Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

HSB Produktion Aktiebolag

Organisationsnummer

556016-0789

Telefon

08-785 30 00

Adress

Box 8310
104 20 Stockholm

Antal ansvariga

4 st

Vad är HSB Produktion Aktiebolag?

HSB Produktion Aktiebolag är ett aktiebolag som skall bedriva produktion-, konsult- och entreprenadverksamhet inom bygg- och fastighetsmarknaden. Bolaget har också att bedriva handel med fastigheter samt annan därmed... Läs mer om HSB Produktion Aktiebolag

Fleminggatan 37 © OpenStreetMap contributors | Consid

Översikt senaste koncernbokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

Uppgifter saknas.

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt koncernbokslut 2012-2019

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för HSB Produktion Aktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i HSB Produktion Aktiebolag består av

Ordförande

Henrik Zäther (56)

Styrelseledamot

Henrik Zäther (56)

Per Johan Jönsson Hammarberg (57)

Marcus Jansson (41)

Henrik Ivarsson Wadenvik (40)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Olof Andersson (63)

Revisor

BDO Mälardalen AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för HSB Produktion Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

HSB Produktion Aktiebolag är ett dotterbolag

Företagsuppgifter om HSB Produktion Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556016-0789
Firmanamn HSB Produktion Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 8310
Postadress 104 20 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1918-05-23
Bolaget registrerat 1918-08-21
Firmanamn registrerat 1994-12-20
Bolagsordning 2000-06-13
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1994-01-01
2022-05-22
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
41200 - Byggande av bostadshus och andra byggnader
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva produktion-, konsult- och entreprenadverksamhet inom bygg- och fastighetsmarknaden. Bolaget har också att bedriva handel med fastigheter samt annan därmed sammanhängande verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 40171142
Besöksadress: Fleminggatan 37
Postnummer: 112 26
Postort: Stockholm
Län: Stockholms län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer: 08-785 30 00
Arbetsställenummer: 40171142
SNI-kod: 41200 - Byggande av bostadshus och andra byggnader
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade koncernbokslut 2019-2019

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt.
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt.
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 0
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31
Bokslutslängd 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor
Aktiverat arbete för egen räkning -
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 0
Personalkostnader 0
Avskrivningar 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax).
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag
Ränteintäkter från koncernföretag
Externa ränteintäkter
Övriga finansiella ränteintäkter
Räntekostnader till koncernföretag
Externa räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Jämförelsestörande finansiella poster
Resultat efter finansnetto
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat före bokslutsdispositioner 0
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt 0
Skatt
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital.
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget.
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter
Patent, licenser mm
Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner
Inventarier
Maskiner och inventarier
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag
Fordringar på koncern- och intresseföretag
Lån till delägare & närstående
Övriga finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa varulager
Pågående arbeten för annans räkning
Övrigt varulager
Summa kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncern- och intresseföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kassa och bank 0
Summa kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder.
Summa bundet eget kapital 0
Aktiekapital
Överkursfond
Uppskrivningsfond
Övrigt bundet eget kapital
Summa fritt eget kapital 0
Balanserat resultat
Erhållna/lämnade koncernbidrag
Erhållna/lämnade aktieägartillskott
Årets resultat
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år.
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 0
Summa långfristiga skulder
Obligationslån
Skulder till kreditinstitut, långa
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa
Övriga långfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta
Leverantörsskulder
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta
Övriga kortfristiga skulder
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

HSB Produktion Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om HSB Produktion Aktiebolag

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (4), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
6 495 KSEK (-26,8 % mot föregående år)
Rörelseresultat
5 012 KSEK (+1 327,9 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
26 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
1 913 KSEK

HSB Produktion Aktiebolag har 0 anställda och gjorde ett resultat på - med omsättning 6 495 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -26,8 %. HSB Produktion Aktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 4 145,2 % vilket ger HSB Produktion Aktiebolag placeringen 2 305 i Sverige av totalt 697 276 aktiebolag. Det ger samtidigt HSB Produktion Aktiebolag placeringen 642 av kommunens totalt 152 223 aktiebolag.

Ordförande för HSB Produktion Aktiebolag är Henrik Zäther och Styrelseledamot är Per Johan Jönsson Hammarberg.

Under de senaste 5 åren har HSB Produktion Aktiebolag betalat in totalt 1 913 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 29 904 av Sveriges alla 697 276 aktiebolag.

HSB Produktion Aktiebolag har organisationsnummer 556016-0789. HSB Produktion Aktiebolag har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med HSB Produktion Aktiebolag på telefonnummer 08-785 30 00.

Registrerat på adressen

Box 8310
104 20 Stockholm

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

HSB Produktion Aktiebolag Aktiv
Henrik Zäther (Ordförande)
Aktiv Henrik Zäther (Ordförande)
Scandinavian Port AB Aktiv
Henrik Zäther (Ordförande)
Aktiv Henrik Zäther (Ordförande)
Bomera AB Aktiv
Henrik Zäther (Ordförande)
Aktiv Henrik Zäther (Ordförande)
Aktiebolaget Kustartilleristen Aktiv
Henrik Zäther (Ordförande)
Aktiv Henrik Zäther (Ordförande)
HSB Fastighets Aktiebolag Aktiv
Henrik Zäther (Ordförande)
Aktiv Henrik Zäther (Ordförande)
HSB ProjektPartner AB Aktiv
Henrik Zäther (Extern VD)
Aktiv Henrik Zäther (Extern VD)
Fastighets AB Revdrab 3 Aktiv
Henrik Zäther (Ordförande)
Aktiv Henrik Zäther (Ordförande)
Skarfast AB Aktiv
Henrik Zäther (Ordförande)
Aktiv Henrik Zäther (Ordförande)
Dragvägen i Halmstad AB Aktiv
Henrik Zäther (Ordförande)
Aktiv Henrik Zäther (Ordförande)
HSB Nya Hem AB Aktiv
Henrik Zäther (Ordförande)
Aktiv Henrik Zäther (Ordförande)
Överstelöjtnanten 10 i Västerås AB Aktiv
Per Johan Jönsson Hammarberg (Ordförande)
Aktiv Per Johan Jönsson Hammarberg (Ordförande)
Guntor Utveckling AB Aktiv
Marcus Jansson (Ordförande)
Aktiv Marcus Jansson (Ordförande)
HSB Finansstöd AB Aktiv
Sofie Kjellin (Extern VD)
Aktiv Sofie Kjellin (Extern VD)
HSB Bostadsexploatering i Mölndal AB Aktiv
David Blücher (VD)
Aktiv David Blücher (VD)
AB Bröndbos Fastigheter Aktiv
Thomas Thunblom (Ordförande)
Aktiv Thomas Thunblom (Ordförande)
Hagapaddan Utveckling AB Aktiv
Henrik Zäther (Ordförande)
Aktiv Henrik Zäther (Ordförande)
Hastor Utveckling AB Aktiv
Christofer Boman (Ordförande)
Aktiv Christofer Boman (Ordförande)
HSB Projekt Corcovado nr 1 i Malmö AB Aktiv
Michael Carlsson (Ordförande)
Aktiv Michael Carlsson (Ordförande)
HSB Projekt Corcovado nr 3 i Malmö AB Aktiv
Michael Carlsson (Ordförande)
Aktiv Michael Carlsson (Ordförande)
HSB Projekt Exploatering i Malmö AB Aktiv
Michael Carlsson (Ordförande)
Aktiv Michael Carlsson (Ordförande)
HSB Projekt Holding i Malmö AB Aktiv
Michael Carlsson (Ordförande)
Aktiv Michael Carlsson (Ordförande)
HSB Projekt Mark Exploatering i Malmö AB Aktiv
Michael Carlsson (Ordförande)
Aktiv Michael Carlsson (Ordförande)
HSB Mark Corcovado nr 1 i Malmö AB Aktiv
Michael Carlsson (Ordförande)
Aktiv Michael Carlsson (Ordförande)
HSB Mark Corcovado nr 3 i Malmö AB Ej aktiv
Michael Carlsson (Ordförande)
Ej aktiv Michael Carlsson (Ordförande)
Bolätt Bostad AB Aktiv
Marcus Jansson (Ordförande)
Aktiv Marcus Jansson (Ordförande)
Torgun Utveckling AB Aktiv
Marcus Jansson (Ordförande)
Aktiv Marcus Jansson (Ordförande)
HSB Projekt Corcovado nr 6 i Malmö AB Aktiv
Michael Carlsson (Ordförande)
Aktiv Michael Carlsson (Ordförande)
Dragarblick Utveckling AB Aktiv
Marcus Jansson (Ordförande)
Aktiv Marcus Jansson (Ordförande)
Kungsblick AB Aktiv
Thomas Thunblom (Ordförande)
Aktiv Thomas Thunblom (Ordförande)
Fastighets AB Ängsgärdet Aktiv
Per Johan Jönsson Hammarberg (Ordförande)
Aktiv Per Johan Jönsson Hammarberg (Ordförande)
Åbruset Utveckling AB Aktiv
Per Johan Jönsson Hammarberg (Ordförande)
Aktiv Per Johan Jönsson Hammarberg (Ordförande)
Byggmarken 8 AB Aktiv
Per Johan Jönsson Hammarberg (Ordförande)
Aktiv Per Johan Jönsson Hammarberg (Ordförande)
Klostret 3 Holding AB Aktiv
Per Johan Jönsson Hammarberg (Ordförande)
Aktiv Per Johan Jönsson Hammarberg (Ordförande)
Klostret 4 Holding AB Aktiv
Per Johan Jönsson Hammarberg (Ordförande)
Aktiv Per Johan Jönsson Hammarberg (Ordförande)
Stadsliden Utveckling AB Aktiv
Stefan Clomén Allansson (Ordförande)
Aktiv Stefan Clomén Allansson (Ordförande)
Glumslöv Fastighets AB Aktiv
Joakim Sander (Ordförande)
Aktiv Joakim Sander (Ordförande)
Bergåsliden i Umeå AB Aktiv
Marcus Jansson (Ordförande)
Aktiv Marcus Jansson (Ordförande)
Rynninge Utveckling AB Aktiv
Per Johan Jönsson Hammarberg (Ordförande)
Aktiv Per Johan Jönsson Hammarberg (Ordförande)
Åsikten Utveckling AB Aktiv
Thomas Thunblom (Ordförande)
Aktiv Thomas Thunblom (Ordförande)
Karlstadsfyrklövern AB Aktiv
Henrik Zäther (Ordförande)
Aktiv Henrik Zäther (Ordförande)
Bäckenprojekt Utveckling AB Aktiv
Thomas Thunblom (Ordförande)
Aktiv Thomas Thunblom (Ordförande)
Ansgar Utveckling i Västerås AB Aktiv
Per Johan Jönsson Hammarberg (Ordförande)
Aktiv Per Johan Jönsson Hammarberg (Ordförande)
Utveckling i Bröndbo AB Aktiv
Thomas Thunblom (Ordförande)
Aktiv Thomas Thunblom (Ordförande)
Mark i Bröndbo 3 AB Aktiv
Thomas Thunblom (Ordförande)
Aktiv Thomas Thunblom (Ordförande)
Mark i Bröndbo 4 AB Aktiv
Thomas Thunblom (Ordförande)
Aktiv Thomas Thunblom (Ordförande)
HSB Living Lab Utveckling AB Aktiv
Henrik Zäther (Ordförande)
Aktiv Henrik Zäther (Ordförande)
Gideonsberg Utveckling AB Aktiv
Per Johan Jönsson Hammarberg (Ordförande)
Aktiv Per Johan Jönsson Hammarberg (Ordförande)
Nordvästra Zebran Holding AB Aktiv
Henrik Zäther (Ordförande)
Aktiv Henrik Zäther (Ordförande)
Bergslagsparken Exploatering AB Aktiv
Per Johan Jönsson Hammarberg (Ordförande)
Aktiv Per Johan Jönsson Hammarberg (Ordförande)
St Lars Utveckling AB Aktiv
Henrik Zäther (Ordförande)
Aktiv Henrik Zäther (Ordförande)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress