Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Göteborgs Stadsteater Aktiebolag

Organisationsnummer

556016-7875

Adress

Box 5094
402 22 Göteborg

Antal ansvariga

11 st

Vad är Göteborgs Stadsteater Aktiebolag

Det kommunala ändamålet med bolaget är att genom sina uppsätt- ningar engagera, skapa debatt, roa och mana människor till eftertanke och därigenom utgöra en livskraftig nerv i Göteborgs kulturliv. Bolaget har till föremål... Läs mer om Göteborgs Stadsteater Aktiebolag

Johannebergsgatan 1

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Göteborgs Stadsteater Aktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Göteborgs Stadsteater Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Göteborgs Stadsteater Aktiebolag är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Göteborgs Stadsteater Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556016-7875
Firmanamn Göteborgs Stadsteater Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 5094
Postadress 402 22 Göteborg
Säte Göteborg, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1918-05-02
Bolaget registrerat 1919-01-27
Firmanamn registrerat 1969-01-20
Bolagsordning 2020-03-06
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1990-01-01
2021-03-06
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
90040 - Drift av teatrar, konserthus o.d.
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Det kommunala ändamålet med bolaget är att genom sina uppsätt- ningar engagera, skapa debatt, roa och mana människor till eftertanke och därigenom utgöra en livskraftig nerv i Göteborgs kulturliv. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva teater- rörelse. I bolaget ingår Backa Teater vars främsta uppdrag ska vara att bedriva verksamhet inriktad till barn och ungdomar. Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som till- handahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställnings- tagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - Karlsson Veres, Karin Birgitta
 • - Rothenberg, Maria Elisabet Carlsdtr
 • - Sandmark, Björn Erik
 • - Schiller, Sanna Maria Josefin
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
GÖTEBORGS STADSTEATER GÖTAPLATSEN
Besöksadress: Johannebergsgatan 1
Postnummer: 412 55
Postort: Göteborg
Län: Västra Götalands län
Antal anställda: 200-499 anställda
Telefonnummer: 031-708 70 00
Arbetsställenummer: 10186419
SNI-kod: 90040 - Drift av teatrar, konserthus o.d.
Arbetsställen: 2 st ställen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 177,0 133,5 129,1 143,6 128,9
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 53,9 39,5 35,8 44,5 40,9
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -416,2 -157,6 -141,2 -150,8 -152,6
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -110 573 -109 676 -98 358 -93 784 -95 885
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 599 597 558 573 577
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 362 387 392 376 384
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -5,8 -0,3 11,5 -0,9
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 68 098 72 299 72 511 65 045 65 651
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 27 530 32 524 33 741 27 240 27 382
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 40 568 39 775 38 770 37 805 38 269
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -182 686 -186 187 -174 850 -163 129 -165 861
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -66 017 -70 270 -67 730 -59 755 -62 810
Personalkostnader -112 654 -111 704 -103 139 -99 074 -98 726
Avskrivningar -4 015 -4 213 -3 981 -4 300 -4 325
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -114 588 -113 889 -102 339 -98 084 -100 210
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 21 31 44 115 97
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 8
Externa ränteintäkter 21 0 0 45 65
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 31 44 70 24
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -114 567 -113 920 -102 384 -98 109 -100 161
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -114 567 -113 920 -102 384 -98 109 -100 161
Bokslutsdispositioner 114 127 113 627 102 067 97 749 99 848
Koncernbidrag 112 918 0 100 734 99 828 102 400
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 209 113 627 1 333 -2 079 -2 552
Resultat före skatt -440 -293 -317 -360 -313
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -440 -293 -317 -360 -313
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 60 827 66 861 77 498 65 469 68 215
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 60 827 66 861 77 498 65 469 68 215
Anläggningstillgångar 13 734 15 163 15 734 16 623 18 442
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 13 734 15 163 15 734 16 623 18 442
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 8 161 10 936 12 244 12 807 15 246
Inventarier 5 573 4 227 3 490 3 816 3 196
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 47 093 51 697 61 765 48 846 49 773
Summa varulager 402 357 488 340 459
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 402 357 488 340 459
Summa kortfristiga fordringar 46 523 51 027 60 930 48 275 49 145
Kundfordringar 191 295 385 689 407
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 33 102 32 063 47 344 36 781 36 704
Övriga kortfristiga fordringar 13 230 18 669 13 201 10 805 12 034
Summa kassa och bank 168 314 346 231 169
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 168 314 346 231 169
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 26 741 19 485 19 778 20 094 20 455
Summa bundet eget kapital 9 223 9 223 9 223 9 223 9 223
Aktiekapital 8 000 9 223 8 000 8 000 8 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 223 0 1 223 1 223 1 223
Summa fritt eget kapital 17 518 10 262 10 555 10 871 11 232
Balanserat resultat 7 458 10 555 10 872 11 231 11 545
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 10 500 0 0 0 0
Årets resultat -440 -293 -317 -360 -313
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 7 711 8 920 10 252 11 585 9 505
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 26 375 38 456 47 468 33 790 38 255
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 26 375 38 456 47 468 33 790 38 255
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 4 461 10 922 7 900 5 790 4 979
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 732 1 944 13 694 6 131 4 849
Övriga kortfristiga skulder 21 182 25 590 25 874 21 869 28 427
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 188 187 185 173 171
Löner till styrelse & VD 1 440 1 360 1 336 1 340 1 285
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 4
Löner till övriga anställda 72 873 72 407 68 451 65 141 63 101
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 31 608 31 100 29 033 26 665 28 073
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 2 386 2 188 2 085 1 990 1 977
Summa ansvarsförbindelser 2 386 2 188 2 085 1 990 1 977
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0

Årsredovisning

Göteborgs Stadsteater Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Göteborgs Stadsteater Aktiebolag

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
188
Könsfördelning styrelse
20,0 % män (2), 80,0 % kvinnor (8)
Omsättning
68 098 KSEK (-5,8 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-114 588 KSEK (-0,6 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
1 440 KSEK
Utdelning till aktieägare
-
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
0 KSEK

Göteborgs Stadsteater Aktiebolag har 188 anställda och gjorde ett resultat på -440 KSEK med omsättning 68 098 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -5,8 %. Göteborgs Stadsteater Aktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -416,2 % vilket ger Göteborgs Stadsteater Aktiebolag placeringen 395 843 i Sverige av totalt 648 647 aktiebolag. Det ger samtidigt Göteborgs Stadsteater Aktiebolag placeringen 26 916 av kommunens totalt 47 621 aktiebolag.

Extern VD för Göteborgs Stadsteater Aktiebolag är Björn Sandmark och styrelseordförande är Karin Karlsson Veres.

Under de senaste 5 åren har Göteborgs Stadsteater Aktiebolag betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 471 982 av Sveriges alla 648 647 aktiebolag.

Göteborgs Stadsteater Aktiebolag har organisationsnummer 556016-7875. Göteborgs Stadsteater Aktiebolag har säte i Göteborg. Det går bra att ta kontakt med Göteborgs Stadsteater Aktiebolag på telefonnummer 031-708 70 00.

Registrerat på adressen

Box 5094
402 22 Göteborg
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress