Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Got Event AB

Organisationsnummer

556015-9823

Telefon

031-368 45 00

Adress

Box 349
401 25 Göteborg

Antal ansvariga

11 st

Vad är Got Event?

Got Event AB är ett aktiebolag som har till föremål för sin verksamhet att svara för verksamhet i och drift av de större kommunalt ägda anläggningarna avsedda för evenemang och att marknadsföra, försälja och genom- föra... Läs mer om Got Event

Skånegatan 10

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2015-2019

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Got Event AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Got Event AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Got Event AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Got Event

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556015-9823
Firmanamn Got Event AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 349
Postadress 401 25 Göteborg
Säte Göteborg, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1917-11-14
Bolaget registrerat 1918-07-22
Firmanamn registrerat 1999-06-07
Bolagsordning 2020-03-09
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1992-01-01
2021-05-15
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
93119 - Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för verksamhet i och drift av de större kommunalt ägda anläggningarna avsedda för evenemang och att marknadsföra, försälja och genom- föra evenemang inom sport och kultur i såväl egen regi som på konsultbasis samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet omfattar också att på begäran av kommunal nämnd ingå avtal som syftar till att lämna Göteborgs kommun säkerhet för kommunens fordran på organisation, för vars skulder kommunen tecknat borgen. Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte en lag eller rättpraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fst och lös egendom. undantag. Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunalfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - Andersson, Kerstin Bettan
 • - Bäck, Kalle Sven Arne
 • - Nibell, Liselotte Margareta
 • - Tharing, Gunnel Kristina
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
HK
Besöksadress: Skånegatan 10
Postnummer: 411 40
Postort: Göteborg
Län: Västra Götalands län
Antal anställda: 50-99 anställda
Telefonnummer: 031-368 45 00
Arbetsställenummer: 25840109
SNI-kod: 93119 - Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar
Arbetsställen: 5 st ställen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 79,0 63,0 77,6 77,7 79,0
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 7,6 12,2 13,6 15,6 22,5
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -71,8 -93,8 -88,8 -84,5 -107,0
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -131 390 -146 976 -200 781 -178 298 -157 143
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 552 561 570 556 522
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 967 907 1 134 1 106 815
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 19,7 -27,8 8,1 43,5
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 210 749 176 027 243 880 225 608 157 260
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 166 407 150 208 176 773 180 696 127 469
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 44 342 25 819 67 107 44 912 29 791
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -362 313 -340 967 -460 213 -416 266 -325 338
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 -62 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -221 892 -214 241 -322 146 -290 436 -213 723
Personalkostnader -120 247 -108 762 -122 515 -113 408 -100 680
Avskrivningar -20 174 -17 964 -15 552 -12 422 -10 935
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -151 564 -164 940 -216 333 -190 720 -168 078
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 814 201 160 80 305
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 555 50 21 39 87
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 259 151 139 41 218
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -151 268 -165 041 -216 451 -190 722 -168 209
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -151 268 -165 041 -216 451 -190 722 -168 209
Bokslutsdispositioner 151 190 166 000 217 200 190 900 168 193
Koncernbidrag 151 190 166 000 217 200 190 900 168 193
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -78 959 749 178 -16
Skatt 0 15 286 -139 -146
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -78 944 463 317 130
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 417 394 260 058 333 955 287 529 197 879
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 417 394 260 058 333 955 287 529 197 879
Anläggningstillgångar 112 216 117 232 114 947 101 157 78 147
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 112 216 117 232 114 947 101 157 78 147
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 7 153 7 677 11 373 15 523 14 475
Inventarier 39 624 43 077 45 584 37 976 40 395
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 5 485 8 013 32 756 17 541
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 65 439 60 993 49 977 14 902 5 736
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 305 178 142 826 219 008 186 372 119 732
Summa varulager 538 664 559 494 367
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 538 664 559 494 367
Summa kortfristiga fordringar 304 377 141 910 218 151 185 553 119 033
Kundfordringar 6 856 7 042 10 069 8 851 8 039
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 19 004 18 398 44 674 11 805 78 733
Övriga kortfristiga fordringar 278 517 116 470 163 408 164 897 32 261
Summa kassa och bank 263 252 298 325 332
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 263 252 298 325 332
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 31 637 31 715 45 371 44 908 44 591
Summa bundet eget kapital 16 228 16 228 16 228 16 228 16 229
Aktiekapital 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 228 1 228 1 228 1 228 1 229
Summa fritt eget kapital 15 409 15 487 29 143 28 680 28 362
Balanserat resultat 15 487 14 543 28 680 28 363 28 232
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -78 944 463 317 130
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 2 700 6 999 3 303 2 153
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 385 757 225 643 281 585 239 318 151 135
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 385 757 225 643 281 585 239 318 151 135
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 23 172 25 545 11 290 21 130 20 596
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 31 293 20 472 4 105 4 250 29 950
Övriga kortfristiga skulder 331 292 179 626 266 190 213 938 100 589
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 218 194 215 204 193
Löner till styrelse & VD 1 703 1 618 1 580 1 605 1 482
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 82 678 74 708 81 485 77 926 70 872
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 33 716 31 062 33 848 32 212 29 442
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 14 600 0 0

Årsredovisning

Got Event AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Got Event

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
218
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (5), 50,0 % kvinnor (5)
Omsättning
210 749 KSEK (+19,7 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-151 564 KSEK (+8,1 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
1 703 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
16 KSEK

Got Event AB har 218 anställda och gjorde ett resultat på -78 KSEK med omsättning 210 749 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 19,7 %. Got Events vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -71,8 % vilket ger Got Event placeringen 381 996 i Sverige av totalt 655 618 aktiebolag. Det ger samtidigt Got Event placeringen 25 937 av kommunens totalt 48 298 aktiebolag.

Extern VD för Got Event AB är Liselotte Nibell och styrelseordförande är Kalle Bäck.

Under de senaste 5 åren har Got Event betalat in totalt 16 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 340 148 av Sveriges alla 655 618 aktiebolag.

Got Event AB har organisationsnummer 556015-9823. Got Event har säte i Göteborg. Det går bra att ta kontakt med Got Event AB på telefonnummer 031-368 45 00.

Registrerat på adressen

Box 349
401 25 Göteborg

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Got Event AB Aktiv
Liselotte Nibell (Extern VD)
Aktiv Liselotte Nibell (Extern VD)
VISION GOT EVENT Aktiv
Aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress