Bulten AB

Bulten AB

Verksamhet: 
Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 200 medarbetare i nio länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.
Adress: 
Bulten AB
SE-400 93 GÖTEBORG
Sverige
Hemsida: 
http://www.bulten.com
Större ägare: 
 • Volito AB
 • Lannebo Fonder
 • Öresund Investment AB
Lista: 
Mid Cap
Tickerkod: 
BULTEN
Ledning: 
 • Tommy Andersson - VD
 • Helena Wennerström - vVD tillika ekonomi- och finansdirektör
 • Magnus Carlunger - Marknad och försäljning
 • Neal Thomas - Marknad och försäljning
 • Jörg Neveling - Produktion
 • Claes Lindroth - Inköp
 • Kamilla Oresvärd - Kommunikation
 • Anders Karlsson - Affärsutveckling
 • Marlene Dybeck – Personal och hållbarhet
Styrelse: 
 • Ulf Liljedahl - Styrelseordförande
 • Ann-Sofi Danielsson
 • Hans Gustavsson - Ordförande i ersättningsutskottet
 • Hans Peter Havdal
 • Peter Karlsten
 • Anne-Lie Lind
 • Gustav Lindner - Ordförande i revisionsutskottet
IR ansvarig: 
Kamilla Oresvärd
P/E-tal: 
14.1
Direktavkastning: 
3.40%
1
Agenda : 
2018-10-25
Rapporter Bulten
2019-02-07
Rapporter Bulten