Bolagsfakta

Företag i Lunds kommun (21 455 st)

Kommun - Postnummer (antal företag)

Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

D

F

G

K

L

S

T

V