Bolagsfakta

Byggande av hus i Stockholm (2 953 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Byggande av hus (SNI kod 41) i Stockholms kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.