Bolagsfakta

Intressebevakning; religiös verksamhet i Uppsala (1 632 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Intressebevakning; religiös verksamhet (SNI kod 94) i Uppsala kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.