Alfa Laval AB

Alfa Laval AB

Tickerkod: 
ALFA
P/E-tal: 
19.3
Direktavkastning: 
2.40%
7 7 2
Agenda : 
2019-02-05
Rapporter Alfa Laval
2019-04-24
Rapporter Alfa Laval
2019-07-17
Rapporter Alfa Laval

Årsredovisning

Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016PDF icon 2017

Nyheter

Aktie: ALFA LAVAL AB
ISIN: SE0000695876
Analysdatum: 2018-11-16
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-06-08.
Interest2/4
Svagt intresse sedan 2018-11-06.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2018-10-30
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2018-10-30 med kursen 226.80.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Negativ marknad sedan 2018-10-12
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2018-10-12. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 231.079.
4wk Rel Perf-9.426% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -9.426% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 158%.
Mkt Cap in $bn9.3766Large-cap
Med ett börsvärde av >$8mrd, anses ALFA LAVAL AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.27429.362% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 29.362% jämfört med det normala priset.
LT P/E13.955Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth14.989%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts17Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 17 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.790Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 38.939% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta128Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 128.
Correlation0.5915%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.5915% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk24.21 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 24.21 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 24.21 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-03-312004-03-31