Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

SSL Healthcare Sverige AB

Organisationsnummer

556018-5927

Telefon

08-735 33 00

Adress

c/o Reckitt Benckiser Nordic A/s Danmark Filial
Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm

Antal ansvariga

3 st

Vad är SSL Healthcare Sverige?

SSL Healthcare Sverige AB är ett aktiebolag som ska bedriva förvaltning av aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. SSL Healthcare Sverige AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -9 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2021. Läs mer om SSL Healthcare Sverige

Regeringsgatan 29 © OpenStreetMap contributors | Consid

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2014-2021

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för SSL Healthcare Sverige AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i SSL Healthcare Sverige består av

Styrelseledamot

Axel Sundberg (38)

Pescatori, Roberto

Ziec, Slawomir Piotr

Ordförande

Pescatori, Roberto

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för SSL Healthcare Sverige AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

SSL Healthcare Sverige AB är ett koncernmoderbolag

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om SSL Healthcare Sverige

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556018-5927
Firmanamn SSL Healthcare Sverige AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Regeringsgatan 29
Postadress 111 53 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1920-01-02
Bolaget registrerat 1920-03-24
Firmanamn registrerat 2002-03-18
Bolagsordning 2013-06-20
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-12-03
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska bedriva förvaltning av aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - ledamöterna

Detaljerade bokslut 2017-2021

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2021 2020 2019 2018 2017
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 5 837 000,0 3 891 933,3
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -13 0 -46 -10 0
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2021 2020 2019 2018 2017
Bokslutsperiod 2021-01-01 2021-12-31 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021 2020 2019 2018 2017
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 0 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -13 0 -46 -10 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -13 0 -46 -10 0
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -13 0 -46 -10 0
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 5 8 8 8 4
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 5 0 8 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 8 4
Räntekostnader till koncernföretag 0 8 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -8 -8 -38 -2 5
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -8 -8 -38 -2 5
Bokslutsdispositioner 0 0 0 44 764 0
Koncernbidrag 0 0 0 44 764 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -7 -8 -38 44 761 5
Skatt 2 0 3 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -9 -8 -41 44 761 5
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021 2020 2019 2018 2017
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 116 740 116 748 116 758 116 796 72 035
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 116 740 116 748 116 758 116 796 72 035
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 72 035
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 72 035
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 72 035
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 116 740 116 748 116 758 116 796 0
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 116 740 116 748 116 758 116 796 0
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 116 740 116 748 116 758 116 796 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 116 738 116 748 116 755 116 796 72 035
Summa bundet eget kapital 1 126 1 126 1 126 1 126 1 126
Aktiekapital 250 250 250 250 250
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 876 876 876 876 876
Summa fritt eget kapital 115 612 115 622 115 629 115 670 70 909
Balanserat resultat 115 622 115 630 115 671 70 909 70 904
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -9 -8 -41 44 761 5
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 2 0 3 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 2 0 3 0 0
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 0 3 0 0
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2021 2020 2019 2018 2017
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

SSL Healthcare Sverige AB:s årsredovisningar

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om SSL Healthcare Sverige

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2021

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
33,3 % män (1), 0,0 % kvinnor (0), 66,7 % (2) okänt
Omsättning
0 KSEK
Rörelseresultat
-13 KSEK
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
2 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
5 KSEK

SSL Healthcare Sverige AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -9 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2021.

Ordförande för SSL Healthcare Sverige AB är Pescatori, Roberto och Styrelseledamot är Pescatori, Roberto .

Under de senaste 5 åren har SSL Healthcare Sverige betalat in totalt 5 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 405 098 av Sveriges alla 712 940 aktiebolag.

SSL Healthcare Sverige AB har organisationsnummer 556018-5927. SSL Healthcare Sverige har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med SSL Healthcare Sverige AB på telefonnummer 08-735 33 00.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.

Registrerat på adressen

Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

PK LEASING INTERNATIONAL GMBH Aktiv
Aktiv
RB Health Nordic A/S, Filial Aktiv
Axel Sundberg (Vice VD)
Aktiv Axel Sundberg (Vice VD)
SSL Healthcare Sverige AB Aktiv
Axel Sundberg (En av Ledamöterna)
Aktiv Axel Sundberg (En av Ledamöterna)
Castrol Sweden AB Aktiv
Magnus Danninger (VD)
Aktiv Magnus Danninger (VD)
Air BP Sweden Aktiebolag Aktiv
Thomas Per Ingemar Nilsson (Ordförande)
Aktiv Thomas Per Ingemar Nilsson (Ordförande)
TradeDoubler Aktiebolag Aktiv
Aktiv
AECOM Nordic AB Aktiv
Aktiv
Elways AB Aktiv
Gunnar Asplund (Extern VD)
Aktiv Gunnar Asplund (Extern VD)
Comparico AB Aktiv
Peter Nygårds (VD)
Aktiv Peter Nygårds (VD)
Metapic Sweden AB Aktiv
Viktor Wågström (VD)
Aktiv Viktor Wågström (VD)
Planhat AB Aktiv
Niklas Skog (Vice VD)
Aktiv Niklas Skog (Vice VD)
Embedded Skills United AB Aktiv
Angela Toscano (Ordförande)
Aktiv Angela Toscano (Ordförande)
DigiSource Consulting AB Aktiv
Devasis Roy (VD)
Aktiv Devasis Roy (VD)
TMPL Solutions AB Aktiv
Henrik Svanqvist (VD)
Aktiv Henrik Svanqvist (VD)
Velory AB Aktiv
Johan Lilja (VD)
Aktiv Johan Lilja (VD)
Evias AB Aktiv
Josephine Adorelle (Extern VD)
Aktiv Josephine Adorelle (Extern VD)
Aibetic AB Aktiv
Fredrik Dahl Ringström (VD)
Aktiv Fredrik Dahl Ringström (VD)
Demoskop AB Aktiv
Karin Nelsson (Extern VD)
Aktiv Karin Nelsson (Extern VD)
Content Relations Sverige AB Aktiv
Aktiv
Organon Sweden AB Aktiv
Pontus Ek (En av Ledamöterna)
Aktiv Pontus Ek (En av Ledamöterna)
CB Företagsmäklare i Stockholm AB Aktiv
Charbel Botros (Styrelseledamot)
Aktiv Charbel Botros (Styrelseledamot)
CONCILATOR SCANDI AB Aktiv
Charbel Botros (Styrelseledamot)
Aktiv Charbel Botros (Styrelseledamot)
Dev Finity AB Aktiv
Gustav Nilsson (Extern VD)
Aktiv Gustav Nilsson (Extern VD)
Star OUTiCO Nordic AB Aktiv
Aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress