Bolagsfakta

Sandvik Invest Aktiebolag

Organisationsnummer

556020-6517

Telefon

026-26 10 78

Adress

c/o Sandvik Ab
811 81 Sandviken

Antal ansvariga

3 st

Vad är Sandvik Invest Aktiebolag?

Sandvik Invest Aktiebolag är ett aktiebolag som skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva industriell verksamhet, företrädesvis inom branscherna stål, hårdmetall, verktyg, bergborrningsutrustning, mekanisk ... Läs mer om Sandvik Invest Aktiebolag

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2014-2018

 • 2018

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Sandvik Invest Aktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i Sandvik Invest Aktiebolag

Tomas Eliasson (57)

Styrelsen i Sandvik Invest Aktiebolag består av

Ordförande

Tomas Eliasson (57)

Styrelseledamot

Tomas Eliasson (57)

Åsa Widholm Thunman (51)

Erik Nordfeldt (43)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Anna Rosendal (45)

Revisor

PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Sandvik Invest Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Sandvik Invest Aktiebolag är ett koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om Sandvik Invest Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556020-6517
Firmanamn Sandvik Invest Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress
Postadress 811 81 Sandviken
Säte Sandviken, Gävleborgs län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1922-03-14
Bolaget registrerat 1922-04-03
Firmanamn registrerat 1989-02-17
Bolagsordning 2015-06-30
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2020-10-25
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva industriell verksamhet, företrädesvis inom branscherna stål, hårdmetall, verktyg, bergborrningsutrustning, mekanisk verkstadsrörelse samt andra därmed förenliga eller jämförbara branscher samt att äga och förvalta fast egendom, aktier och andra värdehandlingar och bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall kunna drivas direkt eller genom delägande i andra företag.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - Eliasson, Per Tomas
 • - Nordfeldt, Erik Anders Emanuel
 • - Widholm Thunman, Åsa Maria
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Detaljerade bokslut 2014-2018

Omsättning och resultat 2014-2018

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2018 2017 2016 2015 2014
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 61,1 26,4 22,8 21,6 35,5
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 39,8 25,9 20,7 30,5 19,3
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 468,4 118,6 -597,9 236,1 210,5
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -31 464 -8 857 -49 395 52 110 -124 889
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 1 122 1 244 963 896 892
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 19 043 18 256 14 095 16 623 12 863
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -1,2 44,8 -19,9 55,1
Bokslutsperiod 2018 2017 2016 2015 2014
Bokslutsperiod 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31 2014-01-01 2014-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 342 769 346 868 239 608 299 213 192 951
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 321 397 319 091 206 923 219 570 192 951
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 21 372 27 777 32 685 79 643 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -26 684 -30 033 -36 267 -34 789 -188 957
Övriga rörelsekostnader -34 442 -17 239 -53 979 0 -129 254
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -5 940 -5 949 -19 446 -18 225 -175 209
Personalkostnader -20 200 -23 642 -16 376 -16 134 -13 377
Avskrivningar -544 -442 -445 -430 -371
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -32 008 -9 299 -49 840 51 680 -125 260
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 1 948 890 789 482 -1 012 789 1 156 463 1 103 522
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 793 138 605 126 -1 197 798 905 554 814 562
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 6 0 0 0 2 948
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 62 0
Räntekostnader till koncernföretag 155 500 183 927 184 709 250 844 284 928
Externa räntekostnader 1 73 0 0 719
Övriga finansiella kostnader 245 356 300 3 365
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 605 390 411 471 -1 432 647 706 449 406 240
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 605 390 411 471 -1 432 647 706 449 406 240
Bokslutsdispositioner 668 723 67 179 -3 314 117 984 425 015
Koncernbidrag 668 723 67 179 -3 314 117 984 425 015
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt 2 274 113 478 650 -1 435 961 824 434 831 255
Skatt 81 826 -41 278 -81 021 -45 064 -67 350
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 2 192 287 519 928 -1 354 940 869 498 898 605
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018 2017 2016 2015 2014
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 11 439 805 9 103 181 8 897 709 10 460 312 12 021 493
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 11 439 805 9 103 181 8 897 709 10 460 312 12 021 493
Anläggningstillgångar 7 220 541 7 311 275 7 299 165 8 961 565 8 947 055
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 866 1 284 970 1 323 1 736
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 866 1 284 970 1 323 1 736
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 7 219 675 7 309 990 7 298 196 8 960 241 8 945 319
Andelar i koncern- och intresseföretag 7 162 047 7 182 047 7 188 356 8 562 714 8 562 714
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 342 994 342 994
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 57 628 127 943 109 840 54 533 39 611
Omsättningstillgångar 4 219 264 1 791 906 1 598 544 1 498 747 3 074 438
Summa varulager 9 576 12 421 2 959 1 487 901
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 9 576 12 421 2 959 1 487 901
Summa kortfristiga fordringar 4 209 685 1 779 482 1 595 580 1 497 251 3 073 535
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 209 345 1 779 043 1 594 950 1 496 683 3 073 040
Övriga kortfristiga fordringar 340 439 630 568 495
Summa kassa och bank 3 4 5 8 2
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 3 4 5 8 2
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 4 552 388 2 360 101 1 840 173 3 195 113 2 325 615
Summa bundet eget kapital 102 076 102 076 102 076 102 076 102 076
Aktiekapital 44 302 44 302 44 302 44 302 44 302
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 57 774 57 774 57 774 57 774 57 774
Summa fritt eget kapital 4 450 312 2 258 025 1 738 097 3 093 037 2 223 539
Balanserat resultat 2 258 025 1 738 097 3 093 037 2 223 539 1 324 934
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 2 192 287 519 928 -1 354 940 869 498 898 605
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 1 476 1 307 1 213 956 812
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 6 885 941 6 741 773 7 056 323 7 264 243 9 695 066
Summa långfristiga skulder 0 0 47 775 319 767 1 047 134
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 47 775 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 319 767 1 047 134
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 6 885 941 6 741 773 7 008 548 6 944 476 8 647 932
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 590 523 333 714 204
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 6 772 768 6 673 893 6 982 008 6 919 160 8 578 201
Övriga kortfristiga skulder 111 583 67 357 26 207 24 602 69 527
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2018 2017 2016 2015 2014
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 18 19 17 18 15
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 14 470 11 571 12 723 11 622 10 554
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 3 376 3 282 3 339 3 184 1 875
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 4 954 069 4 954 069 4 954 069 4 954 069 4 954 069
Summa säkerheter 4 954 069 4 954 069 4 954 069 4 954 069 4 954 069
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Sandvik Invest Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Sandvik Invest Aktiebolag

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2018

Antal anställda
18
Könsfördelning styrelse
66,7 % män (2), 33,3 % kvinnor (1)
Omsättning
342 769 KSEK (-1,2 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-32 008 KSEK (-244,2 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
81 826 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
-152 887 KSEK

Sandvik Invest Aktiebolag har 18 anställda och gjorde ett resultat på 2 192 287 KSEK med omsättning 342 769 KSEK under 2018.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -1,2 %. Sandvik Invest Aktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 468,4 % vilket ger Sandvik Invest Aktiebolag placeringen 6 706 i Sverige av totalt 629 003 aktiebolag. Det ger samtidigt Sandvik Invest Aktiebolag placeringen 15 av kommunens totalt 1 190 aktiebolag.

VD för Sandvik Invest Aktiebolag är Tomas Eliasson och styrelseordförande är Tomas Eliasson.

Under de senaste 5 åren har Sandvik Invest Aktiebolag betalat in totalt -152 887 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 552 191 av Sveriges alla 629 003 aktiebolag.

Sandvik Invest Aktiebolag har organisationsnummer 556020-6517. Sandvik Invest Aktiebolag har säte i Sandviken. Det går bra att ta kontakt med Sandvik Invest Aktiebolag på telefonnummer 026-26 10 78.

Registrerat på adressen

811 81 Sandviken
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress