Bolagsfakta

Verksamheter som utövas av huvudkontor i Göteborg (400 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Verksamheter som utövas av huvudkontor (SNI kod 70100) i Göteborgs kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag (SNI kod 70). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.