Bolagsfakta
  • Kopiera namn
  • Kopiera namn + adress
  • Kopiera adress
  • Kopiera namn + adress
  • Kopiera organisationsnummer
  • {{ copyInfoText }}

Göteborg & Co AB

Organisationsnummer

556428-0369

Telefon

031-368 40 00

Adress

Box 29
401 20 Göteborg

Antal ansvariga

11 st

Vad är Göteborg & Co?

Göteborg & Co AB är ett aktiebolag som ska direkt, och genom innehav av aktier och andelar i andra företag, ha till föremål för sin verksamhet att stärka och utveckla besöksnäringen inom Göteborg och Göteborgsregionen samt... Läs mer om Göteborg & Co

Mässans gata 8

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2016-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Göteborg & Co AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Göteborg & Co AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
  • Ansökningar
  • Betalningsanmärkningar
  • Utmätning
  • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Göteborg & Co AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om Göteborg & Co

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556428-0369
Firmanamn Göteborg & Co AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 29
Postadress 401 20 Göteborg
Säte Göteborg, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1991-06-04
Bolaget registrerat 1991-06-14
Firmanamn registrerat 2017-11-08
Bolagsordning 2020-03-06
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1991-01-01
2021-07-27
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
94111 - Intressebevakning inom branschorganisationer
79900 - Turist- och bokningsservice
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska direkt, och genom innehav av aktier och andelar i andra företag, ha till föremål för sin verksamhet att stärka och utveckla besöksnäringen inom Göteborg och Göteborgsregionen samt att bedriva därtill anknytande verksamhet. Göteborg & Co AB utgör moderbolag för bolagen som ingår i klustret för Turism, Kultur och Evenemang och ska som sådant leda och samordna arbetet inom den egna koncernen. Göteborgs Stads ändamål med bolaget är att på övergripande nivå leda och samordna arbetet inom koncernen och medverka till att stärka och utveckla besöksnäringen inom Göteborg och Göteborgs- regionen samt bidra till besöksnäringens utveckling inom Västra Götalandsregionen. Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommun- medlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnads- principen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse eller överlåtelse av fast eller lös egendom. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
  • Firman tecknas av styrelsen
  • Firman tecknas två i förening av
  • - Flyborg, Eva Maria
  • - Grönberg, Peter Stefan
  • - Ransgård, Lars Jonas
  • - Vernersson, Alice Emma Lovisa
  • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
  • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
KANSLI
Besöksadress: Mässans gata 8
Postnummer: 412 51
Postort: Göteborg
Län: Västra Götalands län
Antal anställda: 50-99 anställda
Telefonnummer: 031-368 40 00
Arbetsställenummer: 11387834
SNI-kod: 94111 - Intressebevakning inom branschorganisationer
Arbetsställen: 2 st ställen

Detaljerade bokslut 2016-2020

Omsättning och resultat 2016-2020

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020 2019 2018 2017 2016
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 130,8 121,7 181,7 154,8 120,8
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 94,8 93,7 95,9 95,5 21,2
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -93,9 -1,2 4,9 0,7 0,5
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 2 977 1 273 -11 872 1 742 1 729
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 725 836 782 759 744
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 417 1 757 1 919 1 869 2 159
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -7,6 -11,0 3,7 -18,8
Bokslutsperiod 2020 2019 2018 2017 2016
Bokslutsperiod 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 167 249 180 985 203 447 196 252 241 755
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 167 249 180 985 203 447 196 252 241 755
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -165 468 -180 862 -216 502 -195 773 -240 623
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 -25 493
Övriga externa kostnader -78 773 -93 621 -132 479 -114 806 -131 177
Personalkostnader -85 499 -86 091 -82 840 -79 705 -83 356
Avskrivningar -1 196 -1 150 -1 183 -1 262 -597
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 1 781 123 -13 055 480 1 132
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster -158 845 -2 030 23 152 930 10
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -159 012 -2 242 23 084 910 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 164 84 24 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 5 44 20 10
Övriga finansiella kostnader 0 123 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -157 070 -2 162 10 009 1 370 1 122
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -157 070 -2 162 10 009 1 370 1 122
Bokslutsdispositioner -2 445 -1 505 13 630 52 -141
Koncernbidrag -1 652 -1 913 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -793 408 13 630 52 -141
Resultat före skatt -159 515 -3 667 23 639 1 423 981
Skatt 0 18 549 501 474
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -159 515 -3 685 23 090 922 507
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 995 432 1 162 122 1 118 488 1 115 346 90 022
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 995 432 1 162 122 1 118 488 1 115 346 90 022
Anläggningstillgångar 927 889 1 073 611 1 036 397 1 037 428 4 539
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 3 294 3 256 4 100 5 131 4 393
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 3 294 3 256 4 100 5 131 4 393
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 924 594 1 070 354 1 032 297 1 032 297 146
Andelar i koncern- och intresseföretag 924 572 1 070 332 1 032 151 1 032 151 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 23 23 146 146 146
Omsättningstillgångar 67 544 88 511 82 091 77 918 85 483
Summa varulager 711 873 821 587 660
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 711 873 821 587 660
Summa kortfristiga fordringar 66 795 87 522 81 127 77 158 83 942
Kundfordringar 13 559 12 961 18 812 16 634 26 368
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 414 37 327 29 812 30 309 2 633
Övriga kortfristiga fordringar 49 821 37 235 32 503 30 215 54 941
Summa kassa och bank 38 115 143 173 881
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 38 115 143 173 881
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 940 687 1 087 238 1 070 495 1 062 005 16 471
Summa bundet eget kapital 4 209 4 209 4 209 4 209 4 209
Aktiekapital 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 209 1 209 1 209 1 209 1 209
Summa fritt eget kapital 936 478 1 083 029 1 066 286 1 057 796 12 262
Balanserat resultat 1 095 993 1 086 715 1 043 196 1 019 474 11 755
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 37 400 0
Årets resultat -159 515 -3 685 23 090 922 507
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 3 640 2 846 3 254 3 384 3 344
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 51 105 72 037 44 739 49 957 70 207
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 51 105 72 037 44 739 49 957 70 207
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 12 846 14 818 15 170 17 221 46 572
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 688 35 306 0 15 103 2 324
Övriga kortfristiga skulder 35 572 21 914 29 569 17 633 21 311
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020 2019 2018 2017 2016
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 118 103 106 105 112
Löner till styrelse & VD 1 989 1 758 1 882 1 765 1 830
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 57 060 56 370 53 317 52 073 54 182
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 25 359 25 433 24 406 23 139 23 853
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 50 50 700
Summa säkerheter 0 50 50 700
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit 0 - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 1 586 23 084 14 600 0

Årsredovisning

Göteborg & Co AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Göteborg & Co

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
118
Könsfördelning styrelse
40,0 % män (4), 60,0 % kvinnor (6)
Omsättning
167 249 KSEK (-7,6 % mot föregående år)
Rörelseresultat
1 781 KSEK (+1 348,0 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
1 989 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
1 542 KSEK

Göteborg & Co AB har 118 anställda och gjorde ett resultat på -159 515 KSEK med omsättning 167 249 KSEK under 2020.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -7,6 %. Göteborg & Cos vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -93,9 % vilket ger Göteborg & Co placeringen 389 882 i Sverige av totalt 662 965 aktiebolag. Det ger samtidigt Göteborg & Co placeringen 26 436 av kommunens totalt 48 821 aktiebolag.

Extern VD för Göteborg & Co AB är Peter Grönberg och styrelseordförande är Jonas Ransgård.

Under de senaste 5 åren har Göteborg & Co betalat in totalt 1 542 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 34 702 av Sveriges alla 662 965 aktiebolag.

Göteborg & Co AB har organisationsnummer 556428-0369. Göteborg & Co har säte i Göteborg. Det går bra att ta kontakt med Göteborg & Co AB på telefonnummer 031-368 40 00.

Registrerat på adressen

Box 29
401 20 Göteborg

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Göteborg & Co AB Aktiv
Peter Grönberg (Extern VD)
Aktiv Peter Grönberg (Extern VD)
WEST PRIDE Aktiv
Aktiv
VISION GÖTEBORG & CO Aktiv
Aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress