Bolagsfakta

Druidlogernas i Malmö fastighetsaktiebolag

Organisationsnummer

556016-6760

Telefon

040-12 44 80

Adress

Västergatan 3
211 21 Malmö

Antal ansvariga

12 st

Vad är Druidlogernas i Malmö fastighetsaktiebolag?

Druidlogernas i Malmö fastighetsaktiebolag är ett aktiebolag vars verksamhet skall vara att tillhandahålla lokaler för Druidordens samt Birgittaordens verksamhet, idka uthyrning av lokaler samt därmed förenlig verksamhet. Läs mer om Druidlogernas i Malmö fastighetsaktiebolag

Västergatan 3

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Druidlogernas i Malmö fastighetsaktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Druidlogernas i Malmö fastighetsaktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Druidlogernas i Malmö fastighetsaktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556016-6760
Firmanamn Druidlogernas i Malmö fastighetsaktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Västergatan 3
Postadress 211 21 Malmö
Säte Malmö, Skåne län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1918-06-29
Bolaget registrerat 1918-12-30
Firmanamn registrerat 1918-12-30
Bolagsordning 2019-05-13
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1991-01-01
2020-10-31
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolagets verksamhet skall vara att tillhandahålla lokaler för Druidordens samt Birgittaordens verksamhet, idka uthyrning av lokaler samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder
 • Styrelsen ska bestå av 6 styrelseledamöter och 6
 • styrelsesuppleanter.

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 29714847
Besöksadress: Västergatan 3
Postnummer: 211 21
Postort: Malmö
Län: Skåne län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer: 040-12 44 80
Arbetsställenummer: 29714847
SNI-kod: 68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 186,6 211,1 301,8 144,2 193,4
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 35,8 36,0 34,4 39,6 38,4
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -3,4 3,3 14,2 2,6 18,5
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 118 186 264 106 307
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 323 313 252 196 167
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 291 1 227 1 229 1 188 1 218
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 5,2 -0,2 3,5 -2,5
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 291 1 227 1 229 1 188 1 218
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 1 291 1 223 1 229 1 188 1 218
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 4 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -1 291 -1 153 -1 023 -1 121 -956
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -850 -728 -712 -886 -744
Personalkostnader -323 -313 -252 -196 -167
Avskrivningar -118 -112 -59 -39 -45
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 0 74 205 67 262
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 44 34 31 36 38
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 44 34 31 36 38
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -44 40 174 31 225
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -44 40 174 31 225
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -44 40 174 31 225
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -44 40 174 31 225
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 4 011 4 105 4 180 3 191 3 213
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 4 011 4 105 4 180 3 191 3 213
Anläggningstillgångar 3 328 3 385 3 030 2 744 2 656
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 3 328 3 385 3 030 2 744 2 656
Byggnader och mark 2 825 2 866 2 854 2 744 2 652
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 503 519 0 0 4
Maskiner och inventarier 0 0 176 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 683 720 1 150 447 557
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 214 259 204 233 172
Kundfordringar 187 228 175 212 157
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 26 31 29 21 15
Summa kassa och bank 469 461 946 214 385
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 469 461 946 214 385
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 1 435 1 479 1 439 1 265 1 234
Summa bundet eget kapital 1 009 1 009 1 009 1 009 1 009
Aktiekapital 122 122 122 122 122
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 887 0 887 887 887
Övrigt bundet eget kapital 0 887 0 0 0
Summa fritt eget kapital 426 470 430 256 225
Balanserat resultat 470 430 256 225 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -44 40 174 31 225
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 2 576 2 626 2 741 1 926 1 979
Summa långfristiga skulder 2 210 2 285 2 360 1 616 1 691
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 210 2 285 2 360 1 616 1 691
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 366 341 381 310 288
Skulder till kreditinstitut, korta 75 75 75 75 75
Leverantörsskulder 4 20 10 2 3
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 287 246 296 233 210
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 1 1 1 1 1
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 2 606 2 606 2 606 1 876 1 876
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 606 2 606 2 606 1 876 1 876
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - 0 125 125
Utnyttjad checkräkningskredit - - 0 0 0
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Druidlogernas i Malmö fastighetsaktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Druidlogernas i Malmö fastighetsaktiebolag

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
1
Könsfördelning styrelse
81,8 % män (9), 18,2 % kvinnor (2)
Omsättning
1 291 KSEK (+5,2 % mot föregående år)
Rörelseresultat
0 KSEK (-100,0 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
0 KSEK

Druidlogernas i Malmö fastighetsaktiebolag har 1 anställd och gjorde ett resultat på -44 KSEK med omsättning 1 291 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 5,2 %. Druidlogernas i Malmö fastighetsaktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -3,4 % vilket ger Druidlogernas i Malmö fastighetsaktiebolag placeringen 325 006 i Sverige av totalt 629 807 aktiebolag. Det ger samtidigt Druidlogernas i Malmö fastighetsaktiebolag placeringen 11 028 av kommunens totalt 22 293 aktiebolag.

Extern VD för Druidlogernas i Malmö fastighetsaktiebolag är Sven Lamme och styrelseordförande är Jan Eskil Jönsson.

Under de senaste 5 åren har Druidlogernas i Malmö fastighetsaktiebolag betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 457 119 av Sveriges alla 629 807 aktiebolag.

Druidlogernas i Malmö fastighetsaktiebolag har organisationsnummer 556016-6760. Druidlogernas i Malmö fastighetsaktiebolag har säte i Malmö. Det går bra att ta kontakt med Druidlogernas i Malmö fastighetsaktiebolag på telefonnummer 040-12 44 80.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Malmö kommun.

Registrerat på adressen

Västergatan 3
211 21 Malmö
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress