Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Liseberg Aktiebolag

Organisationsnummer

556023-6811

Telefon

031-40 01 00

Adress

Box 5053
402 22 Göteborg

Antal ansvariga

14 st

Vad är Liseberg Aktiebolag

Det kommunala ändamålet med bolaget är att medverka till att Göteborg blir en så attraktiv stad, att resandet till och vistelsen i Göteborgsområdet ökar. Bolaget, som är moderbolag i Lisebergskoncernen, skall ha till föremål... Läs mer om Liseberg Aktiebolag

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste koncernbokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt koncernbokslut 2013-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Liseberg Aktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Liseberg Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Liseberg Aktiebolag är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Liseberg Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556023-6811
Firmanamn Liseberg Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 5053
Postadress 402 22 Göteborg
Säte Göteborg, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1925-01-08
Bolaget registrerat 1925-02-06
Firmanamn registrerat 1925-02-06
Bolagsordning 2020-03-06
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1991-01-01
2022-05-16
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
93210 - Nöjes- och temaparksverksamhet
56100 - Restaurangverksamhet
55101 - Hotellverksamhet med restaurangrörelse
55300 - Campingplatsverksamhet
55202 - Stugbyverksamhet m.m.
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Det kommunala ändamålet med bolaget är att medverka till att Göteborg blir en så attraktiv stad, att resandet till och vistelsen i Göteborgsområdet ökar. Bolaget, som är moderbolag i Lisebergskoncernen, skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva nöjesverksamhet, underhållning och andra programaktiviteter, försäljning, restaurang-, hotell-, camping- och gästhamnsverksamhet, fastighetsförvaltning samt konsultverksamhet och idéutveckling inom turism och nöjesbranschen. Bolaget ska inte ha tiill syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga delar följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - Holmgren, Olof Christer
 • - Norén, Erik Gustav
 • - Resch, Tina Paulina
 • - Veilstrup Andersen, Andreas
 • - Widborn, Åsa Kristina Viktoria U
 • - Wittholt, Mats Jörgen
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
PARKEN
Besöksadress: Örgrytevägen 5-7
Postnummer: 412 51
Postort: Göteborg
Län: Västra Götalands län
Antal anställda: 200-499 anställda
Telefonnummer: 031-40 01 00
Arbetsställenummer: 10209658
SNI-kod: 93210 - Nöjes- och temaparksverksamhet
Arbetsställen: 3 st ställen

Detaljerade koncernbokslut 2016-2020

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020 2019 2018 2017 2016
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 35,4 30,4 32,3 19,6 63,5
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 34,1 60,4 74,1 79,8 79,0
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -487,2 14,5 6,1 7,4 8,5
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -336 240 360 245 230 243 232 819 242 235
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 553 454 392 393 393
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 257 1 235 1 105 1 104 1 058
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -91,7 11,8 0,6 4,3 2,8
Bokslutsperiod 2020 2019 2018 2017 2016
Bokslutsperiod 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 113 412 1 373 553 1 228 814 1 221 936 1 171 137
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 42 516 1 256 541 1 228 782 1 219 452 1 169 440
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 70 896 117 012 32 2 484 1 697
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -595 242 -998 620 -897 921 -882 945 -882 491
Övriga rörelsekostnader -57 076 -5 508 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -144 073 -338 914 -313 541 -313 541 -313 541
Personalkostnader -244 385 -505 337 -435 581 -435 581 -435 581
Avskrivningar -206 784 -154 369 -148 799 -133 823 -133 369
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -543 024 205 876 81 444 98 996 108 866
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 11 665 9 739 5 201 5 201 5 201
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 248 112 112 112
Externa ränteintäkter 1 067 1 165 294 294 294
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 8 062 4 036 4 036 4 036
Externa räntekostnader 10 598 264 759 759 759
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -552 555 198 963 74 596 90 751 100 089
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -552 555 198 963 74 596 90 751 100 089
Bokslutsdispositioner 0 -40 088 -128 627 -128 627 -128 627
Koncernbidrag 0 -40 088 -79 083 -79 083 -79 083
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 -49 544 -49 544 -49 544
Resultat före skatt -552 556 158 875 100 596 42 751 28 889
Skatt -112 532 33 163 15 716 10 331 6 928
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -440 024 125 712 84 880 32 420 21 961
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 2 470 589 2 124 939 1 917 690 1 673 957 1 603 434
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 2 470 589 2 124 939 1 917 690 1 673 957 1 603 434
Anläggningstillgångar 2 391 048 2 052 449 1 809 446 1 600 871 1 489 530
Immateriella anläggningstillgångar 7 520 0 0 0 0
Balanserade utgifter 7 520 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2 267 777 2 052 449 1 809 446 1 600 871 1 489 530
Byggnader och mark 851 452 830 022 719 510 767 175 790 203
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 971 814 951 805 624 334 624 334 624 334
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 444 511 23 832 23 832 23 832
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 270 622 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 115 751 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 194 394 194 394 194 394
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 115 909 115 909 115 909
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 115 751 0 135 135 135
Omsättningstillgångar 79 541 72 490 108 244 73 086 113 904
Summa varulager 21 986 15 974 18 154 14 091 12 389
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 21 986 15 974 15 383 15 383 15 383
Summa kortfristiga fordringar 50 021 44 290 94 346 94 346 94 346
Kundfordringar 1 690 35 692 34 823 30 582 16 888
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 301 0 57 953 57 953 57 953
Övriga kortfristiga fordringar 48 029 8 598 15 495 15 495 15 495
Summa kassa och bank 7 534 12 226 18 909 15 776 14 963
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 7 534 12 226 18 909 15 776 14 963
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 843 050 1 283 073 1 146 151 1 061 271 991 450
Summa bundet eget kapital 753 667 753 687 50 400 50 400 50 400
Aktiekapital 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 711 667 711 687 8 400 8 400 8 400
Summa fritt eget kapital 89 383 529 386 1 095 751 1 010 871 941 050
Balanserat resultat 89 383 403 674 518 293 518 293 518 293
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 52 000 52 000 52 000
Årets resultat -440 024 125 712 84 880 32 420 21 961
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 352 524 352 524 352 524
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 160 842 158 233 126 070 110 354 100 650
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 466 697 683 633 645 469 502 332 511 334
Summa långfristiga skulder 1 304 025 497 434 366 616 201 497 351 498
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 302 752 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 496 091 350 000 350 000 350 000
Övriga långfristiga skulder 1 273 1 343 1 499 1 499 1 499
Summa kortfristiga skulder 162 672 186 199 278 853 300 835 159 836
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 69 655 57 579 51 526 82 233 38 106
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 5 001 4 188 50 000 50 000 50 000
Övriga kortfristiga skulder 88 016 124 432 108 486 108 486 108 486
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020 2019 2018 2017 2016
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 442 1 112 1 112 1 107 1 107
Löner till styrelse & VD 4 024 3 955 3 265 2 778 2 681
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 179 116 368 272 365 316 359 059 333 619
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 68 085 135 349 109 806 109 806 109 806
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 10 000 10 000 10 000 10 000
Övriga säkerheter 3 997 0 0 0
Summa säkerheter 10 749 10 000 10 000 10 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 20 000 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 20 000 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit 1 302 752 - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Liseberg Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Liseberg Aktiebolag

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
441
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (5), 50,0 % kvinnor (5)
Omsättning
118 652 KSEK (-91,4 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-451 762 KSEK (-329,2 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
2 713 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
-98 692 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
-88 598 KSEK

Liseberg Aktiebolag har 441 anställda och gjorde ett resultat på -440 024 KSEK med omsättning 118 652 KSEK under 2020.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -91,4 %. Liseberg Aktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -387,1 % vilket ger Liseberg Aktiebolag placeringen 413 773 i Sverige av totalt 696 822 aktiebolag. Det ger samtidigt Liseberg Aktiebolag placeringen 27 990 av kommunens totalt 51 317 aktiebolag.

Extern VD för Liseberg Aktiebolag är Andreas Veilstrup Andersen och styrelseordförande är Christer Holmgren.

Under de senaste 5 åren har Liseberg Aktiebolag betalat in totalt -88 598 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 594 817 av Sveriges alla 696 822 aktiebolag.

Liseberg Aktiebolag har organisationsnummer 556023-6811. Liseberg Aktiebolag har säte i Göteborg. Det går bra att ta kontakt med Liseberg Aktiebolag på telefonnummer 031-40 01 00.

Registrerat på adressen