Alfa Laval AB

Alfa Laval AB

Tickerkod: 
ALFA
P/E-tal: 
22.9
Direktavkastning: 
2.10%
8 7
Agenda : 
2018-10-25
Rapporter Alfa Laval
2018-11-13
Kapitalmarknadsdag Alfa Laval
2019-02-05
Rapporter Alfa Laval
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: ALFA LAVAL AB
ISIN: SE0000695876
Analysdatum: 2018-09-18
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-06-08.
Interest2/4
Svagt intresse sedan 2018-09-18.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2018-09-07
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2018-09-07 med kursen 234.20.
Valuation Rating0Rimligt pris
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara rimligt värderad.
MT Tech Trend Neutral marknadstrend men tidigare positiv. (sedan 2018-07-17)
Aktien handlas kring sitt 40-dagars rörelsegenomsnitt (rörelse mellan +1.75% och -1.75% räknas som neutrala). Innan detta (sedan 2018-07-17), handlades aktien lägre än sin genomsnittliga rörelse. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) ligger på 239.504.
4wk Rel Perf-1.238% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -1.238% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 130%.
Mkt Cap in $bn11.0189Large-cap
Med ett börsvärde av >$8mrd, anses ALFA LAVAL AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.08016.700% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 16.700% jämfört med det normala priset.
LT P/E16.778Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth15.748%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts17Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 17 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.379Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 39.920% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta120Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 120.
Correlation0.5673%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.5673% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk28.10 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 28.10 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 28.10 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-03-312004-03-31