 205
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 3,2 1,6 0,5 -3,1
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2018-07-01 2019-06-30 2017-07-01 2018-06-30 2016-07-01 2017-06-30 2015-07-01 2016-06-30 2014-07-01 2015-06-30
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 11 001 10 657 10 493 10 445 10 780
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 10 804 10 657 10 493 10 445 10 780
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 197 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -10 753 -7 664 -6 335 -7 233 -5 186
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -9 662 -6 573 -5 724 -6 622 -4 575
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar -1 091 -1 091 -611 -611 -611
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 248 2 994 4 158 3 212 5 594
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 360 362 337 361 394
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 2 1 32
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 360 362 335 360 362
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -112 2 632 3 825 2 853 5 264
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -112 2 632 3 825 2 853 5 264
Bokslutsdispositioner 858 -664 -959 -334 -1 009
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 858 -664 -959 -334 -1 009
Resultat före skatt 745 1 968 2 866 2 519 4 255
Skatt 170 438 633 780 942
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 575 1 530 2 233 1 739 3 313
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 21 108 22 327 24 162 20 741 19 991
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 21 108 22 327 24 162 20 741 19 991
Anläggningstillgångar 14 943 16 034 11 603 8 137 8 748
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 14 843 15 934 11 503 8 037 8 648
Byggnader och mark 14 843 15 934 7 426 8 037 8 648
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 4 077 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 100 100 100 100 100
Andelar i koncern- och intresseföretag 100 100 100 100 100
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 6 165 6 293 12 559 12 604 11 242
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 1 157 740 1 083 1 346 62
Kundfordringar 0 30 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 1 000 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 157 710 1 083 346 62
Summa kassa och bank 5 008 5 553 11 476 11 259 11 180
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 5 008 5 553 11 476 11 259 11 180
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 6 071 7 496 7 966 7 733 7 994
Summa bundet eget kapital 619 619 619 619 619
Aktiekapital 509 509 509 509 509
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 110 110 110 110 110
Summa fritt eget kapital 5 452 6 877 7 347 7 114 7 375
Balanserat resultat 4 877 5 347 5 114 4 375 4 062
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 575 1 530 2 233 1 739 3 313
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 6 117 6 975 6 311 5 352 5 018
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 8 920 7 856 9 885 7 656 6 979
Summa långfristiga skulder 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 2 920 1 856 3 885 1 656 979
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 735 478 1 400 274 249
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 185 1 378 2 485 1 382 730
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 2 000 2 000 2 000 2 000

Årsredovisning

Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2018

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (2), 50,0 % kvinnor (2)
Omsättning
11 001 KSEK (+3,2 % mot föregående år)
Rörelseresultat
248 KSEK (-91,7 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
-
Inbetald skatt
170 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
2 963 KSEK

Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag har 0 anställda och gjorde ett resultat på 575 KSEK med omsättning 11 001 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 3,2 %. Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 2,3 % vilket ger Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag placeringen 267 529 i Sverige av totalt 644 011 aktiebolag. Det ger samtidigt Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag placeringen 52 049 av kommunens totalt 140 599 aktiebolag.

Ordförande för Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag är Carl Gustaf Urban och Styrelseledamot är Maria Anner.

Under de senaste 5 åren har Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag betalat in totalt 2 963 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 18 312 av Sveriges alla 644 011 aktiebolag.

Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag har organisationsnummer 556024-0078. Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag på adress Kommendörsgatan 31, 114 58 Stockholm.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.

Registrerat på adressen

Kommendörsgatan 31
114 58 Stockholm
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress