Alfa Laval AB

Alfa Laval AB

Tickerkod: 
ALFA
P/E-tal: 
15.7
Direktavkastning: 
2.80%
7 6 2
Agenda : 
2019-02-05
Rapporter Alfa Laval
2019-02-05
Börs övrigt Alfa Laval
2019-04-24
Rapporter Alfa Laval
2019-07-17
Rapporter Alfa Laval

Årsredovisning

Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016PDF icon 2017

Nyheter

Aktie: ALFA LAVAL AB
ISIN: SE0000695876
Analysdatum: 2019-01-15
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-06-08.
Interest2/4
Svagt intresse sedan 2018-11-06.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2018-12-18
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2018-12-18 med kursen 195.95.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech Trend Marknaden är numera neutral men var tidigare (sedan 2018-10-12) i en negativ fas.
Aktien handlas nära sitt 40-dagars genomsnitt (räckvidd mellan +1.75% och -1.75% ). Innan detta (sedan 2018-10-12), låg aktien i en negativ trend. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) ligger på 201.419.
4wk Rel Perf-0.040%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativa prestanda är under de senaste fyra veckorna -0.040% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 164%.
Mkt Cap in $bn9.1560Large-cap
Med ett börsvärde av >$8mrd, anses ALFA LAVAL AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.04113.515% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 13.515% jämfört med det normala priset.
LT P/E15.056Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth13.011%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts17Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 17 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.658Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 40.015% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta118Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 118.
Correlation0.5756%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.5756% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk23.46 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 23.46 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 23.46 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-03-312004-03-31